Tiedote -

Bureau Veritas Certification on myöntänyt Suomen ensimmäiset GLOBALG.A.P - sertifikaatit

Suomen ensimmäiset GLOBALG.A.P -sertifikaatit myönnettiin kahdelle eteläsavolaiselle vihannestilalle: Vihannesyhtymä 3T Oy ja maatila Jari Häyrinen. Viralliset sertifikaatit luovutettiin 22.11.2010 Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Tänä päivänä elintarvikkeiden valmistajien suurin haaste on tuottaa turvallisia ja terveellisiä tuotteita vastuullisella tavalla. Kuluttajien, vähittäiskauppiaiden ja lainsäädännön asettamat uudet vaatimukset ovat tuoneet uusia paineita myös maanviljelijöille ja tuottajille. Heitä vaaditaan vähentämään kemikaalien käyttöä ja hyödyntämään luonnonvaroja tehokkaasti sekä käyttämään tuotannossa yhä enemmän menetelmiä, jotka vähentävät viljelyn vaikutusta ympäristöön (maaperään ja vesistöihin). Erityisesti vientimarkkinoille pääsyn edellytyksenä tulee yhä useammin olemaan se, että voidaan osoittaa sitoutuminen hyviin maatalouden tuotantotapoihin.

Mikä GLOBALG.A.P sertifiointi on ?

Certification Manager Matti Hukari Bureau Veritas Certification:lta kertoo, että GLOBALG.A.P on vapaaehtoinen, kansainvälisesti tunnustettu standardi yritysten väliseen kauppaan. Kuluttajille ja vähittäiskauppiaille GLOBALGAP sertifikaatti on vakuutus siitä, että elintarvike saavuttaa hy-väksyttävän turvallisuus- ja laatutason. Sertifioinnilla on varmistettu, että rekisteröity tuote on tuotettu turvallisesti ympäristöä säästäen, työntekijöiden ja eläinten hyvinvointi huomioiden.

Eteläsavolaiset vihannestilat Vihannesyhtymä 3T Oy ja maatila Jari Häyrinen ovat ensimmäisinä Suomessa täyttäneet tiukan kansainvälisen GLOBALG.A.P -standardin mukaiset vaatimukset. Bureau Veritas Certification onnittelee alansa edelläkävijöitä!

Lisätietoja GLOBALG.A.P –sertifioinnista antaa
Matti Hukari / Bureau Veritas Certification:
p. 010 830 8641, email: matti.hukari@fi.bureauveritas.com

Aiheet

  • Maatalous

Kategoriat

  • sertifiointi
  • standardi
  • globalgap

Bureau Veritas
Bureau Veritas -konserni perustettiin vuonna 1828, ja siitä lähtien yritys on määrätietoisesti kehittänyt vahvaa osaamistaan ja auttanut asiakkaitaan noudattamaan laatuun, terveyteen ja turvallisuuteen, ympäristöön ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä vaatimuksia ja määräyksiä. Konsernin alueellisten ja paikallisten toimipisteiden verkosto hoitaa asiakasyhteyksiä ja tarjoaa kattavan valikoiman palveluja, joihin kuuluvat tarkastus, testaus,
arviointi, sertifiointi, laivaluokitus sekä tähän liittyvä tekninen tuki, koulutus ja ulkoistamispalvelu.
www.bureauveritas.fi