Skip to content
Nils Lekeberg & Jepser Wirén, Grundare av Enjay
Nils Lekeberg & Jepser Wirén, Grundare av Enjay

Press release -

Enjay vinnare av Malmö stads näringslivspris inom miljö & hållbarhet

Enjay har utsetts till årets vinnare av Malmö stads näringslivspris inom miljö och hållbarhet. Bolaget har tidigare mottagit sex internationella klimatutmärkelser, men detta är första gången det prisas på hemmaplan. Enjays första innovation Lepido har potential att minska de årliga globala utsläppen av fossil koldioxid med en procent.

Malmö stad näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling delas varje år ut till ett lokalt företag som har bidragit, eller har potential att bidra till, en positiv utveckling inom området.

Motiveringen lyder: ”Där andra ser luft ser det här Malmöföretaget återvunnen värme, minskade koldioxidutsläpp och globala möjligheter”.

Cirka 40 procent av all världens energi konsumeras i byggnader. Vid utvinning av energi frigörs fossil koldioxid från exempelvis kol eller olja. Befintlig teknik kan enbart kan återvinna energi där frånluften är ren, från exempelvis kontorsbyggnader, bostadshus och butiker. Ur smutsig frånluft från exempelvis storkök, tvätterier och fabriker har det hittills varit omöjligt eller för dyrt att återvinna energi, så denna släpps rakt ut i luften.

Det är detta problem som Enjay har löst med sin tekniska plattform, som gör det möjligt att återvinna energi även från nedsmutsade miljöer. Enjays första innovation heter Lepido och är världens första lönsamma värmeväxlare som klarar att återvinna energi ur restaurangventilation, trots extrema halter av fett och sot.

Att få detta erkännande på hemmaplan är extra fantastiskt. Efter många års arbete med utveckling så känns det fint att äntligen se våra lösningar ute i verkligheten där de gör skillnad på riktigt, säger Jesper Wirén, en av grundarna av Enjay.

Lepido lanserades under 2019 och är redan standard på alla nya Burger King som byggs i Skandinaien. Systemet används också av bland annat Chop Chop, Clarion och Vasakronan. Lösningen har även lanserats i övriga Norden, Tyskland och Benelux. Enjay har tidigare i år utsetts till vinnare i den tyska klimattävlingen Deneff, prisats av SET, mottagit stämpeln ”hållbar lösning” av Solar impulse Foundation och är även finalist i årets upplaga av Post Code Lotteries Green Challenge

Topics


Enjay is a Swedish cleantech company, specialized in energy efficiency. The company´s first solution, Lepido, is the first in the world to offer profitable energy recycling from restaurant ventilation. The innovation enables reducing the annual emissions of CO2 by 500 million metric tons, one entire percent of the projected world-wide CO2 emissions by 2050.

Contacts

Klas Oskarsson

Klas Oskarsson

Press contact Director of communication Marknad och kommunikationschef +46 732 040 020

Wasting energy is no longer an option

Enjay is a Swedish cleantech company, specialized in energy efficiency. The company´s first solution, Lepido, is the first in the world to offer profitable energy recycling from restaurant ventilation. The innovation enables reducing the annual emissions of CO2 by 500 million metric tons, one entire percent of the projected world-wide CO2 emissions by 2050.

Enjay has also commenced efforts to identify and streamline other areas where the same principle can be applied. The company’s overall mission is to put an end to wasting energy, because the cleanest form of energy is the one never produced.

Enjay - A swedish greentech company specialized in energy efficiency
Lockarspvägen 6B
213 76 Malmö
Sweden