Tiedote -

Yhteisöteatteriprojekti innosti paikallishallintoa Namibiassa

Tampereen yliopiston soveltavan teatterin asiantuntijaryhmä on ollut viime viikkoina tuottamassa  kansainvälisen yhteisöteatteriprojektin toista vaihetta yhteistyössä University of Namibian kanssa.
- Olemme olleet täällä kehittämässä uutta  työtapaa, jolla yhteisöt voivat ratkaista erilaisia ongelmatilanteita soveltavan teatterin keinoin, kertoo projektipäällikkö Niina Torkko Tutkivan teatterityön keskuksesta.


Prosessi alkoi Keetmanshoopin kaupunginjohtajan Paul Vleermuisin ehdotuksesta, kun Kangasalan, Lempäälän, Ondangwan ja Keetmanshopin kumppanuusohjelman puitteissa suunniteltiin demokratiaan ja suvaitsevaisuuteen liittyviä yhteistyössä toteutettavia toimenpiteitä. Vastaavanlainen kokeilu oli tehty Lempäälän kunnanhallituksen ja sen johtoryhmän kanssa sen jälkeen kun Lempäälän Kehitys Oy:n kehitysjohtaja Timo Palander halusi tuoda uusia tuulia mukaan Lempäälän kunnanhallituksen työskentelyyn.

Suomen Kuntaliiton rahoittamana suomalaisnamibialainen projekti pääsi vauhtiin jo viime vuoden huhtikuussa Namibiassa yhteistyössä Ekumeenisen kirkkojen neuvoston kanssa. Tähän vaiheeseen osallistui myös kansanedustaja Pekka Haavisto. Nyt toteutui projektin toinen vaihe.
- Namibian yliopiston teatterialan ammattilaisten kanssa projektille syntyi nyt tarkempi muoto ja toteutustapa, kertaa Niina Torkko projektin syntyhistoriaa, jonka kolmas vaihe toteutetaan syksyllä.

Neljä ongelma-aihetta työpajan ratkaistaviksi

Niina Torkko ja teatteri-ilmaisun ohjaajat Arttu Haapalainen ja Lotta Ora työskentelivät parin viime viikon aikana sekä Namibian pääkaupungissa Windhoekissa ja sen eteläisessä kaupungissa Keetmanshoopissa, joka on Kangasalan kunnan kumppanuuskaupunki.

- Työstimme menetelmää Namibian yliopiston esittävän taiteen opettajan Tanya Terblanchen kanssa. Mukana oli myös muita namibialaisia teatterialan ammattilaisia. Tämän jälkeen lähdimme Keetmanshoopin toteuttamaan työpajaa, kertoo Lotta Ora prosessin edistymisestä.  Olennaista oli ensin saada kahden eri kansallisuuden muodostama projektiryhmä hitsautumaan yhteen.

Keetmanshoopissa toteutetussa työpajassa kunnan edustajille esiteltiin neljä erilaista ongelmanratkaisuun liittyvää lähestymistapaa yhdessä paikallisten nuorten kanssa. Ongelma-aiheita löytyi ratkottavaksi niin alkoholismista, köyhyydestä, sukupuolten välisestä epätasa-arvosta kuin yhteiskunnallisesta välinpitämättömyydestä.

- Loimme nuorten kanssa valtuustolle tutuista aihealueista osallistavan teatterin menetelmin pienet esitykset. Paikalliset päätöksentekijät katsoivat esitykset ja osallistuivat soveltavan teatterin keinoin toteutettuun ongelmanratkaisuun tähtäävään työskentelyyn, kuvaa Arttu Haapalainen toteutunutta kokonaisuutta Namibiassa.
- Valtuusto voi jatkossa ottaa samanlaisen prosessin käyttöön omassa toiminnassaan etsiessään ratkaisuja ajankohtaisiin alueellisiin kysymyksiin.

Soveltavalle teatterille yhteiskunnallinen tilaus

Soveltavan teatterin työtapaa ollaan vasta ottamassa käyttöön Suomessakin paikallishallinnon piirissä. Tulokset ovat olleet jo nyt erinomaisia ja metodi on otettu ennakkoepäilyistä hälvettyä innostuneesti vastaan. Soveltavan teatterin toimintatapa laajentaa samalla ymmärrystä perinteisestä teatterityöstä.

– Soveltavan teatterin erilaiset työtavat ja menetelmät soveltuvat paljon erinomaisesti yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja toimintaan, sanoo Niina Torkko.
– Uskon, että sovellustapoja ja -alueita löytyy vielä lisää, kun tieto menetelmien toimivuudesta leviää.

Tampereen yliopistossa toimiva Tutkivan teatterityön keskus käyttää soveltavan teatterin menetelmiä muun muassa nuorten, erilaisten kyläyhteisöjen, yritysten ja hyvinvointialan organisaatioiden kanssa. Menetelmien avulla pyritään ratkaisemaan erilaisia ongelmia ja visioimaan tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Lisätietoja: projektipäällikkö Niina Torkko, Tutkivan teatterin keskus, puh. 040 568 4241

Aiheet

  • Teatteri

EKLEKTI Finland Oy tuottaa innovatiivisia ratkaisuja markkinoinnin, mainonnan ja viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Ota yhteyttä: Berit Virtanen-Thewlis, puh. 040 5114460. Lisätietoa www.eklektifinland.fi.