Uutinen -

Passiivinen tupakoiminen voi lisätä MS-taudin riskiä

Uumajan yliopiston tekemä uusi tutkimus osoittaa, että riski sairastua MS-tautiin voi kasvaa passiiviselle tupakoinnille altistuvilla henkilöillä. Jo ennestään tiedetään, että tupakoitsijat sairastuvat MS-tautiin muita todennäköisemmin. Ei kuitenkaan tiedetä, kuinka kauan kestänyt tupakointi tai kuinka pitkään passiiviselle tupakoinnille altistuminen vaikuttavat asiaan.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että tupakointi voi olla MS-taudille altistava tekijä. Nyt Uumajan yliopiston tutkijat ovat pystyneet osoittamaan, että tupakansavu voi aiheuttaa suuremman riskin kuin aiemmin on oletettu. Jopa oleskelu samassa tilassa tupakoitsijoiden kanssa eli passiivinen tupakointi, voi lisätä MS-tautiin sairastumisen riskiä.

Naiset ovat herkempiä

Tutkimus toteutettiin Uumajan yliopiston lääketieteellisen biopankin avulla. Tutkijat mittasivat suuren henkilöjoukon verestä nikotiinin erään hajoamistuotteen, kotiniinin, määrää. Tulokset osoittivat, että veren kohonneet kotiniinitasot olivat kolme-neljä kertaa tavallisempia MS-tautia sairastavilla verrattuna terveisiin henkilöihin. Myös hyvin pienet nikotiinitasot lisäsivät sairastumisten määrää, mikä oli havaittavissa erityisesti naisten osalta.
 
MS-tautia sairastavilla sekä tupakoivilla että tupakoimattomilla naisilla oli lisääntyneessä määrin merkkejä nikotiinista veressä. Tutkimuksen tekijöiden mukaan tähän voi olla useita syitä. Osittain se voi johtua siitä, että naiset oleskelevat savuisissa tiloissa miehiä useammin, osittain siksi, että naisilla tupakansavun haitalliset aineet hajoavat hitaammin. Nämä tekijät yhdessä tekevät naiset haavoittuvimmiksi.

– Kuitenkaan ei voida sanoa mitään siitä, kuinka kauan kestänyt tupakointi tai passiivinen tupakointi tulee vaaralliseksi, sanoo Peter Sundström Uumajan yliopiston kliinisen neurotieteen laitokselta.

Vähäinenkin altistuminen tupakansavulle on vaarallista

Tutkimuksessa havaittu niin kutsuttu kynnysvaikutus yllätti tutkijat. Tutkijat olivat odottaneet, että riski sairastua MS-tautiin olisi sitä korkeampi, mitä enemmän henkilö altistui tupakansavulle. Sen sijaan vaikuttaa siltä, että jo tietty taso lisää riskiä selvästi. Taso tai kynnys eivät ole erityisen korkeita.

– Tässä nimenomaisessa tutkimuksessa ei voida tehdä mitään ennusteita sairauden etenemisestä. Mutta osoitamme toisessa piakkoin julkaistavassa tutkimuksessa, että tupakointi todellakin huonontaa MS-taudin ennustetta. Vaikka tulokset on saatu verrattain pienestä tutkimuksesta, ne ovat hämmästyttäviä ja antavat aihetta jatkotutkimuksiin. Siinä tutkimuksessa näkyi selvimmin se, että tupakoinnin aloittaminen varhaisella iällä, siis ennen 16 ikävuotta, vaikuttaa kehitykseen negatiivisesti ja lisää myös riskiä, että sairaus pahenee hiipivästi alusta lähtien, kertoo Peter Sundström.

Aiheet

  • Terveys, sairaanhoito, lääketiede

Yhteyshenkilöt

Heli Tapio

Lehdistön yhteyshenkilö Market Access and Public Affairs Manager +358 40 8410 677