Blogikirjoitus -

Itsenäistymispakkauksesta elämän kasviseväät kotoa muuttavalle nuorelle

Safari-leiri kokosi lukioikäisiä nuoria viikoksi ratkomaan organisaatioiden asettamia yhteiskunnallisia haasteita. Apetit haastoi nuoret selvittämään, miten he voisivat tukea kotoa pois muuttavan nuoren kasvispainotteista ruokavaliota. Viikossa syntyi idea kasvispainotteisen elämän alkuun auttavasta itsenäistymispakkauksesta.

- Lähdimme ennakkoluulottomasti ja suurin odotuksin Safarin kummiksi. Kasvisten syönnin lisääminen on Apetitille sydämen asia ja halusimme erityisesti kuulla miten nuoret haluaisivat aihetta edistettävän. Vaikka vegeistä puhutaan nyt paljon, on myös paljon nuoria, jotka kaipaavat tukea ja innostusta hyvien kotona opittujen ruokatottumusten jatkamiseksi tai uusien opettelemiseksi uudessa itsenäisessä elämänvaiheessa. Tässä me halusimme oppia nuorilta ja sitä myös saimme, kertoo kehityspäällikkö Leena Helminen Apetitilta.

Safari-leirillä yhteiskehittäminen ja post-it laput tulevat tutuiksi 

Safari on kahdesti vuodessa järjestettävä yhteiskunnallisen vaikuttamisen leiri lukioikäisille nuorille. Leirillä yritykset ja julkisen sektorin organisaatiot antavat nuorille heitä ja yhteiskuntaa koskettavia haasteita ratkaistavaksi. Leirin ideana on opettaa nuorille yhteiskunnallista vaikuttamista sekä tärkeitä työelämässä tarvittavia taitoja yhdessä tekemisen kautta. Yrityksille leiri tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden saada ymmärrystä nuorilta sekä löytää tuoreita näkökulmia haasteisiinsa. Elena, Kia, Okko ja Emma tarttuivat Apetitin haasteeseen, jonka päämääränä oli lisätä kotoa omilleen muuttavan nuoren kasvispainotteista syömistä

Ongelman rajaaminen


Työskentely aloitettiin rajaamalla Apetitin antama ongelma. Kotoa muuttamiseen ja ruokailuun liittyviä ongelmia pohdittiin kahden päivän ajan usealta eri kantilta sekä tiimin omasta näkökulmasta että perustuen havainnointiin ja haastatteluihin. Tärkeäksi nousi ajanhallinta uudessa elämäntilanteessa, kun päivärytmistä on vapaus päättää itse. Toisaalta tällöin elämän koettiin olevan myös kiireisempää ja vastuun kasvavan, mikä vähentää terveellisen ruoan laittoon käytössä olevaa aikaa ja jaksamista. Toiseksi tärkeäksi ruokavaliota rajoittavaksi tekijäksi nähtiin käytössä olevat rahalliset resurssit, kun myös muista kuluista pitää yhtäkkiä pystyä huolehtimaan itse.

Elena ja Kia havainnoimassa omaa ostokäyttäytymistään ruokakaupassa

Kasvispainotteiseen syömiseen liittyviä tekijöitä kaivettiin myös syvemmältä. Nuoret kokivat, että siitä tuomitaan helposti, jos kasvissyöjä joskus poikkeaa ruokavaliostaan. Siksi he näkivät itsensä ennemmin kasvispainotteisina syöjinä kuin kasvissyöjinä. Myytti terveellisen ruuan kalleudesta tuntui istuvan syvässä. Myös kasvisten huono säilyvyys verrattuna vaikkapa nuudeleihin nähtiin ongelmana. Toisaalta valmisruoat koettiin epäterveellisiksi ja prosessoiduiksi niin median kuin ruoan pakkaustapojenkin takia.

Tiimi pohtimassa, miten arvot ja ympäristö ohjaavat valintoja

Näiden ongelmien juuret nähtiin erityisesti olevan kotona opituissa ruuanlaittotottumuksissa ja siitä juontavassa laiskuudessa keksiä kasvisruokavaihtoehtoja. Osaamattomuus ja tietämättömyys terveellisistä vaihtoehdoista johtavat helposti tuttujen ja perinteisten kotiruokien laittoon. Toisaalta hinta ja vaadittu aika ovat nuorille ruuanlaitossa kynnyskysymyksiä. Tästä ongelmasta päädyttiin manifestiin, jossa nuoret vaativat ratkaisulta käytännöllisyyttä, helppoutta, edullisuutta ja ravitsevuutta. Päätettiin, että ratkaisu ei saa olla kallis, monimutkainen, yksipuolinen tai nuorille “tekemällä tehty”.

Ratkaisu


Leirin kaksi seuraavaa päivää käytettiin ratkaisun löytämiseen. Tämä aloitettiin ideointityöpajalla, jossa huonojen ideoiden ei annettu rajoittaa innovaatiota. Ideoita nousi välipala-automaatista kasvisruoka franchising -ketjuun ja pop-upeista sosiaalisen median haasteisiin. Kymmenien ideoiden pohjalta muotoutui kolme kantavaa teemaa, joille lopullinen ratkaisu perustettiin: muuttavalle nuorelle kotiin lähetettävä, arkea helpottava pakkaus, tätä tukeva reseptisovellus sekä näiden ympärillä nuorille kohdistettu kampanjointi.

Yleisöä kuuntelemassa nuorten ratkaisuja Safari -leirin loppujuhlassa

Ratkaisua hiottiin yhdessä Apetitin markkinointijohtaja Miika Heleniuksen kanssa, joka kannusti edistämään ideaa itsenäistymispakkauksesta. Pakkauksen taustalla oli ajatus maailmalla mainetta niittäneestä suomalaisesta äitiyspakkauksesta. Nuoret kokivat kotoa pois muuttamisen ja siten itsenäistymisen olevan toinen hetki elämässä, kun vastaavaa tukea tarvitaan.

Itsenäistymispakkaus toteutettaisiin yhteistyökumppanien kanssa, ja eri organisaatiot voisivat tuoda mukaan erilaisia kotoa poismuuttoa tukevia tuotteita ja palveluita, kuten siivousvälineitä tai sähkösopimuksen. Pakkaus vietiin vielä askelta pidemmälle tekemällä siitä digitaalinen, jotta nuori voi itse valita, mitä pakkauksen osia tarvitsee. Tämän tueksi ideoitiin reseptiikkaa ja ostoslistoja tarjoava sovellus, johon käyttäjä voi syöttää vaikkapa jääkaapista löytyvät ainesosat ja käytössään olevan rahamäärän, joiden pohjalta sovellus ehdottaa reseptejä. Sovelluksen itsenäistymispakkaukseen taas voisi tuoda jatkuvasti myös uusia, nuoren arkea helpottavia tarjouksia.

Apetit -tiimi kehitti itsenäistymispakkauksen ja sitä tukevan mobiilisovelluksen 

Nuoret esittelivät ratkaisunsa perjantaina 16.6. Narinkkatorin Laituri -näyttelytilassa pidetyssä loppujuhlassa, ja kertoivat Apetitille olevansa innokkaita jatkamaan projektin parissa. 

Teksti:Julia Österlund / Demos Helsinki
Kuvat: Carolina Mobarac

Aiheet

  • Ruoka, juoma

Kategoriat

  • nuoret
  • ruokavalio
  • kasvikset
  • apetit

Yhteyshenkilö/-t

Sanna Väisänen

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja 010 402 4041