Uutinen -

Sydämen sähköinen toiminta kertoo kaiken terveydentilasta

Vedapulseohjelmisto mittaa sydämen sähköistä jännitettä ja laskee monenlaisia vaihtoehtohoidoista tutuksi tulleita muuttujia. Esimerkiksi Akupunktiohoitajan avuksi Vedapulse tulostaa Perinteisen Kiinalaisen lääketieteen tunteman meridiaanikartan, joka kertoo elimistön kahdentoista osa-alueen tilan. Meridiaaniteoriaa on pidetty huuhaana, mutta nyt se saa arkisen selityksen: Se voidaan laskea ekg:stä. Samoin huuhaana pidetty Ayurvedan doshateoria saa arkisen selityksen, kun Vedapulse laskee ekg:stä taajuusspektrin ja jakaa spektrin kolmeen osa-alueeseen. Matalat taajuudet vastaavat vatadoshaa, keskitaajudet pittadoshaa ja korkeat taajuudet kaphadoshaa. Jopa energiahoitajan tarvitseman ihmisen energiakehon ja chakrojen tilan Vedapulse laskee ekg:stä. 

Jokainen asiaa tunteva hoksaa, että kyseessä on vuosisadan huomattavin tiedeinnovaatio ihmistä tutkivien tieteiden alalla. 

Hieman tämän tiedelöydön historiaa: Venäläiset avaruusfyysikot Oleg Sorokinin johdolla kutsuivat Intialaisen Ayurvedan ja kiinalaisen lääketieteen mestareita yhteistyöhön löytämään näiden oppisuuntien yhteiset juuret. (Tällä hetkellähän on vallalla käsitys, että nämä oppisuunnat ovat kaukana toisistaan vailla keskinäisiä yhdistäviä tekijöitä).

Yhteistyön tuloksena löydettiin ikivanha yhteinen teoriapohja.. Oleg Sorokin fyysikkoineen laati Vedapulseohjelmiston, joka hyödyntää tätä yhteistä teoriapohjaa. Samaa teoriapohjaa voidaan laajentaa melkein koko vaihtoehtohoitojen kenttään. Muun muassa jooganopettaja, vyöhyketerapeutti, aromaterapeutti, ravintoneuvoja, lisäravinnemyyjä, personal trainer voivat hyödyntää Vedapulsea.  Näiden kaikkien edellä mainittujen muuttujat voidaan siis laskea ekg:stä. 

Minä Kari Nokela edustan Vedapulsetuotteita Suomessa. Kutsun lehdistöä kirjoittamaan tästä ja vaihtoehtohoitajien ammattilaisia tutustumaan ohjelmistoon. "Se on liian hyvä ollakseen totta. varmaan siinä on jotain pielessä ?" Näin ajattelee moni, mutta tervetuloa tutustumaan. Lehdistö- ja ammattilaishaastattelut mahdollisia sovitusti kautta Suomen.

Puhelin 0451240931 . Jätä tekstiviesti. 

Sähköposti kari.nokela@mav-ayurveda.org   Kari Nokelan Vedapulsesivu  https:/veda-pulse.fi Kari Nokelan Ayurvedasivusto on www.mav-ayurveda.fi

Kari Nokelan facebooksivu on www.facebook.com/VedapulseFinland

Vedapulsen kansainvälinen kotisivu https:vedapulse.com

Aiheet

  • Vaihtoehtoinen lääketiede

Kategoriat

  • akupunktio
  • ayurveda
  • jooga
  • energiahoito
  • tiede
  • lääketiede
  • vaihtoehtohoidot
  • ekg
  • sydänfilmi