Gå til indhold
Smukke Livø i Limfjorden bliver nu udlagt til vild natur. Foto: Visit Vesthimmerland
Smukke Livø i Limfjorden bliver nu udlagt til vild natur. Foto: Visit Vesthimmerland

Nyhed -

Økologisk landbrug er vigtigt. Men det er plads til vild natur også

Det giver ikke mening at lade produktionsinteresser stå i vejen for mere statslig natur. Det indebærer blandt andet, at hele Livø omsider kan blive til vild natur, og at statslandbruget på øen nedlægges.

Af Jens Holm Kanstrup, biolog i Verdens Skove

Regeringen vil fjerne landbrug på Livø og fem andre steder i landet. Det bliver af Økologisk Landsforening og SF's Lisbeth Bech Poulsen udlagt som et ideologisk korstog imod statens land- og skovbrug.

Det mener Verdens Skove er en trist spidsvinkling af budskabet. At vi skal skabe bedre plads til natur er ikke et spørgsmål om at være imod økologi eller imod, at staten må drive sine arealer alt efter behov. Det er blot et spørgsmål om at give lidt mere plads til natur på de arealer, hvor der er gode muligheder for at skabe noget bedre og mere artsrig natur.

Regeringen har lanceret et pauvert naturudspil med kun ét enkelt og ret beskedent projekt til vildere og mere selvbærende natur. Ambitionsniveauet er beskedent. For det er trods alt det første statsprojekt af den størrelse og karakter nogensinde. I naturudspillet var dog også et andet meget fornuftigt tiltag: Afvikling af statens landbrugsdrift til fordel for natur.

Det har Verdens Skove opfordret til i årevis, og regeringen sender dermed et vigtigt signal om, at naturen mangler plads, og at det i dette lys ikke giver mening at lade produktionsinteresser stå i vejen for mere statslig natur. Det indebærer blandt andet, at hele Livø omsider kan blive til vild natur, og at statslandbruget på øen nedlægges.

Der skal meget lidt til, før Livø bliver en sådan naturperle, og vi håber derfor, at SF og Økologisk Landsforening kan finde plads til økologisk landbrug på andre og mere egnede arealer.

Det er glimrende for naturen og især glimrende for Livø, der nu får mulighed for at tiltrække endnu flere gæster til øens smukke natur, hvor vilde heste, hårdfør kvæg og andre græssere kan give endnu større naturoplevelser i fremtiden.

Med et samlet areal på cirka 300 ha kan man nemlig på Livø for alvor afprøve, hvordan helårsgræsning af flere græssere (vilde heste, kvæg og hjorte) uden tilskudsfordring kan give en rig natur til glæde for øens dyre- og planteliv og sommergæsterne, uden at man behøver hegne naturen ind.

Potentialet for at udvikle den smukke og unikke natur på Livø er i hvert fald stort, med de allerede eksisterende, men alt for små naturarealer. Dette potentiale kan nu øges, så man for alvor kan få dansk natur i topklasse i løbet af ganske få år.

Der skal meget lidt til, før Livø bliver en sådan naturperle, og vi håber derfor, at SF og Økologisk Landsforening kan finde plads til økologisk landbrug på andre og mere egnede arealer. 

Emner


Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama, Bolivia, Etiopien og Uganda forsvarer vi de tropiske skove.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som Regnskovsgruppen i 1982 og blev stiftet som Foreningen Regnskovsgruppen Nepenthes i 1983. 

Pressekontakt

Jonas Schmidt Hansen

Pressekontakt Redaktør og presseansvarlig Medlemsblad, nyhedsbrev 2625 8208
Nikolai Lang

Nikolai Lang

Pressekontakt Kommunikationschef 26846744