Tiedote -

Tablettien ja älypuhelinten läpimurto tapahtuu tänä vuonna

Deloitte TMT Predictions 2011


Deloitte ennustaa taulutietokoneiden ja älypuhelinten lyövän kunnolla läpi vuonna 2011. Laitteiden maailmanmarkkinat muotoutuvat kuitenkin moninaisiksi eikä mikään alan yksittäinen toimija nouse hallitsevaan asemaan.

Maailmassa tänä vuonna myytävästä yli 800 miljoonasta päätelaitteesta yli puolet on muita kuin perinteisiä standarditeknologioihin perustuvia PC-laitteita. Tämä käy ilmi Deloitten kansainvälisestä teknologia-, media- ja tietoliikennealaa luotaavasta TMT Predictions 2011 -selvityksestä.

”Alkanut vuosi on käännekohta, jolloin maailmalla siirrytään monimuotoisiin laite- ja teknologiaratkaisuihin pois yhdestä ja tutusta PC-ympäristöstä”, ennustaa Suomen Deloitten toimitusjohtaja Teppo Rantanen.

PC-aikakausi ei kuitenkaan ole ohi. Perinteiset työasemat säilyvät tietotekniikan työhevosina laajan laitekannan ansiosta. Deloitten arvion mukaan vuoden 2011 lopussa vain noin neljännes tietokoneista on muita kuin PC-laitteita. Kehityssuunta on kuitenkin selvä.

Kilpailu ajaa monimuotoisuuteen

Taulutietokone- ja älypuhelinmarkkinat säilyvät jatkossakin moninaisina. Minkään yksittäisen käyttöjärjestelmän tai alustan ei ennakoida nousevan hallitsevaan asemaan markkinakohinasta huolimatta.

”Nouseminen de facto tablet- tai älypuhelinalustaksi olisi mille tahansa toimijalle liiketoiminnallinen lottovoitto. Tämä kaikkien tiedostama mahdollisuus ajaa toimijat kovaan keskinäiseen kilpailuun, jossa pääpalkintoa ei jaeta. Päinvastoin kilpailun seurauksena markkinat ja laitteet kehittyvät hyvin monimuotoisiksi”, Rantanen uskoo.

Deloitte ennustaa, että markkinat tulevat koostumaan ainakin kahdesta, toisistaan ratkaisevasti eroavasta prosessoriarkkitehtuurista sekä vähintään viidestä eri käyttöjärjestelmästä, joilla markkinaosuus nousee kullakin yli viiteen prosenttiin.

”Moninaisuus luo käyttäjille mahdollisuuksia, mutta vaatii mahdollisesti vaikeitakin valintoja sekä isoja investointeja monilla alueilla. Kuluttajien ja yritysten ostopäätökset monimutkaistuvat entisestään ja sovelluskehittäjät joutuvat valitsemaan, mitä alustoja tukevat”, sanoo Suomen Deloitten TMT-toimialajohtaja Jussi Sairanen.

Tablettien yrityskäyttö selvässä kasvussa

Taulutietokoneet mielletään edelleen yllättävän usein vain kuluttajatuotteiksi, vaikka laitteiden yrityskäyttö kasvaa vielä kuluttajakäyttöäkin nopeammin. Deloitte ennustaa, että jo tänä vuonna yli 25 prosenttia näiden laitteiden myynnistä tulee yrityksiltä.

”Tabletit eivät enää ole leluja. Uskomme, että niiden yrityskäyttö kasvaa rajusti tämän vuoden aikana”, Teppo Rantanen toteaa.

Deloitten tuoreen raportin mukaan taulutietokoneiden yrityskäytön lisääntymistä ajavat seuraavat ilmiöt:
1) Kotikäyttäjät huomaavat laitteiden soveltuvuuden työkäyttöön.
2) Tietyt toimialat nousevat tienraivaajiksi muille. Edelläkävijöitä ovat kauppa, valmistava teollisuus ja terveydenhuolto.
3) Yritystietojärjestelmien toimittajat vastaavat nopeasti asiakkaiden tarpeeseen ja lanseeraavat tablet-versioita tuotteistaan.
4) Taulutietokoneiden muotoilu ja käytettävyys ovat tehneet tuotteista jo nyt ”hyväksyttäviä” ja haluttuja johdon työkaluja.

Taulutietokoneiden käytettävyys mielletään tehokkuutta lisääväksi tekijäksi. Nyt myös yrityskäyttäjien himoamat laitteet luovat kuitenkin merkittäviä haasteita it-osastoille laitevalintojen, sovelluskehityksen, tietoturvan sekä loppukäyttäjätuen kannalta.

Deloitten kansainvälinen vuosittainen tutkimus toteutettiin nyt jo kymmenettä kertaa.

Lisätietoja:
Teppo Rantanen
Toimitusjohtaja, Deloitte
puh. 020 755 5353
teppo.rantanen@deloitte.fi


Jussi Sairanen
Director, Deloitte
puh. 020 755 5364
jussi.sairanen@deloitte.fi

 
TMT Predictions on Deloitten globaali vuosittainen tutkimus, joka luotaa teknologia-, media- ja tietoliikennealan kehitystrendejä ja tulevaisuudennäkymiä. Se toteutettiin loppuvuodesta 2010 jo kymmenettä kertaa. Tutkimus pohjautuu Deloitten toimialalla työskentelevien asiantuntijoiden sekä toimiala-analyytikkojen näkemyksiin, alan johtavien yritysten ylimmän johdon haastatteluihin sekä muuhun aineistoon. Tutkimukseen osallistui tuhansia alan vaikuttajia eri puolilta maailmaa.

Linkit

Kategoriat

  • asiantuntijaorganisaatio
  • deloitte
  • tmt predictions
  • kulutustuotteiden kysyntä
  • teknologia
  • media
  • tietokone
  • älypuhelimet
  • teknologiatrendit

Deloitte on maailman johtavia asiantuntijapalveluorganisaatioita. Palveluksessamme on noin 170 000 asiantuntijaa yli 150 maassa. Tarjoamme asiakkaillemme tilintarkastukseen, verotukseen, konsultointiin ja yritysjärjestelyihin liittyviä palveluita. Asiakkainamme on yli puolet maailman suurimmista yrityksistä sekä lukuisa määrä kansallisia yrityksiä, julkisia organisaatioita ja kansainvälisiä kasvuyrityksiä. Suomessa palveluksessamme on 400 asiantuntijaa, jotka toimivat 6 aluetoimistossa ympäri Suomen. www.deloitte.fi

Yhteyshenkilöt

Anne Alarotu

Lehdistön yhteyshenkilö Markkinointi- ja viestintäjohtaja +358 20 755 5671