Tiedote -

Kiinteistöalalla toimivan Newsecin Helsingin toimistolle myönnettiin Green Office -merkki

Newsec on liittynyt WWF:n hallinnoimaan Green Office -verkostoon ja yhtiön Helsingin toimistolle on myönnetty Green Office -merkki.

WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu käytännönläheinen ympäristöohjelma, joka on toteuttamistavaltaan kevyt. Green Office -ympäristöohjelman avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan ja samalla saavuttaa säästöjä materiaali- ja energiakustannuksissa. Sen tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen.

Green Office -järjestelmästä hyötyvät ympäristö ja organisaatio yhdessä. Ottamalla huomioon ympäristövaikutukset Newsec pyrkii työyhteisönä säästämään euroja, metsiä sekä vähentämään ilmastonmuutosta kiihdyttäviä hiilidioksidipäästöjä. Toimistossa tyypillisesti suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät paperin- ja sähkönkulutuksesta sekä työmatkojen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Olemme Newsecissä sitoutuneet vähentämään mm. näitä ympäristövaikutuksia toiminnassamme. Toimistomme henkilökunta lajittelee työpäivän aikana tuottamansa toimistojätteen niin, että lähes kaikki tuottamamme toimistojäte pystytään kierrättämään tai hyödyntämään energiana.

WWF tarkastaa toimistojen Green Office -järjestelmän säännöllisesti ja luovuttaa Green Office -merkin käyttöoikeuden niille toimistoille, joiden ympäristöjärjestelmä täyttää ohjelman edellyttämät kriteerit.

Newsec tarjoaa palveluja kiinteistösijoittajille, kiinteistöomistajille sekä toimitilojen käyttäjille. Yhtiö on perustettu vuonna 1994 ja on yksityisten partnereiden omistama. Konsernissa on n. 600 työntekijää, josta 130 Suomessa. Markkina-aluettamme ovat kaikki Pohjoismaat ja Baltia. Olemme kasvaneet menestyksekkäästi perustamisestamme saakka. Menestyksen kulmakiviä ovat toiminnan jatkuva kehittäminen sekä innovatiivisuus. Lue lisää www.newsec.fi

Aiheet

  • Rakentaminen, kiinteistö

Kategoriat

  • kiinteistökauppa
  • kiinteistösijoitus
  • toimitilat