Skip to main content

Tietoisuutta C-hepatiitista on nostettava taudin hävittämiseksi: kaikilla C-hepatiittia sairastavilla on oikeus hoitoon

Lehdistötiedote   •   Helmi 06, 2020 08:00 EET

C-hepatiitti on veriteitse leviävä tartuntatauti, johon liittyy Suomessa merkittävä tautitaakka. Keväällä 2019 julkaistun C-hepatiitin hoitopolun mukaisesti kaikilla sairastuneilla on oikeus hoitoon, joka toteutetaan jatkossa valtaosin perusterveydenhuollossa. C-hepatiitin hoitopolkua tehdään nyt tunnetuksi valtakunnallisella terveydenhuollon ammattilaisille sekä sairastaville suunnatulla Samalla polulla – Kohti elämää ilman C-hepatiittia -kampanjalla.

C-hepatiitti on Suomessa yleisin hepatiitti. Sairastuneita on arviolta 22 000 ihmistä ja uusia sairastuneita tulee vuosittain yli 1000. Tauti leviää voimakkaimmin nuorten aikuisten keskuudessa ja erityisesti pistoshuumeiden käytön yhteydessä. Usein oireettomana sairastettavaan infektioon liittyy tartuntariski, vakavien maksavaurioiden riski, liitännäissairauksien riski sekä kohonnut kuolleisuus.

Maailman terveysjärjestö WHO:n tavoitteena on kitkeä sairaus vuoteen 2030 mennessä tehokkaalla hoidolla ja uusien infektioiden ehkäisyllä. Suomen C-hepatiittistrategia tavoittelee pitkällä tähtäimellä kaikkien C-hepatiitin kantajien hoitoa maksavaurion asteesta riippumatta sekä uusien tartuntojen ehkäisyä. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että C-hepatiitin hoito jalkautuu tehokkaasti ja kattavasti perusterveydenhuollon eri toimipisteisiin.

On erityisen tärkeää, että C-hepatiitista, sen leviämisestä ja oikeudesta hoitoon saadaan lisää tietoa. Suurin osa uusista tartunnoista Suomessa todetaan 20­–39-vuotiailla nuorilla aikuisilla. Jos haluamme pienentää tautitaakkaamme, on aivan olennaista, että hoidamme aktiivisesti kaikki sairastuneet, sanoo Sari Högström, Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja.

Varhainen ja yhdenvertainen hoito tuo parhaat tulokset

C-hepatiitin hoitopolun tavoite on varmistaa kaikille yhdenvertainen ja varhainen pääsy hoitoon. Hoidon yhteydessä potilaalle tulee aina myös antaa tietoa sairauden aiheuttamista riskeistä ja tarttumistavoista. Näin voidaan ehkäistä riskikäyttäytymistä, infektion leviämistä ja uusintainfektioita.

Tavoitteena on, että potilaat hoidetaan siellä, missä heidät ensin kohdataan. Aiemmin C-hepatiitti-infektiot hoidettiin erikoissairaanhoidossa, mutta uusi hoitopolku sekä nykyiset, hyvin siedetyt lääkkeet mahdollistavat saavutettavan hoidon avohoidon palveluna perusterveydenhuollossa, päihdepalveluissa, terveysneuvontapisteissä ja esimerkiksi vankiloissa, kertoo Kaarlo Simojoki, A-klinikan toimitusjohtaja ja lääketieteellinen johtaja.

Suomessa on tehty hyvää työtä vankiterveydenhuollon piirissä olevien sairastuneiden hoidossa. Sama ote pitää nyt ulottaa myös kaikkiin korvaushoidon piirissä oleviin sekä pistettäviä huumausaineita käyttäviin.

Samalla polulla – Kohti elämää ilman C-hepatiittia -kampanja käynnistyy helmikuussa 2020. C-hepatiittistrategiaa ja hoitopolkua tutuksi tekevän kampanjan aineistoja on toimitettu kaikkiin Suomen terveyskeskuksiin, päihde- ja korvaushoitopisteisiin sekä terveyskioskeihin. Kampanjan toteuttavat yhteistyössä A-klinikka, Munuais- ja maksaliitto sekä AbbVie.

Lisätietoja:

Sari Högström
Toiminnanjohtaja
Munuais- ja maksaliitto
sari.hogstrom@muma.fi
p. 050 536 7258

Kaarlo Simojoki
Toimitusjohtaja, lääketieteellinen johtaja
A-klinikka
kaarlo.simojoki@a-klinikka.fi
p. 040 5731 083

Lähteet:

C-hepatiitin hoitopolku, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 04/2019
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit/seuranta-ja-epidemiat/tartuntatautirekisteri/tartuntataudit-suomessa-vuosiraportit/tautien-esiintyvyys/hepatiitti-c-esiintyvyys

FI-VHCV-200002/02.2020

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista.

AbbVie keskittyy kehittämään maailman vakavimpiin sairauksiin lääkkeitä, joiden kliininen teho on osoitettu selkeästi ja potilashyöty on merkittävä.Toimimme immunologian, onkologian, virologian ja neurologian terapia-alueilla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 29 000 henkeä. AbbVien valmistamia lääkkeitä on saatavilla yli 175 maassa. AbbViella on Suomessa noin 85 työntekijää ja AbbVien toimisto sijaitsee Espoossa. 

Lisätietoa AbbViesta saat osoitteista www.abbvie.fi ja www.abbvie.com.