Uutinen -

Kuntarahoitus FIBSin ja monimuotoisuusverkoston jäseneksi

Kuntarahoitus Oyj on liittynyt FIBSin sekä monimuotoisuusverkoston jäseneksi. Rahoitustoiminnan johtaja Jukka Helminen kertoo, mitä yritysvastuu Kuntarahoitukselle merkitsee, ja mihin vastuullisuuskysymykseen yritys aikoo lähitulevaisuudessa panostaa.

Miksi liityitte FIBSin ja monimuotoisuusverkoston jäseneksi?

Olemme panostaneet koko yhtiömme historian ajan vahvasti esimerkiksi henkilöstön hyvinvointiin ja jokapäiväisten valintojemme vastuullisuuteen. Nyt haluamme varmistaa vastuullisuusajattelun juurtumista koko organisaatioon ja käydä systemaattisesti läpi kaikkien toimintojen toimintatapoja vastuullisuuden näkökulmasta. Siinä työssä uskomme saavamme FIBSistä ja monimuotoisuusverkostosta paljon hyödyllistä tietoa, verkostoja ja osaamista.

Mitä yritysvastuu teille merkitsee?

Kuntien perustamana ja asiakkaidensa omistamana yhtiönä Kuntarahoitus on jo lähtökohtaisesti vastuullinen yritys: rahoituksemme avulla varmistetaan suomalaisen yhteiskunnan toimivuus. Sen ansiosta tälläkin hetkellä eri puolilla Suomea rakennetaan esimerkiksi sairaaloita, terveyskeskuksia, kouluja ja päiväkoteja.

Myös vastuulliset toimintatavat ovat aina olleet meille sisäänrakennettuja. Tähän asti olemme kuitenkin kehittäneet niitä sisäisenä työnä. Nyt alkaa käydä selväksi, että myös kansainväliset sijoittajat, kotimaiset asiakkaat ja muutkin sidosryhmämme ovat kiinnostuneita siitä, miten hoidamme oman tonttimme.

Miten näette vastuullisuuden merkityksen kehittyvän alallanne tulevaisuudessa?

Kuntarahoitus on suomalaisella rahoitusalalla vastuullisuuden edelläkävijöitä. Tarjoamme asiakkaidemme ympäristöhankkeisiin vihreää rahoitusta, joka on tavallista lainaa tai leasingrahoitusta edullisempaa. Tämän vuoden aikana tuomme ensimmäisenä suomalaisena liikkeeseenlaskijana kansainvälisille markkinoille vihreän bondin.

Kansainvälisillä pääomamarkkinoilla vihreä rahoitus ja esimerkiksi sijoitusten vastuullisuuden varmistaminen on ollut vahva trendi jo useiden vuosien ajan ja vain kasvattaa merkitystään tulevaisuudessa.

Mihin vastuullisuuskysymykseen aiotte tulevana vuonna panostaa ja miten FIBS-jäsenyys voi teitä sen toteuttamisessa auttaa?

Vastuuraportointi on noussut ajankohtaiseksi muuttuvan lainsäädännön takia, ja sen myötä käymme aiempaa systemaattisemmin läpi toimintaamme vastuullisuusnäkökulmasta. Selvitämme kesän aikana sidosryhmien käsityksiä Kuntarahoituksen roolista ja toimintamme olennaisista yhteiskunnallisista vaikutuksista ja laadimme tiekarttaa siitä, mitä yritysvastuu meille tarkoittaa. FIBSin koulutukset ovat jo tähän mennessä antaneet hyvää osviittaa tähän työhön. Uskomme oppivamme vielä paljon verkoston muilta jäseniltä.

Lisätietoja Kuntarahoituksesta

Aiheet

  • Yritystoimi

Kategoriat

  • vihreä bondi
  • vihreä rahoitus
  • rahoitusala
  • kuntarahoitus

Yhteyshenkilöt

Tarja Laakkonen

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäpäällikkö 0400 877 396

Mikko Routti

Lehdistön yhteyshenkilö Toimitusjohtaja 040 527 4575