Tiedote -

Talousjohtajien rooli kestävän kehityksen edistämisessä kasvaa

Asiantuntijaorganisaatio Deloitten kansainvälisen ”Sustainability: CFOs come to the table” -selvityksen mukaan lähes puolet talousjohtajista pitää kestävää kehitystä ja vastuullisuutta taloudellisen suoriutumisen avaintekijöinä. Kaksi kolmasosaa selvityksen 250 vastaajasta ilmoitti olevansa mukana edistämässä organisaation kestävän kehityksen strategiaa, ja yli puolella tämä rooli oli laajentunut viimeisen vuoden aikana.

Selvitys osoittaa kestävän kehityksen näkökulmien kasvavan operatiivisen merkityksen sekä niiden konkreettisen vaikutuksen liiketoiminnan menestykseen. Talousjohtajien syvenevä rooli ja vastuu kestävän kehityksen asioissa voivat viestiä monien organisaatioiden osalta myös suuremmasta murroksesta.

“Yrityksissä on huomattu, ettei kestävän kehityksen mukainen toiminta ole vain osa brändiä vaan yksi keskeisimmistä tekijöistä taloudelliselle menestykselle ja liiketoiminnan tulevaisuudelle. Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kysymykset nousevat yhä useammin myös talousjohtajien agendalle. Talousjohtajien rooli kestävän kehityksen strategioiden toteuttamisessa sekä tärkeiden organisaatiomuutosten edistämisessä korostuu”, toteaa Suomen Deloitten toimitusjohtaja Teppo Rantanen.

Entistä useampi talousjohtaja sekä operatiivinen johtaja on vastuussa kestävän kehityksen asioista yrityksensä hallitukselle. Osuus vastaajista oli nyt 36 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli vielä 20 prosenttia. Talousjohtajilta suurempaa huomiota vaativat esimerkiksi:

 • Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden huomioiminen talouden raportoinnissa: Talousjohtajat pitävät raportoinnin vastuullisuutta yhä tärkeämpänä, sillä integroitu raportointi sekä vihreisiin toimintamalleihin liittyvät kannusteet ja hyvitykset lisääntyvät. Valtaosa talousjohtajista näkee kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kysymyksillä merkittävän vaikutuksen taloudelliseen raportointiin (74 %) sekä verotuksellisiin asioihin (54 %).
 • Teknologiainvestointien lisääntyminen: Vähentääkseen yrityksen liikematkojen vaikutusta sekä konesalien energiankulutusta talousjohtajat suunnittelevat investointeja erityisesti kolmella alueella:      videoneuvottelumahdollisuudet (56 %), datakeskusten tehokkuutta parantava laitteisto (52 %) sekä sähköiset ajoneuvot (35 %).

Riippumattoman kansainvälisen selvityksen Deloittelle toteutti Verdantix. Kaikkien 250 vastanneen talousjohtajan edustamien yritysten vuosittainen liikevaihto ylittää miljardi Yhdysvaltain dollaria. Haastateltavia osallistui 14 alueelta (Australia, Brasilia, Kanada, Kiina, Ranska, Saksa, Intia, Indonesia, Meksiko, Lähi-itä, Venäjä, Etelä-Afrikka, Iso-Britannia, Yhdysvallat). Mukana oli yrityksiä 15 eri toimialalta, kultakin toimialalta vähintään yhdeksän.

 

Linkit

Aiheet

 • Rahoitus

Kategoriat

 • investoinnit
 • talousraportointi
 • veroraportointi
 • vastuullisuus
 • kestävä kehitys
 • cfo
 • talousjohtaja
 • deloitte
 • asiantuntijaorganisaatio

Deloitte on maailman johtavia asiantuntijapalveluorganisaatioita. Palveluksessamme on noin 200 000 asiantuntijaa yli 150 maassa. Tarjoamme asiakkaillemme tilintarkastukseen, verotukseen, konsultointiin ja yritysjärjestelyihin liittyviä palveluita. Asiakkainamme on yli puolet maailman suurimmista yrityksistä sekä lukuisa määrä kansallisia yrityksiä, julkisia organisaatioita ja kansainvälisiä kasvuyrityksiä. Suomessa palveluksessamme on yli 400 asiantuntijaa, jotka toimivat 7 toimistossa ympäri Suomen. www.deloitte.fi

Yhteyshenkilöt

Anne Alarotu

Lehdistön yhteyshenkilö Markkinointi- ja viestintäjohtaja +358 20 755 5671