Uutinen -

YRITYSTEN KUSTANNUSTUEN TOISEN KIERROKSEN HAKU KÄYNNISTYY VUODEN LOPUSSA

Kustannustukilain muutokset tulivat voimaan 15.12.2020. Haku pyritään saamaan auki 21.12.2020.

Haun avautumispäivä vahvistetaan Valtiokonttorin sivuilla 18.12.2020.

Kustannustukeen on tehty muutoksia, joiden ansiosta sen odotetaan vastaavan paremmin yritysten tarpeeseen. 

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä liiketoiminnan joustamattomista palkka- ja muista kuluista. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada kustannustukea. Kustannustukea myönnetään vain yhdistyksen/säätiön taloudelliseen toimintaan.

Tukeen oikeuttavia kustannuksia laajennetaan. Kustannuksiin on lisätty joustamattomat liiketoiminnan kulut ja palkkakustannuksiin toiminimiyrittäjien palkat.

Tukikausi on ajanjaksolle 1.6.- 31.10.2020 (vertailukausi 1.6.-31.10.2019, jos yritys perustettu 1.5.2019 tai myöhemmin, vertailukautena pidetään 1.-29.2.2020)

Kuinka suuri kustannustuki on?

Tuen suuruus on yrityskohtainen. Tuen alaraja on 2 000 euroa (alle 2 000 euron tukea ei makseta) ja yläraja 500 000 euroa. Ensimmäisellä kierroksella ollut vertailukauden liikevaihtovaatimus on tältä toiselta kierrokselta poistettu kokonaan.

Miten tuki kohdennetaan toisella kierroksella?

Toisella hakukierroksella tuki on tarkoitus kohdentaa edelleen toiminnassa oleviin yrityksiin ja näiden vaikeasti sopeutettaviin kustannuksiin laajentamalla ja tarkentamalla korvattavien kulujen määrittelyä, sekä pidentämällä tukikautta. Näillä toimenpiteillä pyritään tukemaan erilaisissa tilanteissa olevia yrityksiä mukauttamaan toimintaansa myös tulevaisuutta ajatellen.

Vaikuttavatko jo myönnetyt tuet tuen määrään?

Vain yrityksen saamat vakuutuskorvaukset vähennetään tuesta. Lakiesityksen mukaan kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa – raja koskee yrityksen lisäksi myös konsernia. Tukien enimmäismäärä yritystä kohden on säädetty Euroopan komission tilapäisissä valtiontukisäännöissä.

Haku ja lisätiedot suoraan Valtiokonttorin verkkosivuilta

Valtiokonttorin asiakaspalvelu puhelimitse ma-pe klo 9-15 numerossa 0295 50 3050

Linkit

Aiheet

  • Paikallinen/alueellinen vaikutus

Kategoriat

  • yritykset
  • valtiokonttori
  • kustannustuki

Yhteyshenkilö/-t

Anitta Arpiainen

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäkoordinaattori Viestintä +358 (0)44 721 3027