Der er hjælp at få, selvom du har både ADHD og et misbrug
Der er hjælp at få, selvom du har både ADHD og et misbrug

Nyhed -

ADHD og misbrugsproblemer

Behandlingscenter Tjele har erfaring fra mere end 25 års arbejde inden for misbrugsområdet. Centret tilbyder behandling til mennesker, der er afhængige af alkohol, medicin, hash, kokain m.v. eller en blanding af flere. Og som noget særligt har Behandlingscenter Tjele også tilbud om behandling til mennesker med en såkaldt dobbeltdiagnose - som er den betegnelse, der bruges, når et menneske har både et behandlingskrævende brug af rusmidler og mindst én anden alvorlig psykisk lidelse.
Behandlingen på Behandlingscenter Tjele tager udgangspunkt i et holistisk menneskesyn - det hele menneske behandles.Tilbuddet bygger på værdier som empati, værdighed og respekt, og målet med behandlingen er at give den enkelte værktøjer til løbende forbedringer og forandringer hen imod en ædru/clean tilværelse med mindst mulig risiko for tilbagefald. Da behandlingen samtidig vægter struktur, regelmæssighed og forudsigelighed, danner den en god ramme for at hjælpe mennesker med både ADHD og misbrug.

Behandlingscenter Tjele kan også hjælpe mennesker med dobbeltdiagnoser

”Det er en kendt sag, at mennesker med ADHD ofte har flere diagnoser. For eksempel har de en langt højere risiko for at udvikle misbrug af rusmidler,” siger centerleder Jan Meincke. ”Det forholder sig også sådan, at mennesker med dobbeltdiagnoser ofte kommer lidt i klemme i systemet. Det psykiatriske system kan ikke behandle den psykiske lidelse, hvis patienten drikker eller tager andre stoffer, og mange behandlingssteder vil ikke behandle afhængigheden af rusmidler, hvis der ikke er taget hånd om den psykiske lidelse. Behandlingscenter Tjele har valgt at tilbyde en integreret indsats, hvor den psykiske lidelse og afhængigheden behandles samtidigt.”

Gennem de seneste år har centret haft stadig flere henvendelser fra fortvivlede forældre til unge mennesker med ADHD kombineret med et misbrug. ”Det har helt naturligt skærpet vores opmærksomhed omkring netop denne problematik, og da vi ser det som en vigtig opgave – også for Behandlingscenter Tjele - at gøre en indsats over for unge mennesker, var det helt naturligt at vælge at støtte ADHD-sagen,” svarer Jan Meincke på spørgsmålet om, hvorfor centret har valgt at støtte ADHD-sagen.

Specialafdeling for omsorg, afrusning og udredning

For at kunne imødekomme mennesker med meget svære misbrugsproblemer og dobbeltdiagnoser etablerede Behandlingscenter Tjele i 2009 en specialafdeling med fokus på omsorg, afrusning og udredning, Søgården. I dag modtager denne afdeling flere og flere unge mennesker med et misbrug og en ADHD-diagnose.

”Vi har på Søgården valgt på personalesiden at have stor vægt på det sundhedsfaglige. Derfor er der faste læger, sygeplejersker og sygevagter. Der er knyttet to psykiatere til behandlingen, som begge er tilgængelige med meget kort varsel. Det sundhedsfaglige personale arbejder tværfagligt sammen med psykolog og veluddannede psykoterapeuter og misbrugsrådgivere både på Søgården og på centrets andre afdelinger,” fortæller Jan Meincke, der er grundlægger og leder af Behandlingscenter Tjele. Han slutter af med at sige: ”Vi har gode erfaringer gennem mange år med at hjælpe mennesker med dobbeltdiagnoser – og hvad er vel vigtigere end at være en del af en tidlig indsats i forhold til unge mennesker med en ADHD-diagnose?”

Related links

Emner

  • Folkesundhed

Tags

  • struktur og regelmæssighed
  • holistisk behandling
  • dobbeltdiagnose
  • livskvalitet
  • rådgivning om misbrug og behandling
  • adhd
  • behandlingcenter tjele
  • misbrugsbehandling
  • alkoholmisbrug

Tjele - Dansk Misbrugsbehandling er i dag Danmarks største private center for behandling af misbrug. Centret er landsdækkende og har siden 1990 behandlet alkohol-medicin-og stofmisbrug med afsæt i 12-trins programmet, også kendt som Minnesotabehandling. I København og Aarhus tilbydes gratis behandling af ludomani. I København er der desuden tilbud om behandling af sexafhængighed og købemani.

Der tilbydes både døgn-og ambulant behandling samt et omfattende program for de pårørende.

Pressekontakt

Jan Meincke

Jan Meincke

Pressekontakt Centerleder Tjele-Dansk Misbrugsbehandling 70204080
Søren Skensved

Søren Skensved

Pressekontakt Afdelingschef Ambulant behandling 40252560

Relaterede nyheder