Ohita
Sirpa Pietikäinen tapasi kiertotaloustoimija DS Smithin johtoa Tampereen tehtaalla
Sirpa Pietikäinen tapasi kiertotaloustoimija DS Smithin johtoa Tampereen tehtaalla

Lehdistötiedote -

DS Smith vie kiertotalouspolitiikkaa käytäntöön Euroopassa

DS Smith vaatii Eurooppaa sitoutumaan EU:n kiertotalouspaketin johdonmukaiseen toteuttamiseen yhdessä pakettia valmistelleen, Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäisen kanssa.

Ympäristöystävällisiä, kierrätettäviä pakkausratkaisuja suunnitteleva ja valmistava DS Smith toivotti torstaina 31. lokakuuta Tampereen toimipisteelleen tervetulleeksi Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäisen. Pietikäinen oli vahvasti mukana valmistelemassa EU:n kiertotalouden edistämiseen tähtäävää esityspakettia, ja keskustelun keskipisteessä vierailun aikana olikin yhtenäisen sääntelyn tarve aidon kiertotalouden toteuttamiseksi Euroopassa.

EU:n kiertotaloussuunnitelma ja kiertotalouspaketti ovat todisteita edistyksellisestä politiikasta, mutta niissä määritellyt tavoitteet vaativat toteutuakseen myös sen, että EU-jäsenmaat vievät ne käytäntöön. Linjanvedot on ehdottoman tärkeä muuttaa konkreettisiksi tuloksiksi Euroopan kansalaisille, ja alkuperäisistä tavoitteista on pidettävä kiinni myös paikallistasolla.

DS Smith on aktiivisesti mukana kiertotalouden mukaisen pakkaussuunnittelun kehittämisessä, ja se on tuonut oman panoksensa EU:n nykyisiin pakkaus- ja pakkausjätteitä koskeviin vaatimusmäärittelyihin. Yritys puhuu paperikuidun erillisen keräämisen puolesta, jotta paperinkierrätystä voidaan parantaa.

"EU:n kiertotalouden suunnitelma ja kiertotalouspaketti ovat todistus edistyksellisestä poliittisesta ajattelusta. EU:n jäsenvaltioiden on nyt vastattava omilla toimillaan. On välttämätöntä, että tavoitteet muutetaan konkreettisiksi teoiksi Euroopassa ilman, että lokalisointi johtaa alkuperäisen tavoitteen pirstoutumiseen. DS Smith on vahvasti sitoutunut Eurooppaan ja kiertotalouteen. Ympäristöhuolet eivät tunne rajoja, joten meillä on oltava yhteinen järjestelmä. Siksi vetoamme Euroopan maiden hallituksiin ja toivomme niiden laittavan yhteisen hyvän kansallisten etujen edelle ja toteuttavan yhtenäisen järjestelmän pakkausten ja pakkausjätteiden hallintaan. Yrityksillä on kriittisen tärkeä rooli innovatiivisten pakkausten ja kierrätysjärjestelmien luomisessa, Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden tukemisessa ja kiertotalouspaketin toteuttamisessa", kertoo DS Smithin Head of Government & Community Affairs Peter Clayson.

"Luonnonvarojen kysyntä jatkaa kasvuaan, ja tämä kiihdyttää osaltaan ilmastonmuutosta. On erittäin tärkeää, että päättäjät ja liike-elämä yhdistävät voimansa kehityskulun nopeaksi muuttamiseksi. Kiertotalouspaketti ja kertakäyttöisiä muovituotteita koskeva direktiivi ovat vain kaksi esimerkkiä keskeisestä lainsäädännöstä, joka on toteutettava johdonmukaisesti koko Euroopassa. Pelkkä lakien säätäminen ei kuitenkaan riitä. Tarvitsemme lisää esimerkkejä siitä, miten linjanvedot muutetaan käytännön toimiksi, aivan kuten DS Smith on kiertotalouden osalta tänään osoittanut", kommentoi Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen.

Verkkokauppa jatkaa kasvuaan ja ihmisten ostostavat muuttuvat. Vähittäiskauppiailla, tuottajilla ja valmistajilla on yhä suurempi paine vähentää jätettä ja luonnonvarojen kulutusta. Tämä on johtanut tarpeeseen luoda innovatiivisia, älykkäitä ja ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja. DS Smith toteuttaa pakkaus-, paperi- ja kierrätystoiminnassaan kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintamallia. Malli mahdollistaa käytetyn kartongin keräämisen ja kierrätyksen uudeksi pakkaukseksi jopa 14 päivässä.

DS Smith esitteli vierailun aikana kaikissa toimipisteissä toteutettavaa kestävän kehityksen painotustaan. DS Smithin asiantuntijat esittelivät esimerkkejä kestävän kehityksen mukaisten aaltopahvipakkausten suunnittelusta ja mahdollisuuksista muovituotteiden korvaamiseksi paperipohjaisilla pakkauksilla. Esimerkiksi perinteiset styrox-laatikot voidaan korvata aaltopahvipakkauksilla, jotka ovat täysin kierrätettäviä ja joilla voidaan vähentää sisääntulevien kuljetusten määrää ja siten myös CO2-päästöjä jopa 90 %:lla.

Aiheet


DS Smith on maailmanlaajuinen johtava aaltopahvin valmistaja, jonka kierrätys- ja paperinvalmistustoiminnot tukevat sen kokonaisuutta. Pääkonttoriaan Lontoossa pitävä, FTSE 100 -listattu yritys keskittyy toiminnassaan innovatiivisten kestävän kehityksen mukaisten pakkausratkaisuiden suunnitteluun ja valmistamiseen toimien 37 maassa ja työllistäen noin 31 000 henkilöä. DS Smith hyödyntää pakkaus-, paperi- ja kierrätystoimintojen osaamistaan tuottaen ratkaisuja, jotka vähentävät monimutkaisuutta ja toimivat tehokkaasti läpi toimitusketjun. Suomessa yritys toimii kuudella paikkakunnalla (Tampere, Nummela, Turku, Akaa, Kuopio ja Ii).

Lehdistön yhteyshenkilöt

Suvi Hjelm

Suvi Hjelm

Lehdistön yhteyshenkilö Communication Manager +358 10 245 2453

Liitetyt materiaalit

Lisää uutisia aiheesta