Uutinen -

​Maanmittauslaitoksen ja kaupanvahvistuksen hinnat 1.1.2019 lukien

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut uuden asetuksen Maanmittauslaitoksen maksuista, joka tuli voimaan vuoden vaihteessa. Asetuksessa säädetään muun muassa kirjaamismaksuista sekä Kiinteistövaihdannan palvelun (KVP) ja kaupanvahvistuksen maksuista. Maksuasetukseen lisättiin myös säännökset huoneistotietojärjestelmään tehtävistä merkinnöistä perittävistä uusista maksuista.

Vanhasta asetuksesta poiketen uudessa asetuksessa sähköinen ja paperinen prosessi on erotettu toisistaan. Sähköisen asioinnin maksut ovat alhaisempia suhteessa paperiseen. Esimerkiksi lainhuudatusmaksu ja kaupanvahvistuksen maksu pysyivät ennallaan. Kun kauppa tehdään sähköisesti Kiinteistövaihdannan palvelussa, peritään kokonaisuudesta 170 euron suuruinen maksu. Em. maksu sisältää sekä sähköisen kaupan asiointimaksun että lainhuudatusmaksun eli näitä maksuja ei ole eriytetty Maanmittauslaitoksen suuntaan niin kuin paperisessa prosessissa. Kaupan osapuolten kesken maksujen jakamisesta on jatkossakin mahdollista sopia siitä riippumatta, tehdäänkö kauppa paperisena vai sähköisessä järjestelmässä.

Asetuksen mukaisia maksuja:

Maakaaren mukaiset kirjaamisasiat:

- Lainhuudatus 119 euroa
- Vuokraoikeuden tai sen siirron kirjaaminen 119 euroa
- Kaupanvahvistus 120 euroa/luovutus
- Selvennyslainhuuto 119 euroa
- Kiinnityksen vahvistaminen, muuttaminen tai kirjallisen panttikirjan haltijan merkitseminen 35 euroa

Sähköiset asiointijärjestelmät (asiointi Kiinteistövaihdannan palvelun kautta):


- Kiinteistön, sen määräosan tai määräalan esisopimus 51 euroa
- Kiinteistön, sen määräosan tai määräalan luovutus 170 euroa (sis. lainhuudatusmaksun)
- Vuokraoikeuden luovutus 95 euroa (sis. maksun erityisen oikeuden siirron kirjaamisesta)
- Sähköisen panttikirjan siirtoa koskeva hakemus 10 euroa/kiinnitys. Kiinteistövaihdannan palvelussa luovutuksen yhteydessä syntyneestä sähköisen panttikirjan siirtohakemuksesta ei peritä maksua.

Huoneistotietojärjestelmän merkinnät:
- Osakkeenomistajan tai saannon rekisteröinti 58 euroa/huoneisto. Siirtymävaiheessa omistusoikeuden rekisteröinti ja osakekirjan tai väliaikaistodistuksen mitätöinnin hinta on myös 58 euroa/huoneisto.
- Panttauksen rekisteröinti tai muuttaminen 25 euroa
- Selvennyskirjaus 58 euroa

Asetus on luettavissa täältä https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181348

Kategoriat

  • ohjeita kiinteistönvälittäjälle