Blogikirjoitus -

Kim Ellonen: Etäjohtaminen on modernia johtamista

Nyt koronatilanteen takia olemme kaikki joutuneet pakon edessä siirtymään etätöihin. Kuukausien etätyö pakottaa myös modernisoimaan johtamiskäytäntöjä.

Monelle nuorelle etätyömahdollisuus on ollut jo pitkään yksi työhöntulon kriteereistä. Olen vuosien ajan johtanut ihmisiä eri kaupungeissa, eikä viikkokokouksiin ole ollut mahdollista osallistua fyysisesti. Päivittäisessä työssäni painotan tavoitteiden selkeyttä, oman roolin ymmärtämistä, osaamisen vahvistamista ja jatkuvaa tukea. Johtamisen perimmäiset lainalaisuudet ovat siis vahvasti läsnä etäjohtamisessakin.

Väitän, että suurin este etätöille on päättäjien päiden sisällä. Oletetaan, että etäpäivä on työntekijälle rokulipäivä kotona tai pidennetty viikonloppu. Moni organisaatio onkin nyt herännyt huomaamaan, että samat ihmiset, jotka olivat tehokkaita työpaikalla, ovat tehokkaita myös kotitoimistolla.

Modernissa johtamisessa, jota etäjohtaminen mielestäni on, tulee johtaa tuloksia ajankäytön ja läsnäolon sijaan. Myyntityössätämä on konkreettisempaa, mutta sama totuus pätee monella muullakin alalla. Esimiesten on luotettava palkkaamiinsa ihmisiin.

Myös johdon sitouduttava etätyökäytäntöihin

Kun on tottunut työskentelemään toimistolta käsin, etätyön sujuvuus ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Siksi työntekijät tulee kouluttaa etätöiden tekemiseen niin työvälineiden kuin uuden päivärytmin ja kokouskäytäntöjenkin osalta. Myös yrityksen johdon ja esimiesportaan on osallistuttava etäkokouksiin. Ilman johdon sitoutumista, eivät työntekijätkään sitoudu. Jos taas osaamista tai aikaa etätyön opettamiseen ei löydy, sen voi ostaa ulkopuoliselta taholta.

Fyysisen läsnäolon merkitys pienenee, kun käytössä ovat modernit työkalut, tekniikka ja pilvipalvelut - tietoturvaa unohtamatta. Virtuaaliset kokoukset eivät rajoitu enää vain oman tiimin tai organisaation sisäisiin asioihin. Myös asiakastapaamiset tullaan jatkossa hoitamaan enenevässä määrin etänä - siksi tapaamisten vuorovaikutus ja dynamiikka on saatava toimimaan.

Tässä yksi tärkeimmistä työvälineistä on video. Pelkkien PowerPoint esitysten katseleminen ruudulta saa innokkaimmankin ihmisen keskittymisen herpaantumaan. Videoyhteys mahdollistaa tehokkaan vuorovaikutuksen, jakamattoman huomion ja spontaanien kysymysten esittämisen.

Ne organisaatiot jotka ensimmäisenä ymmärtävät etäjohtamisen ja -myynnin, tulevat olemaan tämän koronakriisin voittajia. Markkinaosuuksia jaetaan uudelleen jo nyt, oletko sinä mukana?

---------------

Kirjoittaja Kim Ellonen on Bookers Groupin myyntijohtaja. Hän johtaa valtakunnallisesti toimivaa myyntitiimiä, sekä modernin työn konsultointiyhtiötä, joka on hajaantunut ympäri Suomea. 

Aiheet

 • Korona

Kategoriat

 • kehitys
 • johtaminen
 • etäjohtaminen
 • työntekijäymmärrys
 • myynti
 • etämyynti
 • yrityskulttuuri
 • kasvu
 • tiimi
 • bookers

Yhteyshenkilöt

Jasmine Jussila

Lehdistön yhteyshenkilö CEO Presser Oy 0442740208

Liittyvä sisältö