Tiedote -

Luottamus poliittisiin toimijoihin kärsinyt kaikkialla maailmassa

Edelmanin 2012 luottamusbarometrin mukaan luottamus poliitikkoihin ja yritysjohtajiin on kokenut vakavia kolhuja.

Poliitikot tuntevat vuoden 2011 finanssikriisin ja poliittisen epävarmuuden nyt nahoissaan, sillä luottamus poliittisiin toimijoihin on viestintätoimisto Edelmanin luottamusbarometrin mukaan laskenut maailmanlaajuisesti ennätyksellisen paljon –  kokonaista 9 prosenttiyksikköä 43 prosenttiin. Tutkimukseen osallistui yhteensä 25 maata, joista seitsemässätoista alle puolet haastatelluista tunsi luottamusta poliittisten toimien oikeellisuuteen.

Kahdessatoista maassa kansalaiset kokivat luottamuksen liike-elämää, mediaa ja kolmannen sektorin toimijoita kohtaan olevan erityisen heikko. Ranskassa, Espanjassa, Brasiliassa, Kiinassa, Venäjällä ja Japanissa sekä kuudessa muussa maassa luottamus poliitikkoja kohtaan notkahti yli 10 prosenttiyksikköä. Kaikkein heikoimmissa kantimissa on luottamus valtaapitäviä poliitikkoja ja virkamiehiä kohtaan, sillä tutkimukseen osallistuneista vain 29 prosenttia piti heitä uskottavina. Lähes puolet tutkimuksen poikkeuksellisen laajasta osallistujajoukosta oli sitä mieltä, että poliitikot eivät puhu totta.  

Liike-elämä hyvän liikkeellepaneva voima

“Liike-elämällä on nyt poliitikkoja paremmat mahdollisuudet johtaa meidät ulos kriisistä,” toteaa Edelmanin toimitusjohtaja Richard Edelman. “Tasapainon on kuitenkin muututtava niin, että liike-elämä koetaan sekä hyvän liikkeellepanevana voimana että liikevoiton ja tuloksen moottorina.”

Vaikka luottamus liike-elämää kohtaan ei tutkimuksen mukaan ole heikentynyt yhtä paljon kuin luottamus poliittisiin toimijoihin, silläkin riittää kirittävää. Luottamus liike-elämää kohtaan laski globaalilla tasolla kolme prosenttiyksikköä 53 prosenttiin. Tosin euroaluetta kohdanneen talouskriisin keskiössä olevissa Ranskassa ja Saksassa kansalaisten luottamuksen lasku oli yli 10 prosenttiyksikköä. Myös Etelä-Koreassa luottamus liike-elämää kohtaan heikkeni, sillä luottamusindikaattori laski 15 prosenttiyksikköä. Kiina oli ainoa maa, missä luottamus liike-elämää kohtaan kasvoi selvästi 61 prosentista 71 prosenttiin.  

Vertaistieto voimissaan
Luottamus yritysjohtoa kohtaan laski 12 prosenttiyksikköä 38 prosenttiin. Lasku on suurin yhdeksään vuoteen. Etelä-Koreassa laskua nähtiin 34 prosenttiyksikköä ja Japanissa kokonaista 43 prosenttiyksikköä. 


Samalla kun kansalaisten luottamus on monella alalla järjestelmällisesti heikentynyt, luottamus vertaistietoon on kokenut ”uuden tulemisen”. Vertaistietoa pidetään nyt yhtenä kolmesta luotettavimmista tietolähteestä. Luottamus vertaistietoa kohtaan on kasvanut kaikkein eniten sitten vuoden 2004. Vertaistieto pitää luottamusbarometrissä kolmatta sijaa heti akateemisten tutkijoiden ja teknisten asiantuntijoiden jälkeen. Myös tavalliset työntekijät kipusivat listalla peränpitäjän asemasta neljännelle sijalle. Luottamus heitä kohtaan kasvoi ennätykselliset 16 prosenttiyksikköä.

Perinteinen auktoriteettikäsitys murroksessa

Sosiaaliset verkostot, mikroblogit ja sisällön jakamiseen tarkoitetut sivustot nousivat myös huimasti; niitä pidetään mm. luotettavina yritystiedon lähteinä. Luottamus niitä kohtaan nousi 88 prosenttiyksikköä (sosiaalinen media), 86 prosenttiyksikköä (mikroblogit) ja 75 prosenttiyksikköä (sisällön jakamiseen tarkoitetut sivustot).    

“Tämä on taas yksi todiste siitä, että perinteinen auktoriteettikäsitys on murroksessa”, toteaa toimitusjohtaja Edelman. “Fiksusti toimivat yritykset puhuvat työntekijöidensä kanssa ensin, sillä kansalaiset luottavat tällä hetkellä toisiinsa enemmän kuin vakiintuneisiin instituutioihin.”

Vuoden 2012 luottamusbarometrin mukaan ihmisten tämänhetkistä luottamuskäsitystä muovaavat tekijät ovat vähemmän tärkeitä kuin ne tekijät, jotka vaikuttavat luottamuskäsitykseemme jatkossa. Tällä hetkellä ihmisten luottamukseen vaikuttaa vakaa ja ennakoitava taloudellinen tuotto, innovatiiviset tuotteet sekä kokeneet yritysjohtajat. Jatkossa asiakaspalautteen kuunteleminen ja asiakkaiden asettaminen voitontavoittelun edelle on luottamuskäsityksen kannalta ensisijaisen tärkeää. 

“Analyysimme osoittaa, että tällä hetkellä luottamus liike-elämässä rakentuu pitkälti operationaalisten tekijöiden varaan. Se ei kuitenkaan riitä, jos luottamusta halutaan vahvistaa jatkossa”, Edelmanin alaisen Stragey One -tutkimusyrityksen johtaja Neal Flieger toteaa. “Tulevaisuudessa on keskityttävä enemmän yhteiskunnallisiin ja työntekijöihin liittyviin tekijöihin.”   

Poliitikoilta toivotaan lisää liike-elämän sääntelyä

Vaikka luottamus liike-elämää ja liiketoimintaa kohtaan onkin huomattavasti vankemmalla pohjalla kuin luottamus poliittisiin toimijoihin, 49 prosenttia vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että poliitikot eivät sääntele liiketoimintaa riittävästi. Lähes kolmasosa vastaajista halusi poliitikkojen suojaavan kansalaisia vastuuttomalta liiketoiminnalta. Neljäsosa peräänkuulutti sääntelyä, jonka avulla voidaan varmistua yritystoiminnan vastuullisuudesta. “Muutokset, joita kansalaiset haluavat poliitikkojen tekevän, ovat senkaltaisia, että yritykset voivat toimeenpanna ne aivan itsekin”, sanoo toimitusjohtaja Edelman.

Myös luottamus pankki- ja rahoituspalveluita kohtaan heikkeni. Ranskassa, Espanjassa, Brasiliassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa pudotus oli kaikkein tuntuvin pankki- ja rahoituspalvelujen painuessa luottamusbarometrin pohjalle. Teknologiasektori menestyi luottamusbarometrissä globaalisti parhaiten.

Media menestyi
Barometrin ainoa menestyjä oli media. Globaalisti luottamus mediaa kohtaan kipusi yli 50 prosenttiin. Nousua nähtiin eritoten Intiassa (20 prosenttiyksikköä), USA:ssa (18 prosenttiyksikköä), Isossa-Britanniassa (15 prosenttiyksikköä) ja Italiassa (12 prosenttiyksikköä).  

“Mediakenttä on muuttunut yhä moniulotteisemmaksi ja tarjoaa jatkuvasti kasvavan joukon erilaisia vaihtoehtoja. Se on johtanut luottamuksen kasvuun”, toteaa Edelmanin Global Practices and Diversified Insights -yksiköstä vastaava johtaja Alan VanderMolen. “Lisäksi media teki hyvää työtä kuluneena vuonna raportoidessaan kansalaisille laajasti euroalueen finanssikriisistä.”

 Japani romahti

Japanin maaliskuinen maanjäristys ja siitä aiheutunut ydinkatastrofi johti maassa yleisen luottamuksen roimaan laskuun: luottamus poliittisia toimijoita kohtaan laski 26 prosenttiyksikköä, mediaa kohtaan 12 prosenttiyksikköä ja kolmannen sektorin toimijoita kohtaan 21 prosenttiyksikköä. Sama luottamuspula levisi myös eri toimialoille: energia-alalle (-46 prosenttiyksikköä), mediaan (-21 prosenttiyksikköä), pankkeihin (-20 prosenttiyksikköä) sekä rahoituspalveluihin (-17 prosenttiyksikköä).

“Luottamuspula ei ole koskaan ollut yhtä kouriintuntuva kuin kuluneena vuonna Japanissa, missä johtavien poliitikkojen kyvyttömyys johtaa maata ja paikallisen ydinvoimalan toimien heikko läpinäkyvyys paljastivat vakavia puutteita johtamiskäytännöissä suhteessa esim. viestintään”, toteaa toimitusjohtaja Edelman.

Muita Edelmanin 2012 luottamusbarometrissä esiin tulleita asioita:

  • Luottamus keskeisiä yhdysvaltalaisia instituutiota kohtaan pysyi vakaana – toisin kuin edellisvuonna, jolloin luottamus kolmannen sektorin toimijoita, media, liike-elämää ja poliittisia toimijoita kohtaan laski.   
  • Perinteistä mediaa ja internetin hakukoneita pidetään luotettavimpina tiedonlähteinä silloin, kun haetaan uutisia ja yleisluontoista tietoa, uutta tuotetietoa, ympäristökatastrofiin liittyviä uutisia tai yritysten julkaisemia ilmoituksia. Perinteistä mediaa, televisiota, sanomalehtiä ja aikakauslehtiä pidetään barometrin mukaan edelleen luotettavimpina tiedonlähteinä.
  • 18–29-vuotiaiden keskuudessa digitaalinen media on suosituin tiedonlähde haettaessa uutisia ja yleisluontoista tietoa.
  • Teknologiaa ja autoteollisuutta lukuun ottamatta luottamus lähes kaikkia toimialoja kohtaan romahti Etelä-Koreassa. Suurin lasku nähtiin televiestinnässä (-32 prosenttiyksikköä) ja rahoituspalveluissa (-25 prosenttiyksikköä 39 prosenttiin).

Brasiliassa luottamus romahti kautta linjan: poliittiset toimijat (-53 prosenttiyksikköä) kolmas sektori (-31 prosenttiyksikköä), liike-elämä (-18 prosenttiyksikköä) ja media (-12 prosenttiyksikköä). Viime vuonna barometrin mittauksen aikaan Brasilialle oli juuri myönnetty vuoden 2014 jalkapallon MM-kisojen sekä vuoden 2016 kesäolympialaisten isännyys. Maalle oli myös valittu uusi presidentti Dilma Rousseff. Tämän vuoden synkät luvut ovat paluuta arkitodellisuuteen liike-elämän osalta. Lukuihin on varmasti osaltaan vaikuttanut myös neljän poliitikon pidätys epäiltynä korruptiosta.

Linkit

Aiheet

  • PR, viestintä

Kategoriat

  • trust barometer
  • edelman affiliate

Edelmanin luottamusbarometri

Edelmanin 2012 luottamusbarometri oli yrityksen järjestyksessä 12. vuosittainen luottamustutkimus. Tutkimuksen suoritti tutkimusyritys StrategyOne. Se koostui 20 minuuttia pitkästä nettihaastattelusta, joka toteutettiin 10.10.–30.11.2011 välisenä aikana. Edelmanin 2012 luottamusbarometrin tutkimusjoukko koostui yhteensä 25 000 haastateltavasta. Yhteensä 5 600 haastateltavaa edusti kahta ikäryhmää (25-34-vuotiaat ja 35-64-vuotiaat) ja 25 eri maata. Kaikki haastateltavat täyttivät seuraavat kriteerit: korkeakoulututkinto; tulotaso ylimmässä neljänneksessä oman maan samanikäisiin verrattuna, lukee tai katsoo liike-elämään liittyviä uutisia useita kertoja viikossa, seuraa yhteiskunnallisia tapahtumia uutisvälineiden kautta useita kertoja viikossa. Lisätietoa: www.edelman.com/trust.

Edelman

Edelman on maailman suurin itsenäinen viestintätoimisto. Sillä on toimistoja 60 kaupungissa ja se työllistää tällä hetkellä yhteensä noin 4 000 ihmistä. Edelmanilla on affiliaatti-toimistoja yli 30 kaupungissa. Yritys on nostettu maailman arvostetuimpien viestintätoimistojen joukkoon. Se on saanut lukuisia palkintoja ja tunnustuksia: mm. “2010 A-List Agencies”, “2010 Best Places to Work” “2011 Large PR Agency of the Year”, “2011 Large UK Consultancy of the Year”, “2010 Agency of the Year”, “2011 Global Agency of the Year”, “Agency of the Decade” sekä “2009 Asia Pacific Consultancy of the Year”. Edelman-konserniin kuuluu joukko erityisaloille keskittyneitä yrityksiä: Blue (mainonta), StrategyOne (tutkimus), Ruth (integroitu markkinointi), DJE Science (lääketieteellinen koulutus/kustannus; tiedeviestintä), MATTER (urheilu, sponsorointi ja viihde) sekä Edelman Consulting. Lisätietoa: www.edelman.com

Yhteyshenkilöt

Olli Ollila

Lehdistön yhteyshenkilö Toimitusjohtaja + 358 40 589 7754

Anu Virtanen

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäkonsultti +358407179019

Nina Alivirta

Lehdistön yhteyshenkilö Strategiajohtaja Hyvinvointi- ja kuluttajaviestintä. Vastuullinen ja vastuullisuusviestintä. Pilgrim Oy:n oma viestintä. + 358 40 589 7752