Uutinen -

Tupakointi suurentaa MS-taudin riskiä

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että sekä aktiivinen että passiivinen tupakointi voi vaikuttaa MS-taudin puhkeamiseen. Tupakoinnin ja MS-taudin yhteys on nyt vahvistettu toistaiseksi suurimmassa aiheesta tehdyssä tutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan nuuskan käyttö ei kuitenkaan suurenna riskiä.

Tukholman Karolinska Institutetin tutkimukseen osallistui 902 MS-potilasta ja 1 855 verrokkia Pohjoismaiden alueelta. Osallistujat olivat 16–70-vuotiaita, ja heille esitettiin tupakanpolttoa, nuuskan käyttöä ja muita elämäntapatekijöitä koskevia kysymyksiä. Tarkoituksena oli selvittää, vaikuttavatko tupakanpoltto ja nuuskan käyttö MS-taudin riskiin.

Tupakointi vaikuttaa, nuuskan käyttö ei

Neurology-lehdessä hiljattain julkaistun tutkimuksen tulokset olivat selkeät. Tupakointi suurensi MS-taudin riskiä sekä miehillä että naisilla. Sairastumis¬riski oli suurin tupakoivilla miehillä, joilla se oli kaksinkertainen verrattuna tupakoimattomiin miehiin. Tupakoivilla naisilla MS-taudin riski taas oli 50 % suurempi kuin tupakoimattomilla naisilla. Riski oli sitä suurempi, mitä enemmän henkilö poltti, ja se säilyi jopa viisi vuotta lopettamisen jälkeen.

Teorioita syistä

Tutkimuksessa käsiteltiin myös nuuskan käyttöä, jonka ei todettu suurentavan MS-taudin riskiä. Yli viisitoista vuotta kestänyt nuuskan käyttö vaikutti päinvastoin pienentävän sairastumisriskiä. Myös nuuskassa esiintyvä nikotiini ei siis nähtävästi ole MS-taudin riskitekijä. Tupakoinnin MS-riskiä suurentavan vaikutuksen syitä on vielä tutkittava tarkemmin. Aiheesta on kuitenkin useita teorioita. Erään teorian mukaan tupakoijat saavat herkemmin tiettyjä virusinfektioita, jotka voivat vaikuttaa MS-taudin puhkeamiseen. Toisen teorian mukaan tupakointi vaikuttaa haitallisesti immuunivasteeseen ja suurentaa siten MS-taudin riskiä henkilöillä, joilla on perinnöllinen sairastumisalttius.

Aiheet

  • Terveys, sairaanhoito, lääketiede

Yhteyshenkilöt

Heli Tapio

Lehdistön yhteyshenkilö Market Access and Public Affairs Manager +358 40 8410 677