Ohita
Luokka ryöpsähtää esiin tanssivassa ruumiissa

Tiedote -

Luokka ryöpsähtää esiin tanssivassa ruumiissa

Tanssitaiteilijat etsivät demoesityksessä luokkataustan ruumiillisia ilmentymiä.

Luokkakuvia 2 -demoesitys käsittelee sitä, miten yhteiskunnallinen luokkatausta on läsnä ruumiillisisssa kokemuksissa, arkisissa tilanteissa ja asenteissa. Demo tapahtuu ulkotilassa Helsingin Käpylässä perjantaina 21.8 klo 18.00.

Luokkakuvia 2 on osa laajaa Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus -hanketta, johon on osallistunut yhteensä parisenkymmentä taiteilijaa. Hankkeen tavoitteena on nostaa esille yhteiskuntaluokkiin liittyviä kysymyksiä taiteen keinoin. Taiteilijat pyrkivät syventämään ymmärrystä aiheesta sekä osaltaan purkamaan tasa-arvomyyttiä, jonka mukaan Suomessa kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet opiskella, edetä urallaan tai työllistyä. 

“Luokalla on väliä, sillä taustaan perustuva eriarvoisuus elää, tuntuu, maistuu ja näkyy myös nyky-Suomessa”, väittävät tanssitaiteilijat, hankkeen vetäjät Elsa Heikkilä ja Laura Lehtinen. Heidän mukaansa luokkien olemassaolo tuntuu olevan jonkinlainen tabu yhteiskunnassamme, mutta aihe ansaitsee olla esillä myös esittävän taiteen kontekstissa.

“Demoesityksessämme kaikkien 11 esiintyjän henkilökohtainen suhde aiheeseen tuo esiin luokkakokemusten moninaisuutta. Tässä hetkessä elävä ja esiintyvä ruumis kantaa mukanaan muistoja ja jälkiä, joille pyrimme antamaan tilaa”, kertoo Heikkilä. “Luokka huutelee habituksessamme, häilyy katseessamme, muljahtaa sisuksissamme. Se on samaan aikaan sekä konkreettisesti näkyvä että hankalasti määriteltävä osa identiteettiämme”, Lehtinen jatkaa. Taiteilijoiden kokemukset luokkaisuudesta ja luokkaretkeilystä tulevat demossa näkyväksi liikkeen ja tekstin kautta. Myös katsojilla on mahdollisuus pohtia omaa taustaansa esityksen äärellä.

Hankkeessa ovat vetäjien lisäksi mukana Riina Hannuksela, Soili Huhtakallio, Virpi Juntti, Minna Karttunen, Heli Keskikallio, Aliina Lindroos, Pinja Poropudas, Anni Puuperä, Lotta Suomi, Virva Talonen, Katriina Tavi ja Ilkka Tolonen.

Esitykseen ilmoittaudutaan etukäteen lähettämällä viesti numeroon 040 7655723 ja vain 30 ensimmäisenä ilmoittautunutta saavat tietoonsa demon tarkan sijainnin. Näin pyritään varmistamaan turvallinen osallistuminen esitykseen.

Hankkeen tukijat: Koneen säätiö, Taiteen edistämiskeskus, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Samuel Huberin säätiö

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Laura Lehtinen
laura.e.lehtinen@gmail.com /puh: 0407180110

Aiheet

Kategoriat


Arts Management Helsinki on edistyksellinen ja jatkuvasti kehittyvä taidekentän asiantuntijayritys, joka toimii freelancereiden, vapaiden taiteilijoiden ja taideyhteisöjen kumppanina ja työyhteisönä.

Arts Management Helsinki viestii edustamiensa taiteilijoiden teoksista, verkostonsa ajankohtaisasioista ja taidemaailman uutisista.

artsmanagement.fi

Taiteilijan puolella, taiteen asialla.

​Arts Management Helsinki toimii freelancereiden, vapaiden taiteilijoiden ja taideyhteisöjen kumppanina ja työyhteisönä. Toiminnan fokuksessa on taiteilijoiden toimintaedellytysten parantaminen, uudenlaisten kumppanuuksien ja yhteistyömallien luominen sekä tuotannollisten rakenteiden vahvistaminen ja uudistaminen Suomessa.

Arts Management Helsinki
Iso Roobertinkatu 36
00120 Helsinki
Suomi