Skip to main content

​Nousussa: Vastuullinen sijoittaminen

Uutinen   •   Loka 09, 2019 13:55 EEST

Kuva: Säästöpankki

Sp-Rahastoyhtiö on Säästöpankkien omistama kotimainen sijoitusrahasto- ja varainhoitoyhtiö, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille kilpailukykyisiä rahastoja ja varainhoitopalveluja asiakkaan tarpeet huomioiden. Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristön, sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallintotavan eli ns. ESG-asioiden huomioimista sijoitustoiminnassa. Kysyimme vastuullisesta sijoittamisesta aiheen asiantuntijalta, Sp-Rahastoyhtiön Anna Varpulalta:

Mitkä ovat sijoittajan kannalta tärkeimpiä motiiveja vastuulliseen sijoittamiseen?

Vastuullinen sijoittaminen pyrkii sijoitusten tuotto-riski-suhteen parantamiseen huomioimalla taloudellisten lukujen lisäksi ympäristöön, sosiaalisen vastuuseen ja hyvän hallintotapaan liittyvät tekijät. Monet asiat vaikuttavat tahtoon sijoittaa vastuullisesti. Lähtökohtana toimivat yleensä sijoittajan arvot ja sijoitusten tuottotaso. Myös ympäristötekijät, kuten globaalit trendit ja lainsäädäntö, saattavat vaikuttaa päätöksiin.

Mitä tietolähteitä ja työkaluja sijoittajalla on käytössä?

Sijoittajalla on useita keinoja hyödyntää tietoa julkisista tietolähteistä. Nykyään vastuullisuusraportointi on jo kattavaa ja tietoa löytyy paljon. Sijoittajat voivat myös seurata sijoituskohteen vastuullisuuteen liittyviä uutisia tai lukea esimerkiksi kansalaisjärjestöjen raportteja. Lisäksi isommat instituutiosijoittajat voivat käyttää apuvälineinään erilaisten palveluntarjoajien työkaluja liittyen esimerkiksi vastuullisuuspisteytykseen tai siihen, miten yritykset noudattavat kansainvälisiä normeja ja sopimuksia.

Mikä merkitys aktiivisella omistajuudella on sijoitustoiminnassa?

Aktiivinen omistajuus voi merkitä hieman eri asioita eri sijoittajalle. Sijoittaja voi esimerkiksi osallistua sijoituskohteidensa yhtiökokouksiin tai rahastojensa osuudenomistajakokouksiin. Sijoittaja voi myös aktiivisesti keskustella sijoituskohteidensa tai varainhoitajansa kanssa vastuullisuuteen liittyvistä asioista. Lisäksi on olemassa erilaisia vastuullisuuteen liittyviä yhteistyöaloitteita, jotka ovat pääasiassa suunnattu instituutiosijoittajalle.