Skip to content
Den nye innovasjonsenheten ved UiO – Veksthuset for livsvitenskap – vil være en åpen dør for forskere og studenter samt næringsliv i det nye Livsvitenskapsbygget, Norges største bygg for forskning og utdanning på ca. 100.000 kvm.
Den nye innovasjonsenheten ved UiO – Veksthuset for livsvitenskap – vil være en åpen dør for forskere og studenter samt næringsliv i det nye Livsvitenskapsbygget, Norges største bygg for forskning og utdanning på ca. 100.000 kvm.

Press release -

Universitetet i Oslo blir medlem av det europeiske livsvitenskapsnettverket EIT Health

EIT Health Scandinavia, som er en del av et av verdens største livsvitenskapsnettverk, utvider nå med Universitetet i Oslo (UiO) som assosiert medlem.

Universitetet i Oslos medlemskap vil bli koordinert av den nyetablerte innovasjonsenheten ved UiO Veksthuset for livsvitenskap som lanseres 17. februar.

– Vår hovedoppgave er å hjelpe forskere og studenter med å modne innovative ideer, og EIT Health vil være et flott virkemiddel for å legge til rette for dette, sier Nicolay Bérard-Andersen som er senior innovasjonsrådgiver i Veksthuset for livsvitenskap.

– Vi er glade for å utvide partnerskapet i Norges hovedstad og ser frem til å samarbeide med Universitetet i Oslo og det nyopprettede Veksthuset for livsvitenskap. Vårt nye medlem vil styrke EIT Health-nettverket innen internasjonal og innovativ forskning, fra translasjonell og, klinisk forskning til anvendt forskning samt det pulserende startup-miljøet i Oslo-området, sier Annika Szabo Portela som er interimleder for EIT Health Scandinavia.

Startuper tilknyttet UiO kan allerede nå søke på det store utvalget åpne utlysninger for å akselerere internasjonalt, skape ny virksomhet og få tilgang til finansiering. Innovasjonsutlysninger som er relevante også for forskere ved UiO, blir tilgjengelige i april.

– I samarbeid med våre partnere i innovasjonsøkosystemet i Oslo og med våre nye partnere i EIT-nettverket, ønsker vi å utvikle nye programmer innen EIT Health. Det har stor verdi for oss å være med i dette veldrevne og etablerte initiativet for å fremme ny innovasjon og ta forskning i bruk, sier Bérard-Andersen.

UiOs viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sandset, gleder seg til å se resultatet av UiOs medlemskap.

– Oslo er episenteret for innovasjon innen livsvitenskap i Norge. 80 prosent av verdiskapingen kommer fra Oslo-området. Med Norges første innovasjonsdistrikt Oslo Science City, vårt nye livsvitenskapsbygg og vårt pågående arbeid for å styrke samarbeidet mellom aktører i vårt innovasjonsøkosystem, er timingen utmerket for oss for å bli EIT Health-medlem og holde oppe trykket på innovasjon.

Related links

Topics

Categories


Universitetet i Oslo (UiO)

UiO er internasjonalt rangert som Norges fremste universitet, og har gitt og gir vesentlige bidrag til landets forskning, innovasjon og utdanning. Med 27 000 studenter og 6 000 tilsatte har UiO 8 fakultet, 2 museum og flere sentre.

EIT Health – Sammen for sunne liv i Europa

EIT Health (en del av EIT, European Institute of Innovation & Technology) er et stort, levende fellesskap av verdensledende helseinnovatører støttet av EU. Gjennom samarbeid på tvers av landegrensene, kobler nettverket sammen rundt 150 partnerorganisasjoner i verdensklasse, så vel som gründere, oppstartsbedrifter og små og mellomstore bedrifter (SMB-er) fra næringsliv, forskning, utdanning og helsetjenester. Ambisjonen er å gjøre det mulig for mennesker i Europa å leve lengre og sunnere liv ved å transformere virksomheter og levere nye produkter og tjenester som kan fremme helsetjenesten i Europa og styrke økonomien vår.

Contacts

Christina Bergstrand

Christina Bergstrand

Press contact Marketing & Communications Manager +46704552021
Norunn K. Torheim

Norunn K. Torheim

Communications adviser innovation and public relations Life Science Growth House University of Oslo +47 971 58 537 Life Science Growth House University of Oslo

Related content

About EIT Health Scandinavia

EIT Health is a Knowledge and Innovation Community (KIC) established by the EU body European Institute for Innovation & Technology (EIT). EIT Health is a collaboration between more than 150 Partners within pharma, medtech, healthcare and healthcare funders, research institutions, and universities. Backed by the European Union, EIT Health is Europe’s largest life science collaboration organisation, and one of the largest life science initiatives world-wide. EIT Health is active across three fields: business creation, education, and multidisciplinary healthcare innovation initiatives.

EIT Health has partners and programmes in 17 countries. The Regional Innovation Hubs are present in Barcelona, Paris, Dublin, Rotterdam, Heidelberg-Mannheim, Wienna and Budapest. The central office is located in Munich. EIT Health Scandinavia covers Sweden, Denmark, Finland, Norway and Estonia, with an office in Stockholm.

EIT Health Scandinavia

Torsgatan 11
111 23 Stockholm
Sweden

Visit our other newsrooms