Gå til indhold
”Når politikerne ikke handler, så gør vi,” siger Troels Dam Christensen, sekretariatsleder i 92-gruppen, om baggrunden for borgerforslaget om en dansk klimalov.
”Når politikerne ikke handler, så gør vi,” siger Troels Dam Christensen, sekretariatsleder i 92-gruppen, om baggrunden for borgerforslaget om en dansk klimalov.

Pressemeddelelse -

11 organisationer stiller borgerforslag: Danmark har brug for en klimalov

11 af Danmarks største miljø- og udviklingsorganisationer er gået sammen om et borgerforslag om en dansk klimalov, der skal sikre, at Danmark træder aktivt ind i kampen mod klimaforandringerne.

Klimaforandringerne var et af de mest omdiskuterede emner i 2018, men desværre blev det oftest ved snakken. Ser man på de politiske tiltag, der skal sikre, at Danmark gør sit for at tage kampen op mod klimaforandringerne, er vi desværre langt fra mål, og det har fået ikke mindre end 11 foreninger og organisationer til at gå sammen og rejse et borgerforslag om en dansk klimalov.

”Når politikerne ikke handler, så gør vi,” siger Troels Dam Christensen, sekretariatsleder i 92-gruppen, om baggrunden for borgerforslaget om en dansk klimalov.

Se borgerforslaget og skriv under her.

”Klimaforandringer er ikke længere noget, vi tror, vil ramme os en dag. De har ramt os. Nu handler det om at begrænse temperaturstigningerne så meget som muligt – og det kræver en langt mere ambitiøs indsats, end den vi ser fra dansk politisk side nu. Derfor ønsker vi en klimalov, der kan sikre, at Danmark lever op til Parisaftalen og gør sit for at sikre, at den globale temperatur ikke stiger mere end 1,5 grad”, forklarer Troels Dam Christensen, sekretariatsleder for 92-gruppen, der samler de danske miljø- og udviklingsorganisationer.

Skal sikre klimahensyn i alle sektorer
På nuværende tidspunkt har Danmark, modsat hvad mange tror, ikke en egentlig klimalov, men det er der ifølge de 11 organisationer brug for, fordi netop en klimalov ville kunne sikre den nødvendige indsats, som Danmark må yde, hvis vi skal bidrage til at begrænse klimaforandringerne.

”Danske politikere fremhæver ofte Danmark som en grøn førernation, men det er desværre langt fra sandt. På nuværende tidspunkt er der ikke et loft for det danske udslip af drivhusgasser de kommende år, og de klimaindsatser, der er planlagt for de næste ti år, er ikke nok til at nå regeringens mål om at få den danske udledning i nul i 2050. Desuden kan en klimalov også sikre, at alle sektorer bidrager, så også afgørende områder som landbrug og transport ikke går fri”, forklarer Troels Dam Christensen og tilføjer:

”Det lyder måske omstændigt, men ikke desto mindre er det dét, der er brug for, hvis Danmark skal gøre vores til at begrænse den globale temperaturstigning og afværge, at klimaforandringerne får katastrofale konsekvenser.”

Klimaforandringer truer hele økosystemer

Verdens Skove er en af de 11 organisationer, der står bag borgerforslaget. Her understreger politisk koordinator Gry Bossen, at klimaforandringer ikke bare udgør en trussel mod menneskeheden, men også mod naturen. Det gælder ikke mindst i skovene.

"Klimaforandringerne går også ud over skovene verden over. Vi ser flere skovbrande som følge af tørke og ekstrem varme både i Sydeuropa og i USA. I regnskoven er det ikke længere enkelte arter, der uddør, men hele økosystemer, der risikerer at bukke under for forandringerne i klimaet," forklarer Gry Bossen.

Det er et særligt stort problem i skovene, fordi det kan føre til en ond klimacirkel, fortæller Bossen:

"Det er katastrofalt, da det ikke kun er livet i skovene, der er truet, men også skovenes evne til at optage og lagre CO2 og dermed en af vores bedste værn mod de globale klimaforandringer," fastslår hun.

Verdens Skove mener, at Danmark har et vigtigt medansvar for at bekæmpe og stoppe klimaforandringerne - et ansvar, som der ikke bliver levet op til endnu, lyder det fra Gry Bossen.

"Lige nu er vores indsats desværre ikke stærk nok. Vi skal derfor have en klimalov, der sikrer at alt politisk og industriel udvikling fremover tager højde for klimaet og som sikrer at det er de mest klimavenlige løsninger vi vælger i vores fremtidige udvikling," slutter hun.

Se borgerforslaget og skriv under med NemID her.


Related links

Emner

Kategorier


Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia forsvarer vi regnskoven.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982. 

Pressekontakt

Jonas Schmidt Hansen

Pressekontakt Redaktør og presseansvarlig Medlemsblad, nyhedsbrev 2625 8208

Relateret materiale

Hvad vil du give videre?

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia samt Etiopien og Uganda forsvarer vi regnskoven.
Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982.

Verdens Skove
Vestergade 12, 3. sal
1456 København K
Danmark