Uutinen -

Mistä MS-tauti johtuu?

MS-taudin syntymekanismeja ei vieläkään tunneta kovin hyvin. Taudin laukaisevista tekijöistä on kuitenkin joitakin teorioita.

Perinnöllisyys

Perintötekijöiden on jo kauan tiedetty vaikuttavan sairastumiseen. MS-tautia esiintyy keskimääräistä enemmän niillä, joilla on sitä suvussa. Puhutaan perinnöllisestä "alttiudesta". Suurestakaan alttiudesta huolimatta kaikki eivät kuitenkaan sairastu MS-tautiin. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että perintötekijöiden vaikutus MS-taudin kehittymiseen on 30 % ja ulkoisten tekijöiden (ympäristön) 70 %. Näitä tekijöitä ei toistaiseksi tunneta, mutta virusinfektioita pidetään yhtenä mahdollisena vaikuttajana. Perintötekijöillä on siis merkitystä, mutta MS-tautia sairastavan naisen riski saada MS-tautia sairastava lapsi on pieni, alle 2 %. Maailmanlaajuisesti MS-taudin esiintyvyydessä on suuria maantieteellisiä eroja. Pohjoismaat kuuluvat niihin alueisiin, joissa MS-tautia on eniten. Nämä erot voivat johtua muistakin tekijöistä, kuten ravinnosta, auringosta, infektioista jne.

Virus vai ympäristötekijät

Se kuitenkin tiedetään, että pelkkä perinnöllinen taipumus ei johda MS-taudin puhkeamiseen. Jo kauan on arveltu, että laukaiseva tekijä voi olla virus, joskaan ei tarkoin tiedetä, mikä virus. Useimmat tutkijat ovat sitä mieltä, että moni tavallinen virus voisi aktivoida immuunijärjestelmän niin, että seurauksena on MS-tauti.

Mahdollisena selityksenä on pidetty myös ympäristötekijöitä, esimerkiksi ravintoa, koska MS-tauti painottuu pohjoiselle pallonpuoliskolle. Tätä ei kuitenkaan ole pystytty todistamaan. Liuottimien ja elohopean mahdollisista vaikutuksista on myös keskusteltu, mutta niistäkään ei toistaiseksi ole mitään todisteita.

MS-tauti saattaa siis syntyä sattumalta, esimerkiksi niin että virusinfektio ja tietynlainen perinnöllinen alttius voivat yhdessä saada aikaan sen, että elimistön immuunijärjestelmä alkaa hyökätä omia hermosyitä vastaan. Teoriaa useiden eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta pidetään nykyisin todennäköisimpänä.

Linkit

Aiheet

  • Terveys, sairaanhoito, lääketiede

Kategoriat

  • MS-taudin syntymekanismi
  • ms-taudin laukaisumekanismi
  • ms-taudin alkaminen
  • MS-potilas
  • ms
  • ms-tauti

Yhteyshenkilöt

Heli Tapio

Lehdistön yhteyshenkilö Market Access and Public Affairs Manager +358 40 8410 677