Tiedote -

Arvopaperimarkkinalain mukainen ilmoitus omistusoikeuden muutoksesta

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme, että Atria Oyj on
saanut ODIN Forvaltning AS:n ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta yhtiössä.

ODIN Forvaltning AS:n yhteenlaskettu omistus Atria Oyj:n osakepääomasta on
24.5.2011 tehdyillä osakekaupoilla alittanut viiden (5) prosentin rajan. ODIN
Forvaltning AS:n ilmoituksen mukaisesti omistusosuudet yhtiössä ovat seuraavat:

ODIN Forvaltning AS:n omistus yhteensä:
- Omistettujen Atrian A-osakkeiden lukumäärä: 1 119 206
- Omistusosuus: 3,96 % osakepääomasta ja 1,01 % äänimäärästä

Osakkeenomistajien täydellinen nimi ja yhteisötunnus:
ODIN Forvaltning AS, yhteisötunnus 957486657

Atria Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 28 267 728 osakkeesta, joista A-sarjan
osakkeita on 19 063 747 ja KII-sarjan osakkeita 9 203 981 kappaletta. Kukin
A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja KII-sarjan osake kymmenen (10) ääntä,
joten Atrian Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 111 103
557 ääntä.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtajaJAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.atriagroup.com

Aiheet

  • Markkinat, pörssi

Atria on Pohjoismaiden, Venäjän ja Viron johtavia liha- ja ruoka-alan yrityksiä. Olemme asiakkaidemme, henkilöstömme ja omistajiemme arvostama vuonna 1903 perustettu yritys. Yrityksemme uusiutuminen ja kasvu perustuvat erinomaiseen kaupalliseen osaamiseen, tehokkaaseen toimintaan ja yhtenäiseen, kestävää menestystä arvostavaan toimintatapaan.

Päätuotteemme, Hyvä Ruoka, tuottaa paremman mielen ja kestävää arvoa kaikille sidosryhmillemme. Hyvä ruokamme on vastuullisesti ja eettisesti tuotettua, ravitsevaa ja turvallista. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli noin 1,45 miljardia euroa ja palveluksemme oli noin 4 450 liha- ja ruoka-alan osaajaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Venäjällä ja Virossa. Atria Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1991 lähtien.

Lisätietoja:
Atria yrityksenä: www.atria.com
Kotikokkaajat: www.atria.fi
Atrialaiset blogikirjoitukset: www.atriablogi.fi

Yhteyshenkilöt

Hanne Kortesoja

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintä- ja IR-päällikkö +358 20 472 8111/vaihde

Marja Latvatalo

Lehdistön yhteyshenkilö Tiedottaja +358 20 472 8111/vaihde