Gå til indhold
Elevrådsformand Mikkel Bjerglund Jensen (tv.) og direktør Lars Michael Madsen (th.) er begge stolte af, at Tradium nu kan kalde sig UNESCO Verdensmålsskole.
Elevrådsformand Mikkel Bjerglund Jensen (tv.) og direktør Lars Michael Madsen (th.) er begge stolte af, at Tradium nu kan kalde sig UNESCO Verdensmålsskole.

Pressemeddelelse -

Tradium udnævnt til UNESCO Verdensmålsskole

Som UNESCO Verdensmålsskole skal Tradium blandt andet udvikle undervisning med udgangspunkt i verdensmålene. Et af de steder hvor Tradium er kommet længst i den opgave, er i den nye studieretning på HHX ”People, Planet, Profit.”

I 2019 har Tradium rettet fokus mod FN’s verdensmål som et led i det strategiske arbejde, og det har nu resulteret i, at skolen er blevet udnævnt til UNESCO Verdensmålsskole. Gennem udnævnelsen bliver skolen en del af UNESCOs globale netværk ”Associated Schools Project” (ASP).

Udnævnelsen er en anerkendelse af det arbejde, skolen har igangsat. Samtidig er den en inspiration og forpligtigelse til skolens fortsatte udvikling indenfor uddannelse i en bæredygtig udvikling.

”Tradium er en moderne uddannelsesinstitution med globalt udsyn. Derfor forpligtiger vi os gerne til at tage et aktivt medansvar for at udbrede viden og forståelse om verdensmålene til vores elever og studerende. Men vi ser også muligheder i arbejdet –Tradium vil uddanne elever, der er attraktive på fremtidens arbejdsmarked, hvor verdensmålene vil være et rammevilkår for virksomhederne,” fortæller Lars Michael Madsen, der er direktør for Tradium.

Verdensmål på skoleskemaet

Et element i at være UNESCO Verdensmålsskole er at udvikle undervisning med udgangspunkt i verdensmålene. Det skal være bredt forankret på skolen, men

et af de steder, hvor Tradium er kommet længst i sit fokus på verdensmålene, er i den nye studieretning på HHX ”People, Planet, Profit.” På studieretningen, der har opstart i efteråret 2020, vil elever og lærere arbejde konkret og virkelighedsnært med bæredygtighed med omdrejningspunkt i fagene International Økonomi og Virksomhedsøkonomi.

Med Tradium som projektleder er skolen indgået i et samarbejde med fem andre HHX-gymnasier om udviklingen af studieretningen, ligesom den udvikles i tæt samarbejde med lokale virksomheder og organisationer. Det fungerer godt i et elevperspektiv.

”Et fokus på verdensmål er en nødvendighed for, at vi kan bevare jorden, som vi kender den. Men i en uddannelsessammenhæng er det også noget, der klæder os rigtig godt på til at komme ud på arbejdsmarkedet – vi bliver sat ind i nogle meget nutidige problemstillinger, der lærer os at tænke ud af boksen på en bæredygtig og profitabel måde, fortæller Mikkel Bjerglund Jensen, der er elevrådsformand og bestyrelsesmedlem på Tradium.

Klogere på den bæredygtige forretning

Eleverne på studieretningen ”People, Planet, Profit” vil både i undervisningen og på studieturen i 2.g møde organisationer og virksomheder, som beskæftiger sig med bæredygtighed. Derigennem får de nye vinkler på virksomheders samfundsansvar og bliver klogere på, hvordan økonomiske instrumenter kan anvendes til nå FN’s verdensmål.

”Det er en god vinkel på noget af det, der er mest debatteret for tiden – der er et stort fokus på klima og bæredygtighed, og mange virksomheder er interesseret i, hvordan de kan lave en bæredygtig forretning, samtidig med at de laver profit, som jo er det grundlæggende i at drive en forretning. Det er et spørgsmål, man bliver nødt til at tænke ind i et moderne samfund, og derfor er det også en rigtig god vinkel at have med i gymnasietiden, siger Mikkel Bjerglund Jensen.

Fakta

Region Midtjylland har bevilliget 1,85 mio. kroner til den nye studieretning ”People, Planet, Profit,” der bliver udviklet i et samarbejde mellem seks HHX-gymnasier (Tradium, Uddannelsescenter Holstebro, UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern, Skive College, Herningsholm & Viden Djurs) med Tradium som projektleder.

På studieretningen tones fagene International Økonomi A & Virksomhedsøkonomi A og andre fag som Engelsk, Samfundsfag og Afsætning i et bæredygtighedsperspektiv.

Eleverne på studieretningen skal arbejde med økonomiske instrumenter til at fremme bæredygtighed ud fra FN’s verdensmål, samtidig med at der er fokus på både den enkelte elevs forhold til bæredygtighed i hverdagen og virksomheders samfundsansvar, 3-dobbelt bundlinje og grønne forsyningskæder. 

Emner

Regioner


Om Tradium

Erhvervsskolen Tradium er et uddannelsesmæssigt kraftcenter, som udbyder en lang række ungdoms-, voksen- og efteruddannelser inden for det merkantile og tekniske område: hhx, htx, eux, eud og AMU. Skolen beskæftiger ca. 460 medarbejdere og underviser 2.900 årselever på syv adresser i Randers, Hobro og Pederstrup. Tradium har en vision om at være en internationalt orienteret og stærk partner for erhvervslivet samt en udviklende og attraktiv arbejdsplads med professionelle medarbejdere.Læs mere på tradium.dk

Pressekontakt

Ulrik Burhøj Jepsen

Ulrik Burhøj Jepsen

Pressekontakt Kommunikatør og VJ Kommunikation 50529687
Ulrik Vosgerau

Ulrik Vosgerau

Pressekontakt Kommunikationschef 30513121

Relateret materiale