Gå til indhold
Hjulspor efter hårdhændet maskinel rydning af brombærkrat i det fredede Bjergskov. Foto: Jan Kunstmann
Hjulspor efter hårdhændet maskinel rydning af brombærkrat i det fredede Bjergskov. Foto: Jan Kunstmann

Pressemeddelelse -

Verdens Skove opsiger samarbejde med Naturstyrelsen efter naturødelæggelser i Bjergskov

Naturstyrelsen og Forsvaret har med tunge maskiner ryddet brombærkrat i det fredede Bjergskov. Rydningen har ødelagt levesteder og jordbund samt vinterføden for de vilde heste, som Verdens Skove har sat ud i området. Samtidigt er flere års frivilligt arbejde nu spildt. Verdens Skove har derfor opsagt samarbejdet om forvaltningen af Bjergskov.

Stik imod den naturfaglige viden og Verdens Skoves anbefalinger har Naturstyrelsen og Forsvaret i december ryddet store mængder brombærkrat med tunge maskiner i det fredede naturområde Bjergskov i Sønderjylland. Området har siden 2016 været forvaltet af en samarbejdsgruppe bestående af Naturstyrelsen, Forsvaret, Aabenraa Kommune og Verdens Skove.

Rydningen blev gennemført af Naturstyrelsen og Forsvaret uden at orientere Verdens Skove og har ført til betydelige naturødelæggelser i området, lyder det fra Stine Tuxen, biolog hos Verdens Skove.

”Vi er virkelig chokerede og kede af denne voldsomme rydning, som vi aldrig var gået med til, hvis vi var blevet orienteret som vi skulle ifølge vores aftale med Naturstyrelsen. Vi anede intet om det, før vi i januar stod i Bjergskov og så de store hjulspor og bare områder,” fortæller hun og fortsætter:

”Ved at køre ind med tunge maskiner og rydde så store mængder af brombær har Naturstyrelsen og Forsvaret både skadet jordbunden og ødelagt levesteder og fødekilder for mange insekter, fugle, krybdyr, smågnavere og andre dyrearter.”

Brombær skulle have været vinterføde for vilde heste

Stine Tuxen uddyber, at brombærbuskene også spillede en vigtig rolle for de vilde heste, der er sat ud i Bjergskov som en central del af naturforvaltningen. Rydningen har derfor undergravet hele formålet med naturprojektet i området:

”Rydningen betyder, at de vilde heste, vi har sat ud til at helårsgræsse i Bjergskov, nu ikke har nok at spise resten af vinteren. Hele pointen med at have heste gående til at græsse hele året, var at de blandt andet spiser brombærbuske om vinteren, når der ikke er mere græs tilbage,” fortæller hun.

”På denne måde holder hestene brombærrene i skak på en naturlig og skånsom måde med en masse gode sidegevinster for naturen. Nu er der ikke nok mad til hestene, og brombærkrattet er fjernet så radikalt, at levestederne for en masse arter er jævnet med jorden,” konstaterer Tuxen.

Flere års frivilligt arbejde spildt

Projektet i Bjergskov har været drevet af frivillige ildsjæle i Verdens Skove, der har arbejdet intensivt på at følge naturens udvikling med den nye naturforvaltning med helårsgræsning.

”Det er flere års frivilligt arbejde, der er blevet ødelagt på én eftermiddag. Folk har virkelig lagt hundredvis af timer og blod, sved og tårer i at få skabt en vildere natur og registrere over 400 arter i området. Borgere har samlet donationer ind blandt deres venner så vi kunne sætte hestene ud. Alt det er langt hen af vejen spildt nu, fordi naturen er blevet så radikalt ændret,” siger Tuxen.

Verdens Skove har fået oplyst, at rydningen på Naturstyrelsens areal er sket af hensyn til offentlige støttemidler. Sagen er dermed den seneste i en stribe af hårdhændede, maskinelle rydninger i statsejede naturområder, som har vakt harme blandt natureksperter og miljøorganisationer i de sidste uger, og som tilsyneladende har været motiverede af støtteordninger.

Støtteordninger belønner dårlig naturforvaltning

”Disse triste sager viser tydeligt, at der er noget grundlæggende forskruet i den måde, dansk naturforvaltning fungerer på. Vi ser gang på gang, at naturområder bliver forvaltet på måder, der faktisk forringer naturen, fordi det nemt og billigt, og man kan sikre indtægter fra støtteordninger og forpagtningsaftaler. Græsningsstøtten for eksempel belønner ligefrem dårlig naturforvaltning. Det er jo den rene galimatias,” mener Stine Tuxen.

Verdens Skove ser kernen af problemet i at Naturstyrelsen skal finansiere sig selv ved at få indtægter ud af de statsejede naturområder.

”I sidste ende er det endnu et eksempel på, hvor galt det går, når Naturstyrelsen, der skal passe på vores allesammens natur, er tvunget til at drive statens naturområder som landbrugsarealer og driftskove for at få økonomien til at hænge sammen. Det er én stor selvmodsigelse. Resultatet ser vi her og i den generelle tilbagegang af vores truede danske arter,” siger Stine Tuxen.

Samarbejdsaftale opsagt

Verdens Skove har valgt at opsige samarbejdet om Bjergskov som konsekvens af hændelsen.

”Verdens Skove kan ikke stå fagligt inde for Naturstyrelsens forvaltningsmetoder i Bjergskov. Episoden viser, at vi ikke har indflydelse på disse metoder, selv når de som her udgør et klokkeklart aftalebrud. Vi hjælper ikke naturen ved at lægge navn til en skadelig praksis, der gennemføres hen over hovedet på os. Derfor har vi valgt at opsige samarbejdet. Vi vil fremover fokusere endnu mere på det politiske arbejde for at få ændret de grundlæggende strukturelle problemer i dansk naturforvaltning,” lyder det fra Stine Tuxen.

Næste skridt bliver dog foreløbigt at finde et egnet nyt hjem for de otte konik heste, der lever vildt i Bjergskov.

”Vi vil naturligvis tage os godt af hestene og finde et nyt hjem til dem, hvor de kan gøre det, de er bedst til, nemlig at fremme biodiversitet og skabe vildere natur. Vi hører derfor meget gerne fra forvaltere af områder med brombærkrat, som hestene kan spise her over vinteren,” slutter hun.

Aktivist bag heste-indsamling ked af udviklingen
Naturformidler Philip Hahn Petersen havde en særligt stor finger med i spillet i at få hestene sat ud i Bjergskov i 2017, idet han personligt samlede over 25.000 kroner ind til projektet blandt venner og familie til sin 30 års fødselsdag. Han er ked af den måde, projektet er sluttet, men understreger at han har sat stor pris på Verdens Skoves frivillige arbejde med hestene:

"Jeg drømte om, at min 30 års fødselsdagsgave kunne hjælpe med at skabe en vildere natur på det her unikke sted. Men nu står det klart, at de vilde heste ikke kan få lov til at opføre sig som vilde heste og gøre den gavn de skulle ved at gå ude vinteren igennem. Nu håber jeg at de kan finde et nyt hjem, hvor de kan udleve deres potentiale, uden at misforstået naturpleje med store maskiner ødelægger det for dem. Jeg har dog tillid til Verdens Skoves frivillige, der har lagt et stort og godt arbejde i Bjergskov," udtaler han.


Fakta om Bjergskov:

  • Bjergskov ligger i Sønderjylland nær Aabenraa. Området er 33 hektar stort og en blanding af overdrev, mose, sø og skov.
  • Det vurderes, at en del af Bjergskov aldrig har været under plov. Området rummer derfor særligt lang kontinuitet som overdrev med græssende dyr og det har skabt en unik mosaik-natur, der er meget varieret og rummer potentialet for en stor artsrigdom.
  • Området er delt op i 2 dele, hvoraf den vestlige del ejes af Forsvaret og den østlige af Naturstyrelsen.
  • I maj 2017 blev syv konikheste sat ud i Bjergskov. Der lever for tiden otte konik heste i området, herunder en hingst, tre hopper og fire føl.
  • Verdens Skove henvendte sig i 2012 til Naturstyrelsen med henblik på et samarbejde for at øge den biologiske mangfoldighed i Bjergskov. I 2016 blev den endelige samarbejdsaftale om forvaltning af naturen i Bjergskov underskrevet.


Kontakt:

Stine Tuxen
Biolog, frivillig
M: 2858 1100
snt@verdensskove.org


Jan Kunstmann
Biolog, frivillig
M: 2348 5581
jkm@verdensskove.org

Emner

Kategorier

Regions


Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia forsvarer vi regnskoven.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982. 

Kontakt

Jonas Schmidt Hansen

Pressekontakt Redaktør og presseansvarlig Medlemsblad, nyhedsbrev 2625 8208

Nanna Jochumsen

Pressekontakt Teamleder for kommunikation (+45) 3190 2770

Relateret materiale

Hvad vil du give videre?

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia samt Etiopien og Uganda forsvarer vi regnskoven.
Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982.

Verdens Skove
Vestergade 12, 3. sal
1456 København K
Danmark