Press release -

Yves Rocher väljer Extendas kassalösning till butikerna i Sverige och Finland

Yves Rocher grundades 1959 av Mr Yves Rocher med målet att ”låta varje kvinna få en del av den skönhet som växterna förmedlar”. Idén var redan från början att sälja och distribuera skönhetsprodukter genom postorder, butik och senare även internet.

Yves Rocher jobbar med en struktur för försäljning, marknadsföring och uppföljning, vilket innebär att de utnyttjar modern teknik för att följa kundernas köpbeteende för att sedan kunna skräddarsy anpassade erbjudanden till sina kunder. I denna process justerar de sedan produktion och marknadsföring mot olika marknader och kundgrupper.

När Yves Rocher utvärderade en ny modern kassalösning för att ersätta sin nuvarande, tittade de på flera leverantörer och produkter som finns på marknaden idag. Eftersom de har en komplex kravstruktur inom Yves Rocher när det gäller att uppfylla hög kundnöjdhet och samtidigt säkerställa effektiva processer, blev kravspecifikationen ganska omfattande, bland annat:

 • Stabil och långsiktig leverantör och produkt
 • Goda referenser
 • Branschkunskap
 • Stort och långsiktigt intresse för Yves Rocher
 • Stabil och driftsäker produkt
 • God support och teknisk kompetens hos leverantören
 • Flexiblitet – både hos produkten och leverantören

 

”Vi har utvärderat olika alternativ och kommit fram till att Extenda bäst svarar upp mot våra önskemål både när det gäller produkten Extenda Express, men även organisationen bakom systemet. Förutom en mängd grundläggande funktionaliteter är det viktigt för oss på Yves Rocher att ha  processer för intern kontroll, rapportering och  för att kunna hantera franschise, som är en väsentlig del av vår business på retail-sidan”, fortsätter Anna Kervall.

”När vi nu fortsätter att jobba med att utveckla vår kundservice och effektivitet i våra processer, ser jag att områden som lageroptimering, flödet av kunder i butikerna och på webben samt köpbeteende blir viktiga parametrar att kunna hantera i våra interna system, avslutar Anna Kervall.

Affären omfattar förutom produktlicenser och utvecklingsprojekt avtal om support- och underhåll som löper över 3 år.  Pilotprojektet är planerat till sensommaren och utrullning sker under hösten.

Topics

 • Economy

Categories

 • butikssystem
 • extenda
 • godkända kassaregister
 • godkända kassasystem
 • it-stöd
 • kassalösning
 • kassasystem
 • pos
 • retail

Regions

 • Skåne

Extenda är ett internationellt IT-företag som erbjuder systemlösningar för varuhus, modekedjor, dagligvaruhandel och detaljhandelskedjor. Våra produkter kommer att interagera lika väl med ditt nuvarande IT-system, som med ditt framtida och fungerar från första stund som ett interaktivt stöd för såväl företagsledningens strategiska utvecklings- och förändringsarbete, som marknads- och försäljningsavdelningarnas riktade kampanjer och aktiviteter.

Genom våra intuitiva och användarvänliga butikslösningar så får våra kunder både minskade driftskostnader och en ökad flexibilitet, samt förmåga att kreativt möta nya beteenden och kundbehov.