Skip to main content

​Tutkimusuutinen: EULAR-kongressissa esiteltiin uusia pitkän aikavälin tietoja upadasitinibin faasi III nivelreumatutkimuksista, kuten tietoja kliinisistä remissioista 48 viikon kohdalla

Lehdistötiedote   •   Marras 26, 2019 08:50 EET

 • SELECT-EARLY- ja SELECT-COMPARE-tutkimusten tiedot osoittavat, että upadasitinibia ainoana lääkkeenä tai yhdessä metotreksaatin (MTX) kanssa saaneilla potilailla kliininen remissio säilyi tilastollisesti merkitsevästi useammin 48 viikkoon asti kuin MTX-hoitoa (SELECT-EARLY) tai adalimumabi- ja MTX-hoitoa (SELECT-COMPARE) saaneilla1,2
 • Faasi III kliinisen SELECT-tutkimusohjelman viiden tutkimuksen yhdistetyn turvallisuusanalyysin löydökset tukevat upadasitinibin turvallisuusprofiilia keskivaikean ja vaikean, aktiivisen nivelreuman hoidossa3

AbbVie (NYSE: ABBV), maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääketieteen yhtiö, esitteli reumatologian alan EULAR-kongressissa uusia tuloksia faasi III kliinisistä nivelreumatutkimuksista SELECT-EARLY ja SELECT-COMPARE. Tulosten mukaan upadasitinibin käyttö kerran vuorokaudessa (15 mg tai 30 mg SELECT-EARLY-tutkimuksessa; 15 mg + MTX SELECT-COMPARE-tutkimuksessa) 48 viikon ajan ylläpitää nivelreuman oireiden ja löydösten lievittymistä ja kliinistä remissiota (mitattu ACR20/50-vastemittarilla ja DAS28-CRP-mittarilla; remission määritelmä DAS28 <2,6).1,2 Tutkimuksissa arvioitu upadasitinibi on tutkimusvaiheessa oleva, kerran vuorokaudessa otettava selektiivinen JAK1-estäjä, jonka käyttöä tutkitaan keskivaikeaa tai vaikeaa, aktiivista nivelreumaa sairastavien potilaiden hoidossa.1,2 Viiden faasi III SELECT-tutkimuksen yhdistettyjen turvallisuustietojen analyysissä myös todettiin, että upadasitinibihoidon turvallisuusprofiili on johdonmukainen keskivaikeaa tai vaikeaa, aktiivista nivelreumaa sairastavilla potilailla.3

Tulokset esiteltiin European League Against Rheumatism ‑järjestön (EULAR) vuotuisessa Annual European Congress of Rheumatology ‑kongressissa, joka järjestettiin Madridissa 12.–15.6.2019.

Nivelreuma on krooninen, invalidisoiva sairaus, jota sairastaa arviolta 23,7 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa.18 Vielä nykyäänkään monet nivelreumapotilaat eivät saavuta hoitotavoitteita eli kliinistä remissiota tai vähäistä tautiaktiivisuutta.19-21

Tietoa SELECT-tutkimusohjelmasta4-9

Faasi III SELECT-nivelreumatutkimusohjelman kuuteen tutkimukseen osallistuu yli 4 900 tutkittavaa, joilla on keskivaikea tai vaikea nivelreuma. Tutkimuksissa arvioidaan turvallisuutta, tehoa ja siedettävyyttä laajassa nivelreumapotilaiden joukossa. Mukana on mm. potilaita, jotka eivät ole saaneet aiemmin MTX-hoitoa, ja potilaita, joilla yksi tai useampi tavanomainen synteettinen reumalääke tai biologinen reumalääke on tuottanut riittämättömän vasteen tai ollut huonosti siedetty. Keskeisiä arvioitavia tehomittareita ovat ACR-vasteet, DAS28-CRP-tautiaktiivisuuspisteet ja taudin radiologisen etenemisen estyminen. Tutkimuksista kerrotaan tarkemmin sivustolla www.clinicaltrials.gov (NCT02706847, NCT03086343, NCT02629159, NCT02706873, NCT02706951, NCT02675426).

Tietoa upadasitinibista

Upadasitinibi on AbbVien keksimä ja kehittämä, tutkimusvaiheessa oleva suun kautta otettava pienimolekyylinen, selektiivinen JAK1-estäjä, jota arvioidaan keskivaikean tai vaikean, aktiivisen nivelreuman ja muiden immuunivälitteisten tulehduksellisten sairauksien hoidossa.4-17 Upadasitinibia arvioidaan parhaillaan meneillään olevissa faasi III tutkimuksissa nivelpsoriaasin, Crohnin taudin, atooppisen ihottuman ja haavaisen paksusuolitulehduksen hoidossa, ja sen käyttöä arvioidaan myös selkärankareuman ja jättisoluarteriitin hoidossa.12-17 Upadasitinibilla ei ole myyntilupaa, eivätkä lääkevalvontaviranomaiset ole arvioineet sen turvallisuutta eivätkä tehoa.
Tietoa adalimumabistaAdalimumabi on AbbVien kehittämä lääkeaine, jota käytetään nivelreuman, moninivelisen lastenreuman, entesiitteihin liittyvän niveltulehduksen, selkärankareuman, aksiaalisen spondylartriitin (ilman radiografista näyttöä selkärankareumasta), nivelpsoriaasin, läiskäpsoriaasin, hidradenitis suppurativan, Crohnin taudin, haavaisen paksusuolitulehduksen ja ei-infektioperäisen uveiitin hoitoon. Adalimumabin kohteena on tuumorinekroositekijä (TNFα) -proteiini, joka on mukana elimistön immuuni(puolustus)järjestelmässä. Sitoutumalla TNFα-proteiiniin adalimumabi vähentää edellä mainittuihin tulehduksellisiin sairauksiin liittyviä tulehdusprosesseja.

Tietoa metotreksaatistaMetotreksaatti on lääkeaine, jonka käyttöaiheet ovat vaikea nivelreuma, johon tavanomainen hoito ei ole tehonnut, vaikea psoriaasi, etenkin läiskäpsoriaasi, johon tavanomaiset hoidot kuten valohoito, PUVA-hoito tai retinoidit eivät tehoa, sekä vaikea nivelpsoriaasi. Lisäksi metotreksaattia käytetään useiden kiinteiden syöpäkasvainten (esim. keuhkosyöpä) ja hematologisten syöpien (esim. erityyppisten lymfoomien) hoidossa. Metotreksaatti on sytostaatti eli solunsalpaaja. Sytostaatit estävät tai hidastavat solujen lisääntymistä.

Lisätietoja:

Anne Lehtonen
Lääketieteellinen johtaja
AbbVie Oy
+358 40 9022 397 
anne.lehtonen@abbvie.com


Lähdeluettelo

 • 1.van Vollenhoven R, et al. Monotherapy with Upadacitinib in MTX-naïve Patients with Rheumatoid Arthritis: Results at 48 Weeks from the SELECT-EARLY Study. 2019 EULAR; THU0197.
 • 2.Fleischmann R, et al. Safety and Effectiveness of Upadacitinib or Adalimumab in Patients with Rheumatoid Arthritis: Results at 48 weeks from the SELECT-COMPARE Study. 2019 EULAR; FRI0147.
 • 3.Cohen S, et al. Safety profile of upadacitinib in Rheumatoid Arthritis: Integrated analysis from the SELECT Phase 3 Clinical Program. 2019 EULAR; THU0167.
 • 4.Burmester GR, et al. Safety and efficacy of upadacitinib in patients with rheumatoid arthritis and inadequate response to conventional synthetic disease-modifying anti-rheumatic drugs (SELECT-NEXT): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet. 2018 Jun 23;391(10139):2503-2512. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31115-2. Epub 2018 Jun 18.
 • 5.Genovese MC, et al. Safety and efficacy of upadacitinib in patients with active rheumatoid arthritis refractory to biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs (SELECT-BEYOND): a double-blind, randomised controlled phase 3. Lancet. 2018 Jun 23;391(10139):2503-2512. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31115-2. Epub 2018 Jun 18.
 • 6.Smolen, J. et al. Upadacitinib as monotherapy in patients with active rheumatoid arthritis and inadequate response to methotrexate (SELECT-MONOTHERAPY): a randomised, placebo-controlled, double-blind phase 3 study. Lancet. 2019 May 23. pii: S0140-6736(19)30419-2. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30419-2. [Epub ahead of print].
 • 7.van Vollenhoven, et al. A Phase 3, Randomized, Controlled Trial Comparing Upadacitinib Monotherapy to MTX Monotherapy in MTX-Naïve Patients with Active Rheumatoid Arthritis. 2018 ACR/ARHP Annual Meeting; 891.
 • 8.Fleischmann R, et al. A Phase 3, Randomized, Double-Blind Study Comparing Upadacitinib to Placebo and to Adalimumab, in Patients with Active Rheumatoid Arthritis with Inadequate Response to Methotrexate. 2018 ACR/ARHP Annual Meeting; 890.
 • 9.A Phase 3 Study to Compare ABT-494 to Abatacept in Subjects With Rheumatoid Arthritis on Stable Dose of Conventional Synthetic Disease-Modifying Antirheumatic Drugs (csDMARDs) Who Have an Inadequate Response or Intolerance to Biologic DMARDs (SELECT-CHOICE). Clinicaltrials.gov. 2018. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03086343. Accessed on April 5, 2019.
 • 10.Voss, J, et al; Pharmacodynamics Of a Novel Jak1 Selective Inhibitor In Rat Arthritis and Anemia Models and In Healthy Human Subjects. [abstract]. Arthritis Rheum 2013;65 Suppl 10 :2374. doi: 10.1002/art.2013.65.issue-s10.
 • 11.Pipeline – Our Science | AbbVie. AbbVie. 2018. Available at: https://www.abbvie.com/our-science/pipeline.html. Accessed on April 5, 2019.
 • 12.A Study Comparing Upadacitinib (ABT-494) to Placebo and to Adalimumab in Participants With Psoriatic Arthritis Who Have an Inadequate Response to at Least One Non-Biologic Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug (SELECT - PsA 1). ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03104400. Accessed on April 5, 2019.
 • 13.A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of ABT-494 for the Induction of Symptomatic and Endoscopic Remission in Subjects With Moderately to Severely Active Crohn's Disease Who Have Inadequately Responded to or Are Intolerant to Immunomodulators or Anti-TNF Therapy. ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02365649. Accessed on April 5, 2019.
 • 14.Evaluation of Upadacitinib in Adolescent and Adult Patients With Moderate to Severe Atopic Dermatitis (Eczema)- Measure Up 1. ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03569293. Accessed on April 5, 2019.
 • 15.A Study to Evaluate the Safety and Efficacy of ABT-494 for Induction and Maintenance Therapy in Subjects With Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis. ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02819635. Accessed on April 5, 2019.
 • 16.A Study Evaluating the Safety and Efficacy of Upadacitinib in Subjects With Active Ankylosing Spondylitis (SELECT Axis 1). ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03178487. Accessed on April 5, 2019.
 • 17.A Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Upadacitinib in Participants With Giant Cell Arteritis (SELECT-GCA). ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03725202. Accessed on April 24, 2019.
 • 18.World Health Organization. The Global Burden of Disease, 2004 Update. Available at: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf. Accessed on April 5, 2019.
 • 19.Nagy G, van Vollenhoven RF. Sustained biologic-free and drug-free remission in rheumatoid arthritis, where are we now? Arthritis Res Ther 2015; 17:181.
 • 20.Smolen JS, Landewé R, Bijlsma J, et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2016 update. Ann Rheum Dis 2017. pii: annrheumdis-2016-210715. [Epub ahead of print].
 • 21.Singh JA, et al. 2015 American College of Rheumatology Guideline for the Treatment of Rheumatoid Arthritis. Arthritis Rheumatol. 2016 Jan;68(1):1-26. doi: 10.1002/art.39480. Epub 2015 Nov 6.

FI-UPAD-190001/06.2019

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista.

AbbVie keskittyy kehittämään maailman vakavimpiin sairauksiin lääkkeitä, joiden kliininen teho on osoitettu selkeästi ja potilashyöty on merkittävä.Toimimme immunologian, onkologian, virologian ja neurologian terapia-alueilla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 29 000 henkeä. AbbVien valmistamia lääkkeitä on saatavilla yli 175 maassa. AbbViella on Suomessa noin 85 työntekijää ja AbbVien toimisto sijaitsee Espoossa. 

Lisätietoa AbbViesta saat osoitteista www.abbvie.fi ja www.abbvie.com.