Skip to main content

'HERFRA MIN VERDEN GÅR' - nytårskur med stærke navne

Blogindlæg   •   Dec 14, 2016 13:52 CET

Blogindlæg af Carl Jørgen Heide, Turist- & Erhvervschef på Ærø

Ærø Turist- og Erhvervsforening afholder hvert år en nytårskur, der afviger ganske meget fra de traditionelle nytårskure, der finder sted i kommuner og erhvervsforeninger landet over.

I næste års nytårskur 2017 sætter vi fokus på den kulturelle identitet.

Alle samfund har en identitet og har brug for en identitet, den sammenhængskraft der gør, at vi føler os godt tilpas, der hvor vi bor. Vi har en identitet som danskere nationalt, men vi har også en identitet lokalt.

På Ærø føler vi os som ærøboer, som øboer, men selv på en lille ø er vores kulturelle identitet afhængig af hvor på øen, vi bor. Er vi præget af vores slægtskab med de slesvig-holstenske hertugdømmer eller er vi præget af den maritime historie? Er vi præget af landbokulturens stærke rødder eller er vi præget af købstadsmiljøets borgerklasse?

Med udgangspunkt i dette ser programmet for nytårskuren således ud:

Tidligere minister og kommende generalkonsul Bertel Haarder holder et indlæg om ”kulturen som det bærende element i samfundet, nationalt og lokalt”.

Forfatteren Doris Ottesen tager udgangspunkt i sin bog ”Hjemlængsel” og causerer over det nære miljø, gården man bor på, naboerne og styrken ved identiteten i at bo i det helt nære samfund.

Den nye museumsleder på Ærø Museum Kim Furdal binder Ærøs kulturelle identitet op på tilknytningen til den tætte forbindelse til de nordtyske hertugdømmer.

Forfatteren Carsten Jensen, der har skrevet alle sømænds saga med udgangspunkt i Marstal, ”Vi, de druknede” slutter kuren med betragtninger over den maritime kultur på Ærø i sit indlæg med titlen ”De sejlede bare”.

Vi er stolte over dette program. At vi kan tiltrække så spændende foredragsholdere skyldes nok primært, at Nytårskuren på Ærø er ved at være kendt for at se ud over dagligdagens aktuelle udfordringer og løfte blikket mod en bredere horisont.

I 2013 var overskriften ”Med mod og optimisme skaber vi fremtiden” og indlægsholderne strakte sig over Finn Slumstrup, Oprør fra Udkanten, over Flemming Dybbøl, direktør for SmukFest til Erik Sprunk-Jansen, præsident for Lundbeck Pharma. Disse indlæg blev efterfulgt af en paneldebat med lokale deltagere om ”at have mod til at have en mening”.

2014 fokuserede på yderområder og livet der. Professor Johs. Nørgaard Frandsen talte om den lokale identitet mellem udvikling og afvikling. Dette tema blev fulgt op af lektor Jørgen Møller fra Ålborg Universitet, ham der skabte debat ved at foreslog døende landsbyer tømt og fjernet fra landkortet. Til sidst holdt journalist Jens Møller et causeri over ”Her bor vi ikke, her lever vi”.

2015 havde fokus på ledelse. Nils Villemoes fra Århus underholdt med både vid og viden og tog udgangspunkt i, at”I Danmark har vi et skab til ledelse, et lederskab. Så ved vi, hvor vi skal henvende os, hvis et eller andet ikke er, som det skal være”

Ved nytårskuren 2016 fokuserede vi på tilflytning til Ærø med speciel fokus på de aktive seniorer. På Ærø taler vi nemlig ikke om ældre som en byrde men som en styrke. Der var indlæg fra lokale tilflyttere, fra Mette Hjermind Dencker, der talte om sin kærlighed til de danske øer og Helle Nørgaard, seniorforsker fra Ålborg Universitet satte tal på denne kærlighed med fakta og fra- og tilflytning og årsager til dette.

______________________________________________________________

Nytårskuren 2017 finder sted onsdag den 4. januar 2017 på Ærø Hotel fra klokken 15:00 – 18:00 med efterfølgende festlig middag.

______________________________________________________________

Yderligere oplysninger om årets nytårskur kan fås ved henvendelse til Carl Jørgen Heide på telefon 51232739 eller på mail til cjh@arre.dk