Gå til indhold
Mødestedet Skibelund Krat er klar til gæster

Pressemeddelelse -

Mødestedet Skibelund Krat er klar til gæster

Ovenpå en omfattende renovering er Krattet klar til at byde gæster velkomne med spritny formidling i form af lydfortællinger om stedets historie og sjæl, formidling i VisitVejen Appen, ny hjemmeside og en oplysende folder.

Med støtte fra primært A.P. Møller Fonden er Skibelund Krat blevet renoveret med respekt for historien og med blik for nutidige behov.

”Skibelundforeningens bestyrelse har gennem en del år arbejdet med at få revitaliseret Skibelund Krat og få tilført ny energi til stedet, så vi kan tiltrække endnu flere besøgende til vores smukke og historiske Krat. Det har ligget os på sinde, at Krattet skal kunne fortælle stedets historie og den store betydning, som stedet havde for sønderjyderne, især i årene 1865-1920. Vi ønsker, at amfiteatret må blive flittigt brugt og leve op til visionen om at være et kulturhistorisk og nutidigt mødested. Stedets historiske betydning er mere tydelig, og Krattet er genoplivet som et nutidigt folkeligt mødested og udflugtsmål. Fællesskaber var og er i fokus her”, udtaler Helge Petersen, formand for Skibelundforeningen.

Renovering og nye faciliteter. Skibelund Krat var det vigtigste mødested for dansksindede nord og syd for Kongeåen i perioden 1865-1920. I dag er det et indbydende rekreativt område, en skovpark med masser af natur, stisystemer, borde, bænke og moderne faciliteter her, hvor historien bliver levende.

I amfiteateret er siddepladserne blevet genetableret og en helt ny scene med strøm og tilkørselsvej er bygget op. Den Sønderjyske Indgang vest for scenen har fået en ny form og en god trappe.

Nedenfor Hotel Skibelund Krat på vej til Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole er den historiske festplads reetableret. Det åbne grønne område indbyder til aktiviteter og arrangementer med bl.a. bord- og bænkesæt og grill. Hovedstien gennem den historiske mindelund er optimeret, der er etableret lidt flere parkeringspladser – også én til busser. Krattet har fået wifi, og der er lavet aftale om, at gæster i Krattet fremover kan bruge toiletterne på Hotel Skibelund Krat.

”Renoveringen og udviklingen af Krattet, ikke mindst renoveringen af scenen, kunne kun lade sig gøre takket være fondsmidler og donationer. Vi er meget taknemmelige for støtten fra A.P. Møller Fonden, de lokale sponsorer og samarbejdet med Vejen Kommune”, siger Helge Petersen.

Lydfortællinger gør historien levende

Lydfortællinger er en ny måde at gøre historien i Krattet levende og nærværende. De fører besøgende på en vandring rundt i Krattet. Man hører om skulpturerne, mindestenene og stedets vigtige emner som danskheden, den politiske kunst og de store grundlovsmøder. Fortællingerne er en blanding af interviews, dramatiserede taler, klavermusik med sange som ”Det haver så nyligen regnet” og ”I Danmark er jeg født” og speak. På en lettilgængelig og underholdende måde får man Skibelund Krat ind under huden.

Lydfortællingerne findes både i VisitVejen Appen og på Krattets hjemmeside – se mere i faktaboksen.

Skibelund Krats egen hjemmeside og folder

www.skibelundkrat.info ligger et væld af informationer lige fra det praktiske om stedet og hvordan man får lov at holde et arrangement til en den omfattende fortælling om stedets historie og de mange mindesten og kunstværker. Her er tekster, billeder og link til lydfortællingerne.

Der er lavet en ny 36 siders lækker folder, der i ord, billeder og kort fortæller om stedets historie og monumentpark. De mange mindesten er sat i Krattet for at hylde de folk, der gjorde en fælles indsats for danskheden. Hovedværkerne er monumenterne Modersmålet og Magnusstenen udført af kunstnerne Niels Hansen Jacobsen og Niels Skovgaard. Modersmålet er også inspirationen bag Skibelund Krats nye logo, der er tegnet af kunstneren Sophus Ejler Jepsen. Folderen fås på Hotel Skibelund Krat, i folderkasser i Krattet samt på Vejen Kunstmuseum.

Mødested før

Skibelund Krat var efter nederlaget i 1864 og frem til Genforeningen i 1920 Danmarks vigtigste mødested for de dansksindede nord og syd for Kongeåen. Hvert år mødtes tusindvis af mennesker til de apolitiske Grundlovsmøder i Krattet. Fokus var på danskheden og de dansksindede nordslesvigeres kamp for at bevare deres danske sprog og kultur.

Skibelund Krat er uløseligt forbundet med Askov Højskole. Den blev grundlagt i 1865 som en videreførelse af verdens første folkehøjskole, Rødding Højskole, der efter 1864 kom til at ligge på preussisk grund. Med sig fra Rødding bragte højskolefolkene traditionen for de apolitiske Grundlovsmøder. I Skibelund Krat på kanten af Kongeådalen med udsigt til ”det tabte land” mod syd fandt de det perfekte sted til det, der blev Danmarks vigtigste Grundlovsmøder for den sønderjyske sag i årene frem mod Genforeningen i 1920.

Skibelund Krat er også i dag et mødested med skønne rammer. Her fejres Genforeningsjubilæet med en mægtig Folkefest den 6. juni 2021. Når kongehuset drager rundt i Sønderjylland for at markere Genforeningen, i juni 2021, foregår den åbne del af besøget også i Skibelund Krat.

www.skibeklundforeningen.dk kan man se en aktivitetskalender og kontaktinfo, hvis man selv ønsker at holde et arrangement i Skibelund Krat.

Allerede denne sommer står Krattet klar til at tage imod og give plads til at fordybe sig i Genforeningens historie: Den 12. juli kl. 11-16 kommer Museums Sønderjyllands Genforeningsbus til Skibelund Krat. Det kan du læse mere om på Hotel Skibelund Krats hjemmeside: https://skibelundkrat.dk/genforening-2020.aspx. I dagens anledning har de også et frokosttilbud.

Flere gæster i Krattet”Allerede nu ser vi flere besøgende i Krattet. Skibelundforeningen har oplevet mange forespørgsler på lån af scenen til forskellige private og offentlige arrangementer,” fortæller Helge Petersen.

Faktaboks:

Lydfortællinger i VisitVejen Appen

Man kan høre følgende beretninger:

  • Jørgen Kloppenborg Skrumsager om Skibelund Krats historie.
  • Mads Rykind-Eriksen om højskole- og efterskolebevægelsens betydning for dansksindede nordslesvigere og fællessangens kraft.
  • Jørgen Larsen om konsekvenser for dansksindede nordslesvigere ved at tage til møde i Skibelund Krat.
  • Teresa Nielsen om kunstværkernes politiske budskaber.
  • Jørgen Kloppenborg Skrumsager og Jørgen Larsen om Genforeningen i egnen omkring Skibelund Krat.

I VisitVejen Appen finder man lydfortællingerne under menupunktet ’Skibelund Krat’. Har man allerede appen, er det bedst at afinstallere den og hente den igen for at sikre sig den nyeste version. VisitVejen Appen finder gratis man i Google Play og App Store.

I appen ligger en rute med lydfortællingerne markeret ved de sten, de knytter sig til. Man trykker på ”øreikonet”, og fortællingen starter efter et lille øjeblik. I appen ligger også et zoombart kort over Krattets stier og en række andre funktioner, der er relevante, når man står i Skibelund Krat.

Lydfortællingerne findes også på den nye hjemmeside www.skibelundkrat.info. Hvis man hellere vil læse fortællingerne, ligger de som tekster både på hjemmesiden og i appen.

Faktaboks:

De har støttet projektetProjektet er støttet med fem millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Mølleres Fond til almene Formaal. Vejen Kommune, SE Vækstpulje og Skibelundforeningen har også støttet foruden en række lokale sponsorer: Askov Bylaug, Buch Advokatfirma, Dagli’ Brugsen Askov, Hotel Skibelund Krat, Ladelund Efterskole, Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole, Hans Frisesdahl A/S, Anlægsgartner Holm, Rødding, Skodborg Hjemstavnsforening, Skodborg Fonden af 1972, Skrave Hjemstavnsforening, Bygmester Regner Bak samt Vejen Atletik og Løbemotion

Der bliver endnu en fase af projektet, da alle midler ikke er brugt endnu. Det er blandt andet et ønske at kunne lave en overdækning til scenen.

Emner

Kategorier

Regions


Vejen Kommune har en unik, geografisk beliggenhed i hjertet af Syddanmark. Motorvej E20 løber gennem kommunen og giver ligesom togstationerne i Vejen, Brørup og Holsted en fantastisk infrastruktur med en nem adgang til resten af landet.

Vejen Kommune er kendt som en erhvervsvenlig kommune med hovedvægten på virksomheder indenfor fødevareproduktion, transport og byggeri. Vi har desuden et af landets største idrætsanlæg, liga speedway, to af landets ældste højskoler samt et aktivt kultur- og foreningsliv. Det er også oplagt at snøre løbe- og vandreskoene eller hoppe på mountainbiken og opleve områdets skønne natur.

Kontakt

Casper Rasmussen

Leder af Kultur og Fritid, Vejen Kommune 29659479

Charlotte Thomsen

Kultur- og turismekonsulent, Vejen Kommune 23748826

Helge Pedersen

Formand for Skibelundforeningen 23346324
Ole Slot

Ole Slot

Kommunaldirektør 30170900

Hjertet af Syddanmark

Vejen Kommune er en mellemstor kommune med knap 43.000 indbyggere og cirka 19.000 arbejdspladser. Vejen Kommune har stort fokus på fødevarebranchen, og en meget stor del af arbejdspladserne finder man i den branche. Vejen Kommune prioriterer sit erhvervsliv, og har et tæt samarbejde med kommunens mange virksomheder, og forsøger på bedste vis at bistå virksomhederne med god service og kvalificeret arbejdskraft.
Vejen Kommune har masser af smuk og varieret natur, som benyttes flittigt at både lokale og turister. Der er et aktivt foreningsliv i hele kommunen, blandt andet med Vejen Idrætscenter som har stribevis af tilbud, og som også har stor erfaring med afholdelse af større sportsbegivenheder, event, foredrag, konferencer og meget mere.
I Vejen er der billige byggegrunde, både for privat og for erhvervslivet, og der er mange forskellige boformer, blandt andet i en række attraktive landsbyer.
Også handelslivet i Vejen er aktivt og varieret, det gælder til dels i centerbyerne, men i høj grad i Vejen, som byder på et stort og varieret handelsliv med mange butikker.
I Vejen Kommune er der gode muligheder for pasning af børn, og et varieret og kreativt undervisningsmiljø.

Vejen Kommune
Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen
Danmark