Pressemeddelelse -

Overskud og forbedret likviditet i Vækstfonden

Med et samlet årsresultat for 2009 på 12,6 mio. kr. har Vækstfonden haft en betydelig fremgang i forhold til 2008. Fremgangen har været mærkbar for alle forretningsområder, og samtidig er likviditeten blevet styrket væsentligt.

”Regnskabet for 2009 opfylder vores forventninger om resultatfremgang og er i lyset af den generelle økonomiske udvikling tilfredsstillende. Samtidig er vores likviditet blevet styrket bl.a. grundet vedtagelsen af Erhvervspakken i efteråret 2009. Vi forventer på den baggrund en markant stigning i vores nyinvesteringsaktivitet i 2010,” siger formand for bestyrelsen i Vækstfonden Walther Thygesen.

Virksomhederne, som Vækstfonden har medfinansieret direkte eller via fonde, har haft et betydeligt bedre 2009 end 2008 på trods af den økonomiske afmatning. Fx var udviklingen i porteføljen af kautioner ganske gunstig i 2009 og giver et positivt bidrag til resultatet. Investeringerne i fonde udviser et negativt resultat på 27,1 mio. kr. i 2009, som dog skal holdes op mod et negativt resultat på 518,7 mio. kr. i 2008.

Ernst & Young’s evaluering, som blev offentliggjort i april måned, viser, at de virksomheder, som har modtaget venturefinansiering fra Vækstfonden i perioden 2001-2008 har skabt 5.000 arbejdspladser og en omsætning på 7 mia. kr. De virksomheder, som Vækstfonden har investeret i eller ydet kaution til siden 2001, har i dag en omsætning på over 25 mia. kr. og beskæftiger ca. 27.000 medarbejdere.

”Vi har et stærkt fokus på de langsigtede samfundsøkonomiske gevinster af vores investeringer, som netop er formålet med fondens virke. Det er derfor meget tilfredsstillende, at Ernst & Young konkluderer, at vores indsats har haft betydelige vækst- og beskæftigelsesmæssige effekter,” siger Walther Thygesen. 

For 2010 forventer Vækstfonden et overskud på et betydeligt trecifret millionbeløb, hvilket bl.a. skyldes den positive udvikling i børskursen for Evolva SA, som Vækstfonden er med i via fondene Sunstone Life Science Ventures Fund I K/S og Dansk Innovationsinvestering P/S.

”Vi har en målsætning om at medfinansiere op til 500 nye virksomheder via kautioner samt direkte og indirekte investeringer. Vi forventer endvidere at udbetale mere end 400 mio. kr. til virksomhederne og fondene i vores portefølje. Holder forventningerne stik, vil vi i perioden 2008-2010 have tilført markedet mere end 1.400 mio. kr. i likviditet via vores direkte investeringer eller via de fonde, som vi er medejere af,” lyder det fra Walther Thygesen.

Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kom-petencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i mere end 4.000 danske virksomheder for et samlet tilsagn på over 7,7 mia. kr. Vækstfonden investerer med egenkapital i partnerskab med private inve-storer og finansierer med kautioner i samarbejde med danske penge- og realkreditinstitutter. De virksomheder, Vækstfonden har medfinansieret siden 2001, har i dag en samlet omsætning på over 25 mia. kr. og beskæftiger ca. 27.000 medarbejdere.

http://www.vf.dk

Pressekontakt
Bestyrelsesformand Walther Thygesen
35 29 86 00

Vækstfonden
Helleruphus, Strandvejen 104 A
2900 Hellerup

 


Emner

  • Virksomhed, generelt

Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i over 5.000 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 12 mia. kr. Vækstfonden investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med lån og kautioner i samarbejde med danske finansieringsinstitutter. De virksomheder vi har medfinansieret siden 1992 havde i 2013 tilsammen mere end 33.000 ansatte.

Kontakt

Peter Bruun

Pressekontakt Kommunikationschef +45 35 29 86 31