Skip to main content

Uusi lupaava hoito sappiteiden syöpään

Lehdistötiedote   •   Loka 04, 2019 17:57 EEST

Pitkälle edennyttä sappiteiden syöpää sairastavien potilaiden ennuste on huono, ja uusille hoitovaihtoehdoille on suuri tarve. Uuden tutkimuksen mukaan potilaat, joilla on tämä syöpämuoto ja tietyn tyyppisiä geenimuutoksia, reagoivat hoitoon positiivisesti käytettäessä pemigatinibia, FGFR2:n estäjää. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA määrittelee hoidon läpimurtohoidoksi, ja biolääkeyhtiö Incyte aikoo jättää ennen vuodenvaihdetta hakemuksen pemigatinibin hyväksymiseksi aiemmin hoidetun, paikallisesti edenneen tai levinneen sappiteiden syövän, niin kutsutun kolangiokarsinooman, hoitoon. Tutkimus esiteltiin 27. syyskuuta ESMO:n konferenssissa Barcelonassa. *

Sappiteiden syöpä on harvinainen mutta vaikea syöpämuoto, joka todetaan Suomessa vuosittain noin 40 henkilöllä. (1) Diagnosointi voi olla vaikeaa, sillä oireet voivat muistuttaa muita sairauksia, ja kun diagnoosi vihdoin varmistuu, syöpä on usein ehtinyt levitä. Ainoa parantava hoitokeino on poistaa kasvain kokonaan, mutta tämä on useimmiten liian myöhäistä. Ennuste on huono, ja siksi uusia hoitokeinoja tarvitaan kipeästi. (2,3)

Fibroblastikasvutekijäreseptorilla (FGFR) on tärkeä merkitys kasvainsolujen jakautumisessa, leviämisessä ja angiogeneesissa eli kyvyssä muodostaa uusia verisuonia. FGFR2-geenin translokaatioilla on vahva yhteys eri syöpämuotojen kehittymiseen, ja ne edistävät kasvainten kasvua ja leviämistä. Noin puolella kaikista sappiteiden syöpää sairastavista potilaista on jokin geneettinen poikkeama. (4) FGFR2-fuuusioita tai -muutoksia esiintyy lähes yksinomaan sappiteiden syövän maksansisäiseksi kolangiokarsinoomaksi kutsutussa muodossa, jossa niitä on havaittu 10–16 prosentilla potilaista. (5,6,7)

Kasvaimet kutistuivat

Pemigatinibi on selektiivinen suun kautta otettava FGFR:n estäjä (FGFR:n isomuodot 1, 2 ja 3)**. Nyt ajankohtaisessa vaiheen II Fight-202-tutkimuksessa arvioidaan pemigatinibihoidon tehokkuus ja turvallisuus monoterapiana 107:llä aiemmin hoidetulla potilaalla, joilla on paikallisesti edennyt tai levinnyt sappiteiden syöpä sekä FGFR2-fuusioita tai -translokaatioita. Tulosten mukaan 36 prosentilla potilaista kasvain kutistui (overall response), ja kolmella heistä kasvain hävisi kokonaan; osittainen vaste todettiin 35 prosentilla potilaista. Mediaaniaika siihen, että syöpä alkoi kehittyä uudelleen, oli 6,9 kuukautta 15 kuukautta (mediaani) kestäneen seurannan jälkeen. Alustava elossaoloaika (overall survival) oli 21,1 kuukautta (mediaani), mutta tiedot eivät ole vielä lopulliset ja seuranta jatkuu. Hoito oli yleisesti hyvin siedetty.

Sappiteiden syöpä

Sappiteiden syöpä on vaikea mutta harvinainen syöpämuoto, joka todetaan Suomessa vuosittain noin 40 henkilöllä. Potilaat ovat yleensä yli 65-vuotiaita. Diagnosointi on vaikeaa, sillä oireet voivat muistuttaa muita sairauksia. Ainoa mahdollisuus pysyvään paranemiseen on poistaa kasvain kokonaan, mutta syöpä on usein ehtinyt jo levitä. Oireita voivat olla kuume, virtsan ja ulosteen värjäytyminen, kutina, ruokahaluttomuus, vatsakipu, painon putoaminen ja keltatauti. Varhain diagnosoiduissa tapauksissa viiden vuoden kuluttua on elossa noin 30 prosenttia potilaista. (1)

Fight

Fight (Fibroblast Growth factor receptor in oncology and Hematology Trials) on Incyten aloittama, käynnissä oleva kliininen tutkimusohjelma, jossa arvioidaan pemigatinibihoidon tehokkuutta ja turvallisuutta vaiheen II ja III tutkimuksissa useiden syöpämuotojen osalta, joissa FGFR:n geenimuutokset ovat taudin synnyssä mukana, mukaan lukien levinnyt ja leikkauskelvoton virtsarakon syöpä ja muut kiinteät kasvaimet sekä myeloproliferatiivinen neoplasma.

Pemigatinibi

Pemigatinibi on potentti, selektiivinen suun kautta otettava FGFR-isomuotojen 1, 2 ja 3 estäjä, jolla on prekliinisissä tutkimuksissa todettu olevan selektiivistä farmakologista toimintaa FGFR-muutoksia sisältäviä syöpäsoluja vastaan. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA on myöntänyt pemigatinibille niin kutsutun läpimurtohoitomääritelmän (Breakthrough Therapy designation) hiljattain hoidetun, metastasoituneen tai leikkauskelvottoman FGFR2-translokoituneen kolangiokarsinooman hoitoon***. FDA:n niin kutsutun läpimurtohoitomääritelmän tarkoituksena on nopeuttaa vaikeita sairauksia koskevien lääkevalmisteiden kehitystä ja valvontaa, joiden varhaisvaiheen kliiniset tulokset ovat osoittautuneet lupaaviksi ja jotka voivat tarjota merkittäviä parannuksia olemassa oleviin lääkehoitoihin nähden.

* ESMO = European Society for Medical Oncology.

** Isomuodot ovat tietyn proteinin eri muotoja.

*** FGFR2-translokoitunut kolangiokarsinooma on yksi sappiteiden syövän tyyppi.

Lähteet:

(1)Pelttari H. Maksasyöpä. http://www.terveyskirjasto.fi. Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 23.3.2016

(2)Banales JM et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2016; 13:261–280.

(3)Uhlig J et al. Ann Surg Oncol. 2019; 26:1993–2000.

(4)Lowery MA et al. Clin Cancer Res. 2018; 24(17):4154–4161.

(5)Graham RP et al. Hum Pathol. 2014; 45:1630‒1638.

(6)Farshidfar F et al. Cell Rep. 2017;18(11):2780–2794.

(7)Ross JS et al. The Oncologist. 2014; 19:235–242.

Linkki tiedotteeseen Incyte.com

Incyte on globaali, vuonna 2002 perustettu lääkeyritys, joka on keskittyy uusien hoitojen tutkimukseen, kehittämiseen ja valmistamiseen niihin sairauksiin, joihin on tarjolla vain vähän tai ei lainkaan hoitovaihtoehtoja.

Tutkimusohjelma pitää sisällään 17 lääkeaine-ehdokasta, jotka kohdentuvat 14 eri molekyylikohteeseen. Portfoliossa on immunoterapioita, joilla pyritään saamaan potilaan oma immuunipuolustus hyökkäämään syöpäsoluja vastaan ja kohdennettuja hoitoja, joilla pyritään suoraan tai epäsuorasti estävämään karsinogeenisten mutaatioiden vaikutukset.

Incyten globaali pääkonttori sijaitsee Delawaressa Yhdysvalloissa ja Euroopan pääkonttori on Lausannessa. Incyten palveluksessa on maailmanlaajuisesti yhteensä yli 1000 työntekijää.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.