Skip to content
Case: Framtidens vattenkraftverk

News -

Case: Framtidens vattenkraftverk

Ewellix som är ledande inom elektromekaniska lösningar för tuffa förhållanden har i Kungsfors hjälpt Vattenfall att ta det första steget mot hydrauloljefria och säkrare vattenkraftverk vilket är en viktig del i bolagets klimatomställningsarbete.

En framtidsanpassad lösning
Det som driver utvecklingen mot att elektrifiera funktioner i vattenkraftverk är framförallt miljö, men även att det är mer energieffektiva, är enklare att styra och ger en bättre kontroll och säkerhet. Med ett knapptryck kan man idag öppna och stänga dammluckorna från andra sidan jorden om man så vill. Tekniken underlättar arbetet och öppnar upp för att enklare kunna styra vattenflöden på platser som idag är svårtillgängliga. Vattenfall har i Kungsfors skapat ett mer miljövänligt vattenkraftverk för framtiden.

Vad?
Kungsfors är ett nyligen elektrifierat vattenkraftverk i Kinna väster om Göteborg som ägs av Vattenfall. Med sin moderna teknik och eldrift är Kungsfors unikt ibland Sveriges ca 2000 vattenkraftverk. Här har man valt att satsa på elektromekaniska ställdon istället för hydraulik för kraftstationsdammens funktioner i vattenkraftverket. Många av dagens vattenkraftverk drivs manuellt, i kombination med hydraulik eller enbart med hydraulik.

Varför?
Att hydraulsystemen använder olja medför en risk om den skulle läcka ut i vattnet vilket kan få negativa effekter på både vatten, liv och växtlighet i och omkring älvarna. Vattenfall arbetar kontinuerligt för att hitta nya effektiva, miljövänliga lösningar och i Kungsfors såg man möjligheten att ställa om. Ewellix är en av få leverantörer som kan leverera elektromekaniska ställdon av denna kaliber där höga krav ställs på livslängd, säkerhet och driftstillförlitlighet.

Hur?
Klimatförändringar medför att vi kan behöva vänja oss vid mycket nederbörd på kort tid som i sin tur ökar vattenståndet i våra älvar. Man behöver snabbt kunna justera vattenflödet för att undvika översvämningar. När luckorna manövreras automatiskt är det möjligt att fjärrstyra exakt hur mycket vatten som ska släppas igenom vilka luckor. Över tid skapar detta en större funktionsduglighet då alla luckor hela tiden används på bästa sätt för att säkerställa optimala vattennivåer. Variationen minskar även risken för erosion på omkringliggande marker både uppströms och nedströms. I fallet Kungsfors så var det något av en hybridlösning tidigare, ett rent mekaniskt spel med en mindre kuggstångsdrift för öppning och stängning av dammluckor.

Flexibel användning
Det är viktigt att kunna fjärrstyra, men samtidigt är det lika viktigt att kunna justera manuellt på plats om något händer, till exempel vid strömbortfall. Idag kan man göra båda delarna och det görs dessutom på ett säkrare, mer tillförlitligt och snabbare sätt än tidigare.

Subjects

Press contacts

Daniel Westberg

Daniel Westberg

Press contact CEO +46 705 75 24 71
Annika Lemming

Annika Lemming

Press contact Corporate Communication Manager +46 722 16 22 53

Related content

Global innovator and manufacturer of linear motion and actuation solutions

Ewellix is a global innovator and manufacturer of linear motion and actuation solutions used in industrial automation, assembly automation, medical applications and mobile machinery. Formerly part of SKF Group, the Ewellix Group consists of 16 sales units and six factories. External net sales are approximately 250 EUR million and we employ around 1250 people. Ewellix is headquartered in Gothenburg, Sweden and is owned by Triton.