Tiedote -

AbbVie ja Allergan yhdistyivät

  • Allergan liitettiin AbbVie -lääkeyhtiöön 8. toukokuuta 2020
  • Nyt muodostetun tutkimuslähtöisen biolääkealan yhtiön keskeiset terapia-alueet ovat immunologia, hematologia, neurologia, silmäsairaudet ja Allergan Aesthetics
  • Yhtiön markkinoilla ja tuotekehityksessä olevat lääkkeet muodostavat vahvan pohjan pitkän aikavälin kasvulle
  • Yhtiön koko suurenee ja kannattavuus paranee välittömästi, mikä edesauttaa kasvua sekä parantaa investointikykyä tutkimustoimintaan


AbbVie ilmoitti 8.5.2020 saaneensa päätökseen Allergan PLC -yhtiön oston. Uusi AbbVie on monipuolinen biolääkealan yhtiö, joka toimii useilla terapia-alueilla.

Yrityskauppa laajentaa ja monipuolistaa merkittävästi AbbVien tuoteportfoliota täydentäen AbbVien markkinoilla olevaa valikoimaa mm. immunologiassa (Humira®, Skyrizi TM ja RinvoqTM) ja hematologiassa (Venclyxto®). Yhdistyminen tarjoaa AbbVielle myös uusia kasvumahdollisuuksia neurologiassa ja esteettisten hoitojen parissa.

”Olemme tyytyväisiä yhtiömme, työntekijöidemme, osakkeenomistajiemme sekä potilaiden puolesta, että saavutimme tämän tärkeän merkkipaalun. Olen ylpeä kummastakin organisaatiosta ja odotan innolla tulevia mahdollisuuksia”, toteaa AbbVien hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Richard A. Gonzalez.

Investointeja tutkimustoimintaan voidaan lisätä

AbbVien nykyisen tuoteportfolion liikevaihto vuonna 2020 on arviolta noin 30 miljardia dollaria ja yhdistettynä noin 50 miljardia dollaria. Yhdistymisen johdosta myös yhtiön pitkän aikavälin kasvupotentiaali vahvistuu ja investointeja kunkin terapia-alueen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan voidaan lisätä.

Olemme globaali tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö. Keskitymme hoitamaan vakavia sairauksia ja työmme lähtökohtana on aina potilas. Tällä hetkellä lääkkeistämme hyötyy 52 miljoonaa ihmistä yli 175 maassa ja otamme jatkuvasti merkittäviä askelia eteenpäin uusien lääkkeidemme tutkimus- ja kehitysputkessa. Pitkällä aikavälillä tämä yritysosto parantaa kykyämme investoida innovatiiviseen tutkimustyöhön sekä kykyämme vastata useiden eri terapia-alueiden hoitotarpeisiin,” kertoo AbbVie Suomen toimitusjohtaja Matthew Iles

FI-ABBV-200044/05.2020


Median yhteydenotot ja haastattelupyynnöt: 

Kaisa Raitio
External Affairs Manager
kaisa.raitio@abbvie.com
+358 40 5450 491 

Aiheet

  • Talous, rahoitus

Kategoriat

  • allergan aesthetics
  • allergan
  • abbvie

AbbVie on tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, jonka lääkkeitä on saatavilla yli 175 maassa ja niillä hoidetaan yli 60 sairautta. Olemme sitoutuneet kehittämään maailman vakavimpiin sairauksiin lääkkeitä, joiden kliininen teho on osoitettu selkeästi ja potilashyöty on merkittävä. 

Toimimme immunologian, neurologian, onkologian, silmäsairauksien ja virologian terapia-alueilla sekä tarjoamme Allergan Aesthetics portfolion tuotteita. 

Suomessa AbbViella on noin 85 työntekijää ja toimisto sijaitsee Espoossa. Lisätietoa AbbViesta saat osoitteista www.abbvie.fi ja www.abbvie.com.

Yhteyshenkilöt

Kaisa Raitio

Lehdistön yhteyshenkilö External Affairs Manager +358 40 5450 491 

Matthew Iles

Lehdistön yhteyshenkilö General Manager +358 40 7500 225