Gå til indhold
Studiet viste også, at i primær skov som regnskoven bidrager termitter til økosystemets trivsel og modstandsevne over for tørke.
Studiet viste også, at i primær skov som regnskoven bidrager termitter til økosystemets trivsel og modstandsevne over for tørke.

Nyhed -

​Termitter beskytter de tropiske skove under tørke

Et nyt studie viser, at termitter beskytter de tropiske skove under tørke. Forskerne har studeret termitter i urskove på Borneo og har fundet ud af, at både antallet af termitter og deres aktivitet steg under El Nino tørken i 2015-2016, hvilket betød at forrådnelsesprocesser accelererede og at jordbunden blev rigere på næringsstoffer. Det skabte en større diversitet af planter og tyder på, at termitter kan spille en vigtig rolle for de tropiske skove i fremtiden, hvor klimaforandringer formodentligt vil føre til flere tørkeperioder. Det skriver Mongabay.

Af Nikolai lang

Mere tørke forandrer de tropiske skove. Tørke dræber træer og forsinker deres vækst, og tørke påvirker også de mikrober, som er nødvendige for at holde jordbunden sund.

Termitter, som mest er kendt for deres evner til at bygge termitboer og gnave sig igennem huse og møbler og træ, hjælper også tropiske skove med at modstå tørke, viser et nyt studie skriver Mongabay

De små termitter er kendt for at spille en stor rolle i de tropiske skove: De graver tunneler gennem skovbunden, de spiser visne blade og dødt ved og de flytter fugt og næringsstoffer rundt. Men trods disse åbenlyse egenskaber mangler der studier af deres økologiske funktion, siger assisterende professor Louise Amy Ashton, der er hovedforfatter til studiet, som blev publiceret i Science.

Termitternes påvirkning af skovene, især under de stadig hyppigere og kraftigere tørkeperioder i troperne, er ikke blevet eksperimentelt studeret før Ashton og hendes kollegaer fik muligheden for det under El Nino tørken mellem 2015 og 2016.

Dobbelt så stor aktivitet under tørke

Holdet skabte fire forskellige arealer inde i en gammel urskov i Maliau Bassinet i Sabah på Borneo. I hvert af de fire arealer holdt man termitaktiviteten nede ved både fysisk at fjerne termitbo og ved at bruge forskellige former for gift for at komme af med de bladspisende termitter på netop dette areal. Det var dog så små doser af gift, at det blot undertrykte deres aktivitet og ikke slog dem ihjel, men blot jog dem væk.

Forskerholdet overvågede termitternes aktivitet på de arealer, hvor den var blevet undertrykt og sammenlignede resultaterne med kontrolarealer, hvor termitternes aktivitet ikke var blevet holdt nede.

Undervejs i eksperimentet viste det sig, at antallet af termitter på kontrolarealerne var det dobbelte under tørke sammenlignet med perioder med regn eller post-tørke.

Samtidigt betød tørken, at der var betydeligt mere termit-aktivitet i form af højere omsætning af visne blade og dødt ved, forøget jordbundsfugtighed og større variation i sammensætningen af næringsstoffer i jorden, hvilket igen påvirker mangfoldigheden af planter.

Disse forskelle var langt mindre markant mellem de undertrykte arealer og kontrolarealerne i perioder uden tørke, hvilket peger på, at termitterne havde en vigtig rolle at spille især under tørke.

Positive effekter for skoven

Men hvad skyldes den øgede aktivitet under tørke så? Forskere har ikke fundet de nøjagtige årsager endnu, men de gætter på, at de tørre forhold gør termitternes tunneller mere tørre og derved gør det lettere for dem at bevæge sig rundt. Det tørre miljø kan også have betydet færre svampe og dermed mindre konkurrence om næringsstoffer og det vand, som termitter slæber hjem til deres bo i nogle særlige lommer på deres krop. Endelig kan tørken også betyde, at der er færre myrer, som er den vigtigste jæger af termitter.

Den øgede termit-aktivitet havde positive effekter for resten af skoven. De forbedrede jordbundsforhold i termitområder under tørke betød en øget overlevelse på 51 procent for nye planteskud på kontrolarealerne. Det tyder på, at termitterne vil have en vigtig rolle at spille i fremtiden, når tørkeperioder bliver længere og mere hyppige som følge af klimaforandringerne.

Studiet viste også, at i primær skov som regnskoven bidrager termitter til økosystemets trivsel og modstandsevne over for tørke. Desværre vil skove, der er gjort indhug i, have færre termitter og dermed mindre modstandskraft.

Støt vores arbejde med at bevare termitternes levesteder her:

Emner

Pressekontakt

Jonas Schmidt Hansen

Pressekontakt Redaktør og presseansvarlig Medlemsblad, nyhedsbrev 2625 8208

Relateret materiale

Hvad vil du give videre?

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia samt Etiopien og Uganda forsvarer vi regnskoven.
Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982.

Verdens Skove
Vestergade 12, 3. sal
1456 København K
Danmark