Gå til indhold
Et savanne-skov område på Chacoen ryddes til fordel for sojaproduktion. Foto: Mighty Earth
Et savanne-skov område på Chacoen ryddes til fordel for sojaproduktion. Foto: Mighty Earth

Nyhed -

Hvor blev sojaimport og skovrydning af i landbrugets flotte klimaløfter?

Flere store aktører i dansk landbrug har meldt ud at de vil tage større klimaansvar og endda vil være klimaneutrale i 2040. Det er godt at landbruget tager ansvar for sit aftryk i Danmark. Men landbrugets udspil ignorerer en helt afgørende del af landbrugets klimaaftryk: Sojaimporten, som forårsager store skovødelæggelser og dermed store klimapåvirkninger uden for Danmarks grænser.

Kommentar af Gry Bossen, politisk koordinator hos Verdens Skove

Landbruget er sprunget på klimavognen. Landbrug & Fødevarer, Arla og Danish Crown har i de sidste måneder alle meldt ud, at de vil udvikle certificeringsordninger og være klimaneutrale.

Det er selvfølgelig positivt, at landbruget vil tage et større klimaansvar. Og det er godt, at aktørerne anerkender og inkluderer ny forskning og sågar erkender, at de vil komme til at producere dyrere produkter af samme årsag.

Men bemærkelsesværdigt nok forholder ingen af landbrugsaktørernes klimaudspil sig til den udledning, som landbruget forårsager udenfor Danmarks grænser med deres forsyningskæder. Herunder navnligt konsekvenserne af dansk landbrugs massive sojaimport. 

Soja rydder skov
Dyrkningen af soja rydder de tropiske skove i Latinamerika med alarmerende hast - med stor skade på både klimaet og naturen til følge. Sojaen bruges til at lave foder til vores landbrugsdyr, som bliver til kød i danske kølediske. Den danske landbrugsindustri medvirker derfor til at de sydamerikanske skove bliver fældet.

I Argentina, Brasilien og Paraguay er store områder af regnskov i Amazonas og savanne-skov i Cerrado- og Chaco-områderne ødelagt for at give plads til sojaplantager.

Sojaen beslaglægger nu over 56 millioner hektar jord i Argentina, Brasilien og Paraguay. Det svarer til mere end hele Frankrigs areal og er omkring halvdelen af de tre landes landbrugsareal.

Men hele denne afgørende del af det danske landbrugs klimaaftryk bliver der trods de grønne hensigter på forunderlig vis ikke skrevet et ord om i nogen af de store aktørers nye klimaløfter.

Vi vil gerne eksportere landbrugsteknologi
Og så dog. Man vil gerne tage æren, når teknologier, der er udviklet i Danmark, kan hjælpe andre lande med at nedsætte deres udledning fra produktionen af eksempelvis landbrugsdyr.

Samme besynderlige fokus kunne man i øvrigt også opleve under Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann Jensens besøg i Argentina tidligere på foråret. Argentina er netop åstedet for størstedelen af vores importerede soja og dermed også den skovrydning, vi forårsager med denne import.

Ikke desto mindre var hverken sojaproduktion, dansk import eller dennes konsekvenser at finde på ministerens program overhovedet. Derimod var der skruet op for et charmeoffensiv med henblik på at udvide dansk eksport af teknologier og metoder til kødproduktion.

Klima-ansvar kræver soja-ansvar
Hvis det danske landbrug for alvor vil melde sig ind i klimakampen, skal man både mindske importen af soja og sikre at den soja, der fortsat importeres, ikke har ført til skovrydning. Så længe landbruget ikke tager hånd om denne betydelige del af sin klimabelastning, kan ingen af de aktører, der bruger den importerede soja, med rette kalde sig ‘klimaneutrale’.

Mener du også, at landbrugsindustrien skal tage ansvar for hele deres produktion inklusiv forsyningskæden, så støt vores kampagne og vær med til at lægge pres på landbrugsindustrien med din underskrift her.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Jonas Schmidt Hansen

Pressekontakt Redaktør og presseansvarlig Medlemsblad, nyhedsbrev 2625 8208

Relateret materiale

Hvad vil du give videre?

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia forsvarer vi regnskoven.
Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982.

Verdens Skove
Vestergade 12, 3. sal
1456 København K
Danmark