HEALTHY KIDS 3D Co-creation työpaja

Päivä 8 Helmikuu 2019 14:00 – 16:00

Paikka Kokoustila 310.7 , Frami A 3. kerros Kampusranta 9

Seinäjoella käynnistyy Healthy Kids of Seinäjoki ® -mallista jalostettu yhteiskehittämishanke Healthy Kids 3D Seinäjoen Ammattikorkeakoulun toimesta. Hankkeessa on tunnistettu yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia mittaamisen soveltamisessa mm. rakennetun ympäristön kiinteisiin elementteihin sekä lasten fyysisen aktiivisuuden kuvantamisessa. 

Perjantaina 8.2. on koolla starttaamassa Healthy Kids 3D -hanketta SeAMKin Ruoka ja Sos.ter. -yksiköiden TKI toimijoiden lisäksi Eptekin Sami Perälä ja Arttu Mustajärvi Aalto-yliopiston prof. Hannu Hyyppä, tutkijat J-P Virtanen ja Arttu Julin, pelinkehitysyhtiöitä edustava Petri Välimäki Valakia Oy:stä ja Erkki Välimäki Seinäjoen kaupungilta.

Healthy Kids 3D Co-Creation -hankkeessa tutkimusorganisaatiot tutkivat ja kehittävät Healthy Kids 3D -konseptia ja selvittävät alustan ja sen komponenttien toteutettavuutta. Hankkeessa arvioidaan kaupallistettavan digitaalisen alustan kysyntää ja tunnistetaan kilpailuedut ja kaupalliset mahdollisuudet yrityksille.

Hankkeessa muodostetaan tutkimuslaitosten ja yritysten konsortio, joka tähtää Co-Innovation yhteistyöhankkeen syntymiseen. Hankkeessa pohjustetaan mallin rakentamiseen tarvittavan vuorovaikutus- ja alihankintaverkoston syntymistä ja yritysten omien rinnakkaishakemusten muodostumista mm. Business Finlandin Digitalisaatio sekä Terveys ja hyvinvointi -ohjelmista.

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ja Into Seinäjoen tilaisuus yrityksille pidetään kutsu -periaatteella. Jos yrityksesi toimii rakennetun ympäristön tai fyysisen aktiivisuuden mittaamisen parissa, ota yhteyttä sami.alho@seamk.fi

Healthy Kids of Seinäjoki® yritysyhteistyötä edistetään Into Seinäjoen hallinoimassa hankkeessa Healthy Kids of Seinäjoki -Uudet avaukset yritysten kasvuun. AIKO-hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan Liitto (1.9.2018 – 30.4.2019).

Kategoriat

  • liiketoiminta
  • tutkimus
  • terveys
  • hyvinvointi

Yhteyshenkilö/-t

Maria Ahvenniemi

Asiantuntija 044 535 6653