Uutinen -

Kela korvaa yrittäjälle ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneita kustannuksia

Kela korvaa yrittäjälle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. 

"Korvausten hakeminen koulutuksista on yksinkertaista. Työterveyshuollon nähtyä koulutukset tarpeellisiksi sinun tarvitsee vain ilmoittaa henkilöt kursseille ja ottaa kuitit talteen", Alertumin koulutuspäällikkö Mika Ahola kertoo. "Työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset sekä työnantajan työterveysasemalle tai valvottua ensiapua varten työpaikalle hankittujen ensiapuvälineiden kustannukset ovat sellaisia, joista korvausta voi hakea."

Ensiapukoulutettavien ja tarvittavien ensiapuvälineiden määrään vaikuttavat työolosuhteet ja työjärjestelyt sekä työn tapaturmariskit. Korvaamisen edellytyksenä on, että työpaikan työterveyshuollosta vastaava ammattihenkilö (työterveyslääkäri tai terveydenhoitaja) on työpaikkaselvityksen perusteella katsonut ensiapukoulutuksen ja ensiapuvalmiuteen liittyvät hankinnat tarpeellisiksi ja todetut tarpeet on kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

"Alertumin avoimet koulutukset ovat joustava vaihtoehto kouluttamiselle, kun kursseille voi ilmoittaa työntekijät yksitellen. Näin yrityksen päivittäinen toiminta ei häiriinny," Mika Ahola muistuttaa. "Sitten vain muistaa täyttää verottajalle toimitettavat lomakkeet ajoissa." 

Vastuullisesti toimiva yritys huolehtii, että ensiaputaidot omaavaa henkilöstöä on yrityksessä riittävästi. Korvaukseen oikeuttavia koulutuksia ovat Ensiapu I- kurssi, Ensiapu II-kurssi, hätäensiapukurssi sekä työpaikkojen kertauskurssit. Näiden lisäksi korvaukseen oikeuttavia koulutukseen liittyviä kustannuksia ovat mm. koulutustiloista mahdollisesti maksettava vuokra ja koulutukseen osallistuvien henkilöiden matkakustannukset.

Kouluttajina Alertumin koulutuksissa työskentelee ensihoidon ammattilaisia, joilla on raudanluja kokemus niin kouluttamisesta, kuin ensihoidollisesta työstä. He ovat SPR:n hyväksymiä ETK-kouluttajia, joten työterveyshuollon vaatimus koulutuksen kurssisisällöstä ja opetusmenetelmistä täyttyy varmasti.

Linkit

Aiheet

  • Opetus, oppiminen

Yhteyshenkilöt

Tuomas Liukkonen

Lehdistön yhteyshenkilö toimitusjohtaja +358 40 563 0784

Lari Lindén

Lehdistön yhteyshenkilö kehitysjohtaja 010 320 5773

Liittyvä sisältö

Liitetyt tapahtumat