Pressemeddelelse -

20 virksomheder i pipeline til Vestdansk Vækstkapital

Interessen for Vestdansk Vækstkapital er stor. 20 virksomheder er i pipeline til investering, og virksomhederne dækker et bredt udvalg af industrier og alle de vestdanske regioner

Vækstfondens afdeling i Vojens har i 2011 fået ca. 120 henvendelser fra vestdanske virksomheder vedrørende finansiering. Foruden den investering, der allerede er foretaget i DITA Exchange ApS med midler fra Vestdansk Vækstkapital, har henvendelserne resulteret i, at vi aktuelt behandler 20 sager om investering med egenkapital. Det er betydeligt større interesse, end vi tidligere har oplevet i Vestdanmark. Foruden egenkapital har en del af henvendelserne drejet sig om lånefinansiering og Vækstfondens kautionsprodukter.

Virksomhederne i den aktuelle pipeline til Vestdansk Vækstkapital kommer fra et bredt udvalg af industrier og repræsenterer alle egne af Vestdanmark. Den aktuelle pipeline omfatter bl.a. virksomheder fra Møgeltønder, Sønderborg og Åbenrå i syd, Esbjerg og Holstebro i vest, Århus og Vejle i øst samt Ålborg og Brønderslev i nord. Hertil kommer en virksomhed fra Svendborg på Fyn.

”Hvornår de enkelte investeringer med kapital fra Vestdansk Vækstkapital falder på plads, afhænger ikke kun af Vækstfondens investeringsproces, men også af de enkelte virksomheders konkrete behov og af de øvrige investorers interesser. Den aktuelle pipeline er stærk, og vi skal nok få investeret alle midlerne fra Dansk Vækstkapital,” siger Stig Poulsen, områdedirektør i Vækstfonden med ansvar for Vestdanmark.

Den første investering fra Vestdansk Vækstkapital var den århusianske virksomhed DITA Exchange, som i første runde fik tilført 9 mio. kr. i ny kapital. Det skete blot få uger efter, at Dansk Vækstkapital var etableret, hvilket skyldes, at Vækstfonden allerede på forhånd havde været i dialog med virksomheden. Med den nye kapital fik DITA Exchange mulighed for at udvikle næste generation af deres produkt og opbygge en salgs- og marketingorganisation i USA, som er virksomhedens vigtigste marked. Midlerne var en forudsætning for, at virksomheden kunne øge eksporten og styrke udviklingsaktiviteterne i Danmark, som bl.a. har ført til ansættelsen af to nye medarbejdere i Århus. Midlerne er således ikke sendt til USA, som det er blevet fremstillet, men er blevet brugt til at styrke en dansk virksomheds mulighed for at vokse i Danmark og til at øge eksporten af virksomhedens softwareløsninger.

Foruden midlerne fra Vestdansk Vækstkapital investerer Vækstfonden også i vestdanske virksomheder med fondens øvrige midler og stiller kaution for virksomhedernes bank- og realkreditlån. Vækstfonden har historisk set haft mange aktiviteter i Vestdanmark:

– 69 pct. af de virksomheder, som Vækstfonden har medfinansieret siden 2000, ligger i Vestdanmark.
– 62 pct. af medarbejderne i den samlede portefølje er beskæftigede i Vestdanmark.
– 39 pct. af Vækstfondens kapital er siden 2000 gået til medfinansiering af virksomheder i Vestdanmark mod 53 pct. i Region Hovedstaden. I 2009-2010 er 56 pct. af Vækstfondens kapital til nyinvesteringer gået til Vestdanmark. 
– 75 pct. af de virksomheder, som har fået lån med Vækstkaution, ligger i Vestdanmark.
– 77 pct. af de virksomheder, som har fået Kom-i-gang-lån, ligger i Vestdanmark.

For yderligere information, kontakt
Christian Motzfeldt, direktør i Vækstfonden / 40 80 48 60
Stig Poulsen, områdedirektør for Vækstfonden i Vestdanmark / 30 82 12 82
Peter Bruun, kommunikationschef i Vækstfonden / 40 81 35 46

Om Vestdansk Vækstkapital
Investeringspuljen Vestdansk Vækstkapital på 150 mio. kr. blev etableret i forbindelse med regeringens udspil ”Danmark i balance”. Puljen er øremærket til investeringsaktivitet i virksomheder i Vestdanmark. I forbindelse med investeringer fra Vestdansk Vækstkapital skal den offentlige kapital matches af privat kapital af minimum samme størrelse. Investeringsprocessen er identisk med den proces, som Vækstfonden almindeligvis anvender ved investeringer med egenkapital gennem investeringsafdelingen Vækstkapital.

Om Vækstfonden
Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i 3.700 danske virksomheder for et samlet tilsagn på ca. 10 mia. kr. Vækstfonden investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med kautioner i samarbejde med danske penge- og realkreditinstitutter. De virksomheder, Vækstfonden har medfinansieret siden 2001, har i dag en samlet omsætning på over 25 mia. kr. og beskæftiger ca. 27.000 medarbejdere fordelt over hele landet.

Emner

  • Økonomi

Kontakt

Peter Bruun

Pressekontakt Kommunikationschef +45 35 29 86 31