Pressemeddelelse -

Ærø er gratis to måneder mere

Ærø har i juli måned haft besøg af dobbelt så mange turister som ellers. Det er Ærø glad for og øen forlænger bl.a. derfor perioden for gratis færger til og fra Ærø, så det nu gælder både juli, august og september.

Mange danskere og udenlandske gæster har valgt at besøge de danske øer i år. Dobbelt så mange gående og tre gange så mange cyklister har valgt Ærø i juli i forhold til samme periode sidste år.

”Ærø har fem færger, skøn natur, butiks- og restaurationsliv og et væld af oplevelser. Når det så oveni er gratis at tage færgen til Ærø, så bliver øen ekstra populær”, udtaler direktør Chris Hammeken, Ærø Turist & Erhverv.

I juli måned er det gratis for gående og cyklister at tage færgerne til Ærø. Dette tilbud forlænges nu til også at gælde for august og september og herudover bliver det gratis for knallerter, motorcykler, 100% eldrevne biler, samt for chauffører i hvidpladebiler. For august og september er der ligeledes en væsentlig reduktion i prisen for bl.a. biler.

”Mange har besøgt Ærø for første gang i år, og det har givet store smil hos både voksne og børn, uanset om det har været en 1-dagstur eller en ferie over flere uger. Men nogen har været forhindret i at besøge Ærø i juli og derfor er det dejligt, at vi nu kan udvide gratis-perioden”, fortsætter Chris Hammeken.

Siden 2016 har det været billigt at sejle med færgerne til ø-kommunerne og de danske småøer bortset fra i de 7 sommeruger. De billigere færgepriser kaldes også for trafikal ligestilling eller landevejsprincippet, da prisen er nogenlunde den samme, som hvis man havde kørt samme strækning i bil. For de 7 uger i sommerferien er det fortsat dyrere at tage færgen til ø-kommunerne – Ærø, Læsø, Fanø, Samsø og Bornholm. Dette er dog ikke tilfældet i år grundet Sommerpakken. Der er bred opbakning i Folketinget til at indføre landevejsprincippet også for de 7 sommeruger og håbet er derfor, at denne del inkluderes i årets finanslovsforhandlinger, så landevejsprincippet bliver gældende hele året fra 2021.

Fakta

  • De gratis og billigere færger i 2020 er en del af Folketingets sommerpakke, som bl.a. betyder nedsatte færgepriser til mange øer i Danmark. De enkelte kommuner har dog for august og september selv truffet beslutning om, hvilke konkrete priser, der skal reduceres for netop deres færge(r). Tjek derfor priserne for færgerne til de øer, du vil besøge.
  • Læs mere om Ærøs fem færger på www.visitærø.dk/faerger
  • Læs mere om Ærø på www.visitærø.dk

Related links

Emner

  • Kunst, kultur, underholdning

Kategorier

  • ærø
  • ærøfærgerne
  • alt er vand ved siden af ærø
  • ærøs færger
  • visitærø
  • ærøxpressen

Ærø Turist & Erhverv er sat i verden for at fremme turisme- og erhvervsudvikling på Ærø ved at udnytte fællesøkonomiske og faglige ressourcer til markedsføring, samt fortsat innovation, vækst, bosætning og beskæftigelse på Ærø. 

Det er vores mål at agere samlende platform for øens virksomheder og samtidig være med til at styrke de ærøske særegenskaber, understøtte aktører, som allerede er i gang og støtte dem, der er i en opstartsfase, og herigennem fremme turistens og tilflytterens oplevelse af destinationen ÆRØ.

Kontakt

Chris Hammeken

Pressekontakt Direktør for Ærø Turist- og Erhvervsforening +45 41 27 72 94