News -

Inspecta sertifioi varmoja työkykyjohtajia

Inspecta on käynnistänyt laajamittaisen yhteistyön työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa työkykyjohtamisen arvioinnissa. Varma on määritellyt asiakkailleen työkykyjohtamisen kriteeristön, jonka täyttymistä Inspecta arvioi kolmannen osapuolen riippumattomana toimijana.

Työeläkevakuutusyhtiön asiakkaille tehty työkykyjohtamisen
sertifiointipalvelu kehitettiin Inspectan ja Varman moniammatillisena
yhteistyönä. Palvelussa arvioidaan Varman asiakkaiden työkyky- johtamisen tasoa
sekä sen kehityskohteita.  Täyttäessään
Varman asettamien arviointikriteereiden vaatimukset, yritykselle voidaan
myöntää Varma työkykyjohtaja -sertifikaatti.

Sertifikaatti todentaa yrityksen työkykyjohtamisen tason,
selkeiden vastuualueiden, yhteistyön ja parhaiden käytäntöjen toteutumisen
käytännössä. ”Yritykseltä täytyy löytyä evidenssiä siitä, että sen kuvaamat
työkykyjohtamisen käytännöt näkyvät myös yrityksen arjessa kaikilla eri
organisaatiotasoilla”, kertoo Inspectan liiketoimintajohtaja Tomi Kasurinen.
Tämän kokonaisuuden arviointiin Inspecta tarjoaa Varman asiakasyrityksille oman
osaamisensa.

”Sertifikaatin hakeminen on osoitus yrityksen kunnianhimosta
mutta kokonaisuudessaan itse sertifiointiprosessikin on yritykselle erittäin
merkityksellinen. Se toimii tärkeänä työkaluna HR:n työkykyprosessien
määrittelyyn”, Kasurinen huomauttaa. Sertifikaattia hakeva yritys voi Varman
määrittämien kuuden arviointialueen täydennykseksi valita kolmesta
vaihtoehdosta myös yhden vapaavalintaisen arviointikohteen. Inspectan tekemien
haastattelujen ja havainnoinnin lisäksi prosessissa tärkeäksi nousee yrityksen
itsearviointi.

Varma työkykyjohtaja -sertifikaatti ei korvaa työterveys- ja
työturvallisuusjärjestelmän sertifikaattia (OHSAS 18001) vaan on pikemminkin
sen jatke. Kyse ei ole laatujärjestelmästä vaan tasoarvioinnista, jolla voidaan
nostaa esiin esimerkiksi työterveyshuollon ja yrityksen yhteistyösuhdetta.
Keskeisin asiakashyöty on se, että palvelu tarjoaa asiakasyritykselle aivan
uudentyyppisen työkalun työkykyjohtamisen tavoitteiden saavuttamiseen ja
jatkuvaan parantamiseen.

Aikana, jona eläkeikä puhuttaa, yrityksille on tärkeää
pohtia, miten työkykyä johdetaan onnistuneesti. ”Ensimmäiset toimeksiannot
sertifioinnista sovittiin jo palvelun julkistamistilaisuudessa helmikuun alussa
pidetyssä Varman työkykyjohtamisen opintopolun avaustilaisuudessa.
Ensivaikutelmana voisin siis sanoa, että palvelulle on varmaa kysyntää. Tästä on hyvä jatkaa”, toteaa Kasurinen.

Subjects

  • Working life

Tags

  • työterveys ja -turvallisuus
  • arviointi
  • johtaminen ja prosessit
  • sertifiointi