Gå til indhold
Kraruplund Skov, der ligger mellem Varde og Grindsted. Foto: Jesper Edvardsen/Den Danske Naturfond
Kraruplund Skov, der ligger mellem Varde og Grindsted. Foto: Jesper Edvardsen/Den Danske Naturfond

Nyhed -

Kraruplund Skov frikøbt med skovcertifikater

Du kender måske vores regnskovscertifikater, der støtter regnskoven og oprindelige folk. Men ved du, at Verdens Skove også er med til at frikøbe skovarealer i Danmark gennem vores skovcertifikater med formålet at skabe vildere og mere mangfoldig skovnatur herhjemme? Kraruplund Skov er den femte skov, som Verdens Skove og Den Danske Naturfond har været med til at frikøbe med hjælp fra de mange danskere, der har købt vores skovcertifikater.

Af Ida Lund Petersen

Danmarks skove, der engang var hjemsted for en rig og mangfoldig natur, lider nu under et drastisk tab af dyre- og plantearter. Mange arter er enten rødlistede eller allerede forsvundet. Selv flere af vores oprindelige træarter er nu sjældne i de danske skove.

For at imødegå denne nedgang har Verdens Skove et samarbejde med Den Danske Naturfond, hvor vi støtter opkøb af skovarealer med midler fra salget af vores skovcertifikater. Det nyeste skud på stammen er Kraruplund Skov, der blev købt i slutningen af 2023. Skoven ligger mellem Varde og Grindsted og er en smuk løvskov med masser af gamle træer og rislende vandløb. Den har masser af potentiale til at blive en endnu vildere skov med en stor artsrigdom af planter og dyr.

Pil Christensen, politisk medarbejder hos Verdens Skove, udtaler om købet: “Vi er enormt glade for at have bidraget til endnu et skovkøb gennem salget af vores skovcertifikater. Naturen og biodiversiteten trives bedst, når vi lader den være i fred. Derfor er det meget positivt, at endnu en skov kan få lov at vokse sig gammel og vild, helt uforstyrret.”

Skoven fungerer desuden som en barriere ned mod bækken, der løber gennem området, hvor den sørger for, at mindre kvælstof fra landbruget siver ud i bækken og skaber iltsvind. I skoven kan du være heldig at møde arter som ravn, huldue og grønspætte, og ved bækken lever den smukke isfugl.

Kraruplund Skov. Foto: Jesper Edvardsen/Den Danske Naturfond

Fem frie skove
Kraruplund Skov er den femte i rækken af skovområder, som Verdens Skove har været med til at frikøbe. I 2022 blev der både investeret i mere natur på Fyn ved Hesbjerg Skov, hvor 170 hektar skov nu får lov til at udvikle sig til vild skovnatur med gamle og krogede træer, og i Vejle Ådal med Engelsholm Sønderskov på 50 hektar. Lerbjerg Skov i Lejre kommune blev tilføjet til listen i 2021 og huser truede arter som hasselmus og sjældne sommerfugle.

Opkøbet af Frejlev Skov på Lolland tilbage i 2020 sikrede bevaringen af en af Danmarks vigtigste skove. Den er nemlig blevet vurderet som en skov med særlige biodiversitets- eller naturværdier i Danmark. Verdens Skove har været med til at frikøbe 20 hektar af skoven, der er blevet fri for tømmerhugst.

Plads til den vilde skovnatur
Engang havde Danmark et landskab med masser af vild skovnatur. Det var en blandingsskov med gamle såkaldte “ruintræer”, som i døden gav plads til liv i alle mulige former og størrelser, lysninger, blomstrende buske og sumpe. Det var et varieret økosystem, hvor store planteædere som kvæg og heste spiste af vegetationen, og en bred vifte af træer og buske trivedes, hvilket skabte plads til naturens mangfoldighed.

Sådan ser skovene ikke ud i dag. De fleste af vores skove er groft sagt ensartede tømmermarker, hvor mange træer af samme art og alder ofte står i lange, lige rækker. “Mange af produktionsskovene er stort set tomme for biodiversitet og truede arter. I stedet ser vi en monoton natur med ensformig flora og fauna,” forklarer Pil Christensen. Hun fortsætter: “Det vi har brug for, er at genetablere den urørte skovnatur, så vi igen kan få vilde skove, som er rige på liv og hjem for en mangfoldighed af dyr og planter.”

Nogle gange skal skovene have en hånd for, at udviklingen mod en artsrig, vild skov går lettere. Eksempelvis kan det være nødvendigt at fjerne nogle træer, hvis skoven består af tæt nåletræsplantage, så der er plads til, at et naturligt skovlandskab kan springe frem. Der kan også være grøfter, der skal dækkes til, for at genskabe et naturligt vandmiljø i skoven, som det var, før grøfterne blev gravet. Det kan give naturlige søer eller sumpe mulighed for at blive en del af skovlandskabet igen sammen med alle de arter, der trives i disse miljøer.

Køb et skovcertifikat og støt mere vild og urørt skovnatur i Danmark
Du kan være med til at skabe mere vild skovnatur i Danmark: Med et skovcertifikat er du med til at frikøbe danske skove og give dem en ny chance for et varieret økosystem, hvor mange truede arter igen kan trives. Køb dit skovcertifikat her.

Du kan læse mere om vores skovcertifikater og arbejdet for mere urørt skov i Danmark her.

Vi opfordrer også til at tage ud og opleve de smukke skove. Selvom de er urørte, må man stadig gerne færdes i dem og nyde naturen.

Emner

Kontakt

Jonas Schmidt Hansen

Pressekontakt Redaktør og presseansvarlig Medlemsblad, nyhedsbrev 2625 8208

Nanna Jochumsen

Pressekontakt Teamleder for kommunikation (+45) 3190 2770

Hvad vil du give videre?

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia samt Etiopien og Uganda forsvarer vi regnskoven.
Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982.

Verdens Skove
Vestergade 12, 3. sal
1456 København K
Danmark