Tiedote -

Työelämätietouden edistämispalkinto HAAGA-HELIAn lehtori Eija Kärnälle

Työelämätietouden edistämispalkinto myönnetään tänä vuonna HAAGA-HELIAn lehtori Eija Kärnälle Strategia käytäntöön -hankkeesta. Palkinnon myöntävät Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE.

Strategia käytäntöön -hankkeessa on mukana yrityksiä ja julkisen alan toimijoita sekä yksityiseltä puolelta että kolmannelta sektorilta. Eija Kärnän vetämä hanke kohdistuu keskeiseen työpaikkojen ongelmaan eli strategian jalkauttamiseen. Strategiatyö on viety ruohonjuuritasolle ja siinä on esimerkkejä johtamisen työkaluista strategioiden jalkauttamiseksi työntekijän arkipäivään.

‒ Hankkeen aihe on ajankohtainen ja paljon esillä keskusteluissa. Siitä välittyy tuoreus ja idearikkaus. Työn hallinta ja työhyvinvointi on huomioitu; hankkeella on todettuja vaikutuksia työn mielekkyyden kehittämiseen, työn hallintaan sekä työhyvinvointiin. Aihe on sovellettavissa laajempaankin käyttöön eri koulutusaloille ja -asteille,  kertoo YAMK-kehittämisverkoston projektipäällikkö Aija Töytäri stipenditoimikunnan perusteluista.

Palkinto jaetaan Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon juhlaseminaarissa torstaina 29.11. klo 15.15 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Pasilan toimipisteessä (Ratapihantie 13, 00520 Helsinki). Palkinnon jakaa ammattiliitto Pron johtaja Antti Rinne ja sen suuruus on 1 500 euroa.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämistä 10 vuotta -juhlaseminaari HAAGA-HELIAssa 29.-30.11.

Valtakunnallisessa YAMK-juhlaseminaarissa 29.-30.11. on mukana noin 135 ammattikorkeakoulujen ylemmän amk -tutkinnon johtajaa ja muuta toimijaa. Tilaisuudessa kuullaan muun muassa opetusministeri Jukka Gustafssonin ja opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Anita Lehikoisen puheenvuorot.

http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMKJulkisetDokumentit/Tutkimus_ja_kehitys/YlempiAMK_kehittamisverkosto/Ohjelma.pdf


Toimittajilla on vapaa pääsy tilaisuuteen.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Aija Töytäri, 050 574 5141
projektiassistentti Sari Mantila, 040 833 2592

Tunnisteet

  • haaga-helia

HAAGA-HELIA on yksityinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. HAAGA-HELIAn 10 000 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee 700 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen.

www.haaga-helia.fi

Yhteyshenkilö/-t

Ritva Laakso-Manninen

Lehdistön yhteyshenkilö Rehtori 050 364 7839

Ari Nevalainen

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäpäällikkö 040 4887 008