Tiedote -

Kuntarahoitus valittiin parhaaksi liikkeeseenlaskijaksi

Suuret kansainväliset pankit valitsivat Kuntarahoitus Oyj:n viime vuoden parhaaksi liikkeeseenlaskijaksi julkisyhteisöjen sarjassa (MTN-i: Markets Choice, SSA Issuer of the year). Vertailuryhmään kuuluvat valtioiden (State) lisäksi monikansalliset rahoittajat (Supra) sekä kansalliset julkiseen rahoittamiseen erikoistuneet liikkeeseenlaskijat (Agency). Pohjoismaissa jälkimmäisen ryhmän tunnetuimmat toimijat ovat Norjan Kommunalbanken (KBN) ja Ruotsin Vientiluotto (SEK).

Markkinoiden perusteluissa Kuntarahoitus erottui nopeutensa, luotettavuutensa ja joustavuutensa avulla. Joustavuus ja nopeus olivat ne ominaisuudet, joilla yhtiö viime vuoden erittäin vaikeassa markkinatilanteessa menestyi ja hankki pääomaa kansainvälisiltä markkinoilta ennätykselliset 5,8 miljardia euroa. Onnistuneen varainhankinnan ansiosta yhtiö kykeni toimimaan normaalisti markkinaolosuhteista riippumatta ja oli viime vuonna käytännössä ainoa haasteellisen taloustilanteen kanssa kamppailevan kuntakentän rahoittaja.

Kuntarahoitus Oyj:n antolainakanta kasvoi 29 % vuonna 2009 ja oli vuoden lopussa 9 741 miljoonaa euroa (31.12.2008: 7 567 miljoonaa euroa). Varainhankintaa yhtiö teki 5 789 miljoonaa euroa (vuonna 2008 4 527 miljoonaa euroa).

Valitsijoiden kommentteja Kuntarahoituksesta:

”Toisin kuin muut rahoituslaitokset samassa viiteryhmässä, Kuntarahoitus on nähnyt vaivaa menestyksensä eteen. Se on näyttänyt alueella hienoa esimerkkiä.”
Aasialainen pankki

”Ei ole vain yhtä asiaa, joka tekee Kuntarahoituksesta hyvän. Kyse on koko paketista.”
Yhdysvaltalainen pankki

”Monet pikkuasiat erottavat Kuntarahoituksen muista. Se on avoin kaikille rahoitustavoille, niin tavanomaisille kuin strukturoiduillekin. Se on liikkeeseenlaskija, joka sanoo kyllä.”
Euroalueen pankki

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Pekka Averio, puh. 09 6803 6211, 0500 406 856
Osastonjohtaja Timo Ruotsalainen, puh. 09 6803 5685, 050 3861 753

Aiheet

  • Julkinen talous

Kategoriat

  • rahoitus
  • rahoittaja
  • luotto

Kuntarahoitus Oyj on kuntien, Kuntien eläkevakuutuksen ja Suomen valtion omistama rahoituslaitos, joka ymmärtää kuntasektorin erityistarpeet. Yhtiö tarjoaa markkinaehtoisia rahoituspalveluja kunnille ja kuntayhtymille, näiden määräysvallassa olevilla yhteisöille sekä yleishyödyllisille asuntoyhteisöille. Yhtiön varainhankinta, jolla on Kuntien takauskeskuksen takaus, toteutetaan kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta ja kotimaisilta sijoittajilta. Kuntarahoituksen pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokitukset ovat korkeimmat mahdolliset: Moody'sin Aaa ja Standard & Poor’sin AAA.