Gå til indhold
Naturen er stadig langt den bedste til at lagre CO2, mens teknologiske løsninger stadig er langt fra at løse klimaforandringerne. Foto: Shutterstock
Naturen er stadig langt den bedste til at lagre CO2, mens teknologiske løsninger stadig er langt fra at løse klimaforandringerne. Foto: Shutterstock

Pressemeddelelse -

Europa-Parlamentet vedtager mulighed for at gamble med CO2: Carbon Removal quick fixes truer EUs udledningsreduktioner

Europa-Parlamentet stemte tirsdag for en ramme for certificeringer af CO2-fangst og lagring (CRCF - Carbon removal certification framework).

Forslaget definerer forskellige kategorier af CO2-fangst og fastlægger metoder til certificering af disse, så de potentielt kan sælges som kreditter. Forslaget blåstempler usikre eller decideret dårlige løsninger som bioenergi med kulstoffangst og -lagring (BECCS) og de mystiske “carbon farmingløsninger”, som kun giver midlertidigt lagring. Muligheden for at købe aflad risikerer at være baseret på illusioner, og det underminerer indsatsen for at reducere den reelle udledning.

“Forslaget baner vejen for falske løsninger, der vil forsinke klimahandling på et tidspunkt, hvor vi ikke engang er på vej til at nå i mål med EU’s 2030 klimamål,” siger Gry Bossen, teamleder politik og engagement hos Verdens Skove.

På trods af at Europa-Parlamentet anerkender, at alle optag, der certificeres under CRCF, skal være "et supplement til den irreversible reduktion af menneskeskabte drivhusgasudledninger på tværs af alle sektorer", har de ladet døren stå åben for, at optag kan bruges af forurenere til at kompensere for deres udledninger. De foreslåede sikkerhedsforanstaltninger ændrer ikke ved det faktum, at CRCF fremmer salget af det falske løfte om, at nogen, et eller andet sted, engang i fremtiden måske vil fjerne et ton kulstof fra atmosfæren.

“At tillade, at optag kan stå i stedet for reduktioner i EU’s klimaindsats, vil undergrave indsatsen for at holde temperaturstigningerne under 1,5 grad. Vi bør fokusere på reelle reduktioner og på at skabe et øget optag samtidigt. Mindre kan ikke gøre det,” siger Gry Bossen.

Sidste år opfordrede Real Zero Europe-kampagnen og mere end 200 grupper og organisationer EU til at "levere reelle, omfattende emissionsreduktioner nu," i stedet for at basere sine planer på uprøvede teknologier. En række organisationer advarer om, at EU er ved at flytte fokus væk fra arbejdet med at udfase fossile brændstoffer og over på spekulative teknologier og uigennemtænkte og ofte uafprøvet binding af karbon i jorden.

Nu da den nye certificeringsramme er vedtaget, vil EU-Kommissionen definere brugen af CO2-optag og metoden for rapportering af aktiviteter. Der er stadig megen uklarhed omkring brugen af CO2-kreditter, men CRCF åbner for nogle bekymrende muligheder.

Emner

Kategorier


Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama, Bolivia, Etiopien og Uganda forsvarer vi de tropiske skove.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som Regnskovsgruppen i 1982 og blev stiftet som Foreningen Regnskovsgruppen Nepenthes i 1983.

Kontakt

Jonas Schmidt Hansen

Pressekontakt Redaktør og presseansvarlig Medlemsblad, nyhedsbrev 2625 8208

Nanna Jochumsen

Pressekontakt Teamleder for kommunikation (+45) 3190 2770

Hvad vil du give videre?

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia samt Etiopien og Uganda forsvarer vi regnskoven.
Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982.

Verdens Skove
Vestergade 12, 3. sal
1456 København K
Danmark