Tiedote -

Diabeteksen kustannukset Suomessa 2002–2011: Vain neljännes diabeteksen kuuden miljardin euron yhteiskunnallista kustannuksista aiheutuu sairaanhoidosta

Diabeteksen kustannukset Suomessa 2002–2011 -tutkimus selvittää diabetesta sairastavien sairaanhoidon kustannuksia ja tuottavuuskustannuksia. Vain neljäsosa (832 milj. €) diabeteksen aiheuttamista kustannuksista on sairaanhoidon[1] kustannuksia, kolme neljäsosaa (2 552 milj. €) aiheutuu tuottavuuskustannuksista[2].

Diabetesta sairastavien määrä kasvoi vuosina 2002–2011 noin 70 prosenttia, kun diabetesta sairastavien sairaanhoito- ja tuottavuuskustannukset lisääntyivät selvästi vähemmän, noin 50 prosenttia.

Diabeteksen aiheuttamista kustannuksista valtaosa tulee ennenaikaisesta eläköitymisestä. Diabetesta sairastavat naiset jäävät eläkkeelle keskimäärin 61,4 vuotiaina ja miehet 60,1 vuotiaina.

– Kun investoidaan diabetesta sairastavien hyvään ja tavoitteelliseen hoitoon, yhteiskunta saa todella suuria kustannushyötyjä. Jos lisäsairauksien ilmaantuvuus pystyttäisiin puolittamaan, olisi mahdollista saavuttaa yli 550 miljoonan euron vuosittaiset säästöt sairaanhoidon kustannuksissa. Lisäksi lisäsairauksien välttäminen parantaa diabetesta sairastavien elämänlaatua ja työkykyä, selvittää projektipäällikkö Sari Koski Diabetesliitosta.

Toinen mahdollisuus suuriin kustannussäästöihin on tyypin 2 diabeteksen ehkäisy:

–Tyypin 2 diabeteksen onnistunut ehkäisy tuottaisi merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle ja tietysti suuria hyötyjä elämänlaadunkin näkökulmasta, sen lisäksi että jo diabetekseen sairastuneilla tulee olla saavutettavissa tavoitteellinen ja hyvä lääketieteellinen hoito ja omahoidon ohjaus. 2002 2011 Lisäys
Terveydenhuollon kokonaismenot Suomessa (milj. €) 10 200 17 100 68 %
Terveydenhuoltomenot asukasta kohden (€) 1 963 3 384 72 %
Diabetesta sairastavien lukumäärä kustannustutkimuksessa 223 600 381 000 70 %
Diabetesta sairastavien sairaanhoidon kustannukset1ja tuottavuuskustannukset2 yhteensä (milj. €)
  • -tästä diabetekseen liittyvät3 kustannukset
4 182
2 358
6 227
3 384
49 %
43 %
Diabetesta sairastavien sairaanhoidon kustannukset yhteensä (milj €)
  • -tästä diabetekseen liittyvät sairaanhoidon kustannukset
1 271 646 1 778 832 40 %
29 %
Diabetesta sairastavien tuottavuuskustannukset yhteensä (milj €)
  • -tästä diabetekseen liittyvät tuottavuuskustannukset
2 911
1 713
4 449
2 552
53 %
49 %

3 Diabetekseen liittyvät kustannukset on saatu vähentämällä kokonaiskustannuksista ikä, sukupuoli ja alue kaltaistetun diabetesta sairastamattoman verrokin kustannukset.

[1] Sairaanhoidon kustannukset koostuivat tässä tutkimuksessa diabetesta sairastavien erikoissairaanhoidon ja terveyskeskushoidon avo- ja vuodeosastohoidon kustannuksia ja lääkekuluja. Sairaanhoidon kustannuksista puuttuvat hoitovälineiden ja -tarvikkeiden sekä kuntoutuksen ja työterveydenhuollon sairaanhoidon kustannukset, koska näistä ei ollut käytettävissä vertailukelpoisia aineistoja.

[2] Tuottavuuskustannukset koostuivat työikäisten (16–65 v) diabetesta sairastavien sairauspoissaoloista (kelan korvaamat omavastuujakson ylittävät päivät), ennenaikaisesta eläköitymisestä ja ennenaikaisista kuolemista.

Tampereen yliopiston ja Diabetesliiton toteuttamassa Diabeteksen kustannukset Suomessa 2002–2011 –tutkimuksessa selvitettiin diabeetikoiden sairaanhoidon kokonaiskustannuksia sekä diabeteksen aiheuttamia kustannuksia vuosina 2002–2011. Lisäksi tarkasteltiin diabeteksesta aiheutuvia tuottavuuskustannuksia samalta ajanjaksolta. Lisätietoja resurssilinkeissä.

Linkit

Aiheet

  • Terveys, sairaanhoito, lääketiede

Suomen Diabetesliitto on diabetesta sairastavien, läheisten ja diabetesammattilaisten yhteisö. Yli 60 vuoden kokemuksella liitto kuuntelee ja ymmärtää, millaista on elää diabeteksen kanssa. Liitosta saa eri kanavien kautta luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa diabeteksesta sekä monipuolista tukea diabeteksen kanssa elämiseen. Diabetesliitto vaikuttaa aktiivisesti päättäjiin ajaen ja puolustaen hyvän hoidon edellytyksiä. Kursseillamme saa tiedon ja asiantuntija-avun lisäksi korvaamatonta vertaistukea. Ammattilaisia kouluttamalla liitto kehittää diabeetikoiden hoitoa koko maassa. Yksi elämä -hankkeet edistävät kaikkien terveyttä ja hyvinvointia.

Yhteyshenkilöt

Sari Koski

Projektipäällikkö 050 310 6600

Pirjo Ilanne-Parikka

Lehdistön yhteyshenkilö Ylilääkäri 0400 723 651