Uutinen -

Edita Prima on nyt ilmastoneutraali

Respect Europe on sertifioinut Edita Prima Oy:n ilmastoneutraaliksi yritykseksi.

Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen edellyttää yrityksen toiminnasta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen kartoittamista, toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi mahdollisimman alhaisiksi sekä päästöjen kompensoimista.

Editan tavoitteena on että koko konserni on ilmastoneutraali vuoden 2011 loppuun mennessä. Yhtiön keväällä tehdyn henkilöstökyselyn mukaan peräti 90 prosenttia vastaajista piti tärkeänä sitä, että Edita-konserni toimii esikuvana ympäristötyössä.

Lisätietoja

Aiheet

  • Työelämä

Kategoriat

  • ympäristövastuu
  • sertifiointi
  • yritysvastuu
  • yhteiskuntavastuu
  • ilmastonmuutos

Yhteyshenkilöt

Tarja Laakkonen

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäpäällikkö 0400 877 396

Mikko Routti

Lehdistön yhteyshenkilö Toimitusjohtaja 040 527 4575