Tiedote -

Suomen monimuotoisuusverkoston toiminta käynnistyi

Accenture, Diacor, IBM, L'Oréal ja 14 muuta yritystä ja organisaatiota ovat allekirjoittaneet ensimmäisinä Suomen monimuotoisuussitoumuksen ja liittyneet tänään toimintansa aloittaneen monimuotoisuusverkoston jäseneksi. Verkoston tavoitteena on auttaa yrityksiä ja muita työyhteisöjä löytämään kilpailuetua monimuotoisuudesta eli henkilöstön, asiakaskunnan ja muiden sidosryhmien erilaisesta osaamisesta, taustasta ja toimintakyvystä.

Suomen monimuotoisuusverkosto on Finnish Business & Societyn (FiBS) uusin kaikille organisaatioille avoin yritysvastuupalvelu. Verkosto lanseerattiin tänään virallisesti Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa.

Verkosto tarjoaa kaiken kokoisille ja kaikkien toimialojen yrityksille ja organisaatioille tietoa niin henkilöstön, asiakkaiden kuin muidenkin sidosryhmien monimuotoisuuden johtamisen parhaista käytännöistä sekä tukea liiketoiminnan kehittämiseen.

Monimuotoisuuden ulottuvuuksia tässä yhteydessä ovat mm. ikä, sukupuoli, etninen alkuperä, seksuaalinen suuntautuminen, toimintakyky ja uskonto.

Verkostoon voi liittyä allekirjoittamalla monimuotoisuussitoumuksen, jonka myötä organisaatio lupautuu tarjoamaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille sidosryhmilleen, hyödyntämään yksilöllistä osaamista ja tarpeita, johtamaan oikeudenmukaisesti niin henkilöstöä kuin asiakkuuksia sekä viestimään monimuotoisuuteen liittyvistä tavoitteistaan ja saavutuksistaan.

Sitoumuksen ovat allekirjoittaneet ensimmäisinä Accenture, Amiedu, Asianajotoimisto Borenius, British Council, Deloitte, Diacor Terveyspalvelut, DNA, IBM, ISS Palvelut, Itella, Logica, L'Oréal, ManpowerGroup, Opteam, Scandic Hotels, SOL, Työ- ja elinkeinoministeriö sekä VMP Group.

FiBSin toiminnanjohtajan Mikko Routin mukaan aika on kypsä monimuotoisuusteemaan keskittyvälle verkostolle Suomessa.

"Kilpailu osaavista työntekijöistä kiristyy ja uusia innovaatioita tarvitaan joka toimialalla. Pienessä maassa meillä ei ole varaa jättää työllistämättä yhtäkään työkykyistä ja -haluista henkilöä toisarvoisten seikkojen, eikä varsinkaan vain tiedonpuutteen takia. Kokemukset muualta Euroopasta osoittavat, että monimuotoisuuden johtamiseen keskittyvien verkostojen kautta yritykset saavat parhaiten oman toimintansa kannalta olennaista tietoa. Tähän pyrimme myös Suomen verkostossamme."

Monimuotoisuusverkostoja on Suomen lisäksi kahdeksassa muussa Euroopan maassa ja niiden jäsenenä on  jo tuhansia yrityksiä. Ensimmäinen monimuotoisuusverkosto perustettiin Ranskaan vuonna 2004. Tänä syksynä verkosto perustetaan myös Irlantiin, Luxemburgiin ja Viroon.

Suomen monimuotoisuussitoumus eroaa muiden maiden sitoumuksista sen laajemman, myös asiakkaat ja muut ulkoiset sidosryhmät huomioivan näkökulman ansiosta: liiketoimintamahdollisuuksia voi löytyä huomioimalla eri kohderyhmien erilaiset tarpeet tuotteita ja palveluita kehitettäessä.

Lanseeraustilaisuudessa puhunut työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen kannusti erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä liittymään verkostoon.

"Esimerkiksi Design for All -ajattelua hyödyntämällä yritys voi löytää täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Verkoston jäsenet voivat vaihtaa kokemuksiaan ja saada vastauksia monimuotoisuuteen liittyviin kysymyksiinsä", Virtanen kuvailee.

Hotelli Scandic on yksi monimuotoisuussitoumuksen ensimmäisistä allekirjoittajista. Yhtiö on jo pitkään huomioinut monimuotoisuuden liiketoiminnassaan hyvin tuloksin.

”Moniarvoisuus on osa Scandicin DNA:ta, joten on luonnollista, että olemme mukana Suomen monimuotoisuusverkostossa edelläkävijöiden joukossa. Scandic on myös toimialansa edelläkävijä esteettömyydessä, koska uskomme, että huomioimalla mahdollisimman hyvin monimuotoisten asiakaskuntamme tarpeet, teemme parempaa liiketoimintaa. Meille kaikki ovat tervetulleita”, kertoo Scandic Suomen toimitusjohtaja Aki Käyhkö.

Suomen monimuotoisuusverkosto on perustettu työ- ja elinkeinoministeriön tuella osana Yhdenvertaisuus etusijalle (YES) -hanketta, joka on saanut rahoitusta muun muassa Euroopan yhteisöjen työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevasta PROGRESS-ohjelmasta.

Verkoston toimintarakennetta olivat mukana suunnittelemassa Asianajotoimisto Borenius, British Council, Diacor Terveyspalvelut, ISS Palvelut, L'Oréal, ManpowerGroup, Opteam, Työ- ja elinkeinoministeriö ja VMP Group.

Lisätietoja:

Mikko Routti, toiminnanjohtaja
Puh. 040 527 4575
mikko.routti(at)fibsry.fi

Ulla Roiha, projektipäällikkö
Puh. 040 873 2706
ulla.roiha(at)fibsry.fi

Näin me sen teemme – Esimerkkejä Suomen monimuotoisuusverkoston rakennustyössä mukana olleiden yritysten ja organisaatioiden monimuotoisuustoiminnasta
    
Asianajotoimisto Borenius tarjoaa nuorille, jotka eivät taustansa vuoksi tyypillisesti työllisty asiantuntijapalveluammatteihin, mahdollisuuden tutustua asianajotoimintaan. Yhtiö pyrkii myös kartoittamaan yhteistyössä TEKESin kanssa hyviä käytäntöjä ns. ruuhkavuosia elävien työntekijöidensä työssä jaksamisen parantamiseksi.
    
British Council pyrkii kehittämään yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta toiminnassaan oman Diversity Assessment Framework (DFA) –arviointimenetelmänsä avulla. DFA on käytössä kaikissa British Councilin 110 toimistossa eri puolilla maailmaa ja se auttaa verkostoa kehittämään hyviä käytäntöjä ja raportoimaan saavutetuista tuloksista.

Diacor Terveyspalvelut käyttää toiminnassaan monipuolista työkyvyn johtamisen mallia, johon sisältyvät mm. esimiesvalmennus sekä varhaisen välittämisen mallin aktiivinen käyttö. Yhtiö on myös suunnitellut erityisen työkalupakin työkyvyn vahvistamista tukeville toimenpiteille, mikä sisältää mm. erilaiset yksilöllisten työaikajärjestelyjen keinot, osasairauslomajärjestelyt sekä työkokeilut.

ISS Palveluilla on käytössä työkokeilumenetelmä, jonka avulla voidaan helpottaa työhön paluuta pitkän sairauspoissaolon jälkeen, arvioida työkykyä ja muokata työtehtäviä terveydentilaan paremmin sopiviksi. Yhtiön uudelleensijoitus tai –koulutusohjelman kautta on mahdollista ehkäistä tai siirtää eläköitymistä työkyvyttömyyden tai tapaturman takia.

ManpowerGroupin Manpower Inclusive  tarjoaa pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymiseksi palkkatuettua henkilöstövuokrausta yritysasiakkaille kokonaispalveluna, johon sisältyvät mm. palkkatuen hakeminen ja hallinnointi, tukien hakeminen ja opastus monimuotoisen työyhteisön rakentamisessa.

Opteam pyrkii järjestämään nuorille ensikosketuksen työelämään ja tarjoaa kaikille työllistetyille perehdytystä työelämän pelisääntöihin ja toimintatapoihin. Yhtiö työllistää vuosittain noin 5000 alle 25-vuotiasta. Opteam tukee myös eläkeläisten työllistämistä  Nestor-ohjelmansa kautta.

VMP Group panostaa mm. kansainväliseen rekrytointiin tuomalla Suomeen ulkomaisia työntekijöitä vastuullisuusperiaatteita noudattaen. Yhtiö auttaa uusia työntekijöitä koko työllistämisprosessin ajan ja järjestää työntekijöille tarvittaessa kielikursseja, tukea käytännön asioiden hoitamiseen ja kulttuuriin perehdyttämiseksi.


Aiheet

  • Työelämä

Kategoriat

  • fibs
  • diversity charter finland
  • sosiaalinen vastuu
  • monimuotoisuusverkosto
  • finnish business & society

Finnish Business & Society (FiBS) on Suomen johtava vastuullisen yritystoiminnan verkosto. FiBS tarjoaa työkaluja yritysten yhteiskuntavastuutoiminnan kehittämiseen, mittaamiseen ja raportointiin sekä kohtaamispaikkoja kaikille yhteiskuntavastuusta kiinnostuneille jäsentilaisuuksien ja tapahtumien muodossa. FiBS on CSR Europe, CSR 360 sekä Global Reporting Initiative -järjestöjen kansallinen jäsen.

Yhteyshenkilöt

Tarja Laakkonen

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäpäällikkö 0400 877 396

Mikko Routti

Lehdistön yhteyshenkilö Toimitusjohtaja 040 527 4575