Gå til indhold
Verdens Skove bakker op om borgerforslaget, der vil standse forlængelsen af licenser og nye licenser til eftersøgning af olig og gas i Nordsøen
Verdens Skove bakker op om borgerforslaget, der vil standse forlængelsen af licenser og nye licenser til eftersøgning af olig og gas i Nordsøen

Nyhed -

Borgerforslag imod oliejagt i Nordsøen – derfor støtter vi forslaget

Verdens Skove er sammen med i alt 12 organisationer indenfor klima, miljø og udvikling gået sammen om at støtte op om et borgerforslag, der har til hensigt at bremse nye licenser til at lede efter olie og gas i Nordsøen.

Af Sofie Banke Poulsen

D. 27 maj blev borgerforslaget, ”Stop oliejagten nu” offentliggjort. Målet er at få Folketinget og regeringen til at tage stilling til, hvorfor at det er helt uforeneligt med en grøn omstilling at give tilladelse til at lede efter mere olie i Nordsøen. Selvom borgerforslaget ikke direkte handler om skove, så har Verdens Skoves alligevel valgt at bakke op om forslaget af flere årsager. Verdens Skove har gennem hele organisationens levetid haft fokus på vigtigheden af at passe på vores klima, natur og ressourcer. Den nuværende fremherskende klimakrise kræver en handlingskraft, der ser på tværs af sektorer og fagområder, hvis der skal være en chance for at leve op til Parisaftens mål om at bremse temperaturstigningerne til to grader.

Klimamål nås ikke med mere olie

Regeringen har, på trods af en regeringstid på snart et år, stadig ikke formået at tage stilling til, hvorvidt der skal gives nye tilladelser og forlængelse af eksisterende tilladelser til at lede efter ny olie i den danske del af Nordsøen. Samtidig har regeringen sat som mål dels at reducere drivhusgasudledningerne med 70% i 2030 i forhold til 1990, og desuden opnå klimaneutralitet i 2050. Dette er på trods af, at olieselskaberne med den gældende lov kan fortsætte udvindingen i Nordsøen indtil 2056. På samme tid er det i dag bekendt, at mere end 80% af de kendte kul-, olie- og gasreserver skal blive i jorden for at leve op til Parisaftalen. Dermed er det afgørende, at Danmark viser førerskab i den grønne omstilling ved at hurtigst muligt at bremse jagten efter kul, olie og gas som et nødvendigt tiltag for at nå de grønne målsætninger.

Verdens Skove mener, at det er dybt nødvendigt, at politikerne tager ansvar for en grøn omstilling, der indtænker alle former for ansvarlig forvaltning af de danske energiressourcer, hvad end der er tale om skovene eller olien i Nordsøen. Derfor har Verdens Skove valgt at støtte op om borgerforslaget og gøre det klart, kampen for en grønnere omstilling er uadskillelig på tværs af aktører, sektorer og organisationer.

Bekæmper klimaforandringer

CO2-udledninger påvirker kloden, vores miljø og natur, herunder vores skove og biodiversiteten negativt, uanset om de udledes på grund af skovrydning eller olieudvinding.

Der er dermed ingen tvivl om, at det også er på Verdens Skoves dagsorden at støtte op om initiativer, der kan bremse de globale temperaturstigninger. Vær med til at give et klart budskab til regeringen om at viser lederskab mod en grønne fremtid - skriv under på borgerforslaget her.

Borgerforslaget er stillet af Klimabevægelsen, CARE Danmark, Greenpeace, Ingeniørforeningen i Danmark, Dansk Magisterforening, Rådet for Grøn Omstilling, Mellemfolkeligt Samvirke, VedvarendeEnergi, WWF Verdensnaturfonden, 92-gruppen og Verdens skove.

Emner

Pressekontakt

Jonas Schmidt Hansen

Pressekontakt Redaktør og presseansvarlig Medlemsblad, nyhedsbrev 2625 8208

Relateret materiale

Hvad vil du give videre?

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia forsvarer vi regnskoven.
Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982.

Verdens Skove
Vestergade 12, 3. sal
1456 København K
Danmark